Har ni råd med läckage i ert fjärrvärmenät?

Läckage kostar fjärrvärmebolag mångmiljonbelopp varje år. De syns knappt, men orsakar stora värdeförluster. Ett hål på 1 mm i ett fjärrvärmesystem ger en energiförlust på cirka 1,15 KWh per förlorad kubikmeter vatten och grad på framledningstemperaturen. Ett fjärrvärmesystem kan ha ett stort antal läckage – för ett enskilt bolag kan det innebära energiförluster på tiotusentals MWh varje år och stora, onödiga koldioxidutsläpp. Kostnaderna för läckage skjuter lätt i höjden. Har ni råd med förlusterna som det innebär?

0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR
0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR
0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR
0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR

Välj Wareneffekten – vi tar ansvaret!

Wareneffekten minskar läckagen i energisystemen samt möjliggör effektiva flöden och effektiva energiöverförande ytor. Vår systemlösning refererar till Svensk standard© och vi lämnar garanti på uppnådd vätskekvalitet. Vi har som första vätskebehandlingsföretag fått medlemskap i Green Building Council.

Vårt unika behandlingskoncept och vår helhetssyn på värdeskapande för kund, miljö och samhälle, har gjort att Sinfra tecknat ramavtal med oss.

Välkommen till en energi- och kostnadseffektivare framtid.

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.