Varför krångla? Räcker det inte med ”vanligt vatten?”

De flesta tänker nog att vatten som vi har i kranen är användbart till det mesta, men vatten behöver anpassas för sitt ändamål. Om vi drack helt rent vatten, utan salter och mineraler, skulle vi må sämre och sämre eftersom obehandlat vatten skulle suga ut dessa tillsatser ur våra kroppar när vi drack det. Det är därför Livsmedelsverket rekommenderar kommunerna vilka tillsatser som behövs för att vattnet skall vara anpassat för oss.

Smart energianvändning börjar på systemens insida!

Fyller man ett värmesystem med kranvatten anpassat för oss, kommer systemet också att må sämre och sämre. Systemvatten kräver en annan sammansättning och anpassning för att på ett effektivt sätt kunna transportera energin som behövs för att värma upp en fastighet. Waren har utvecklat ett unikt helhetskoncept med anpassad och specificerad vätskekvalitet för varje typ av energisystem och användningsområde. Behandlingen minskar långsiktigt energianvändningen och driftskostnaderna samt sänker utsläppen av koldioxid. Vår helhetslösning för mediekvalitet innebär att framledningstemperaturen i värmesystemen kan sänkas med – i de flesta fall – minst 5 grader. Det i sin tur ger energivinster på mellan 6-8 procent.

Att ha ett rent, välfungerande värmesystem med anpassad vätska innebär även en förbättring av inomhusklimatet, då rena radiatorer med bra flöde och ökad energiöverföringskapacitet  kan hålla en lägre temperatur för att värma ett rum. Temperaturskillnaderna i rummet utjämnas och man upplever bättre uppvärmning, även vid en lägre rumstemperatur.

Vi besitter efterfrågad kunskap!

Vår vision är att skapa effektivitet i alla led, för såväl kund som miljö och samhälle. Den kunskapen är efterfrågad. Med vårt koncept för vätskebehandling kan vi tydligt påvisa att lägre energianvändning och miljömässiga vinster går hand i hand. Miljöhänsyn är inte längre bara en snygg fasad, utan är nåt att se över för att klara framtidens miljömål. Vi är redo att på ett hållbart sätt hjälpa våra kunder att effektivisera verksamheten för att hålla varmt i rören utan att höja världens medeltemperatur.

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!