Senast ändrad:januari 12, 2022

Välkommen!

Waren International AB, med säte i Skellefteå på Nålvägen 3, organisationsnummer 556865-6275, vidare kallat Världens Bästa Företag, uppskattar Ditt besök på vår webbplats. Du, vidare kallad Användare (om du saknar humor), Uttråkad Användare (du läser Webbplatspolicyn – har du verkligen inget bättre för dig?) eller Nyfiken i en strut, är varmt välkommen till waren.se, vidare kallad Universums Bästa Webbplats. Genom att besöka oss ger du ditt samtycke till Universums Bästa Webbplats webbplatspolicy.

Rent Allmänt:

Webbplatspolicyn förklarar hur dina personliga uppgifter (information som kan identifiera dig som användare) hanteras av Universums Bästa Webbplats Analyticsansvarig.

Mer specifikt:

 1. Administratör av Nyfiken i en struts personuppgifter som insamlas via Universums Bästa Webbplats är Världens Bästa Företag, representerat av vår VD, Anders Selldén, även känd som Energimedias Härskare.
 2. De personuppgifter som Nyfiken i en strut frivilligt lämnar via Universums Bästa Webbplats används endast för ändamål som Nyfiken i en strut själv har begärt.
 3. Universums Bästa Webbplats installerar kakor i Nyfiken i en struts webbläsare (cookies). Deras syfte är att få Universums Bästa Webbplats att fungera optimalt.
 4. Universums Bästa Webbplats samlar även in Nyfiken i en struts uppgifter i analyssyfte – uppgifter som IP-adress,webbläsartyp samt operativsystem. Även uppgifter om vilka sidor på Universums Bästa Webbplats som Nyfiken i en strut besöker samlas in.
 5. Vi dömer inte – Universums Bästa Webbplats struntar blankt i om Nyfiken i en strut använder Windows, Mac eller Linux. Räkna dock med ett lätt höjt ögonbryn om Nyfiken i en strut går in på Universums Bästa Webbplats via OS/2.
 6. Nyfiken i en strut som anmäler sig som prenumerant av nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär – och endast då – ger oss tillgång till uppgifter om Nyfiken i en struts namn, mejladress, företagsnamn och telefonnummer.
 7. Personuppgifter som samlas in av Universums Bästa Sida behandlas i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska Unionens råds dataskyddsförordning från 27 april 2016.
 8. Dataskyddsförordningen som omnämns i punkt 7 kallas även GDPR.
 9. Elektroniska kakor är helt kalorifria!

Hur länge sparas Nyfiken i en struts uppgifter?

 • Kakor sparas så länge Nyfiken i en strut tillåter det. Rensar Nyfiken i en strut dem från Nyfiken i en struts webbläsare, så försvinner de.
 • Namn, mejladress och eventuella företags/kontaktuppgifter som lämnas för i samband med prenumeration av nyhetsbrev sparas så länge Nyfiken i en strut tillåter det, det vill säga i de flesta fall från anmälan/kontakt till Nyfiken i en struts eller Energimedias Härskares frånfälle. Det finns självklart möjlighet för Nyfiken i en strut att avanmäla sig från nyhetsbrevsutskick, men det sker faktiskt ytterst sällan.

Delning av Nyfiken i en struts personuppgifter:

 • Delning av Nyfiken i en struts uppgifter sker ALDRIG med NÅGON. Inte ens om James Cameron eller Mick Jagger skulle hävda att de vill skicka mejl till Nyfiken i en strut med en inbjudan till en privat filmscreening eller konsert med efterfest har de inte en chans. Ännu mindre troligt är att vi skulle dela Nyfiken i en struts uppgifter med nåt annat företag.
 • Endast Världens Bästa Företags Analyticsansvariga och Energimedias Härskare ser samlingsdata om Nyfiken i en struts kakor.
 • Vi gör allt i vår makt för att Nyfiken i en struts personuppgifter ska förbli säkra och inte hamna i orätta händer.

Behandling av Nyfiken i en struts uppgifter:

 • Nyfiken i en strut har rätt till insyn i Nyfiken i en struts uppgifter insamlade för nyhetsbrevsprenumeration och kan modifiera dessa eller få dem raderade från vår databas. Sker det sistnämnda, blir vi självfallet ledsna.
 • Nyfiken i en strut har möjlighet att låta Nyfiken i en struts webbläsare blockera våra kakor. Världens Bästa Sida kommer att ta hänsyn till Nyfiken i en struts val.
 • De uppgifter som Nyfiken i en strut lämnar till oss i kontaktformulär gällande Världens Bästa Företags tjänster behålls i offerter och sedermera i kundregister, eftersom Skatteverket gillar uppgifter om vem som betalade vad och när. Nyfiken i en strut har dock rätt till insyn i Nyfiken i en struts kundregisteruppgifter och kan modifiera dessa vid behov.

Ytterligare information:

Kontakta Energimedias Härskare på info@waren.se om du har frågor om denna webbplatspolicy.

Om Nyfiken i en strut är missnöjd över hur Världens Bästa Företag behandlar Nyfiken i en struts personuppgifter, har Nyfiken i en strut rätt att anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingen.

Ändringar i webbplatspolicyn:

Världens Bästa Företag förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna webbplatspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya juridiska eller tekniska krav. Alla ändringar av denna webbplatspolicy kommer att publiceras på Världens Bästa Företags webbplats.

Dessa villkor har fastställts av Världens Bästa Företag 1 maj 2018 och har uppdaterats enligt notifiering högre upp på denna sida.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00