Värmeväxlareservice2018-12-04T08:56:21+00:00

Rengöring och service av värmeväxlare

En värmeväxlare överför värme mellan två olika medier.  Oavsett typ, minskar värmeväxlares effektivitet över tid, på grund av att det uppstår beläggningar på de värmeöverförande ytorna. Dessa beläggningar kommer att minska energieffektiviteten och ge ett sämre flöde av mediet som växlaren innehåller.

För att återställa funktionen behöver växlare rengöras med vissa intervall. Detta är något som samtliga tillverkare upplyser om i sina underhållsinstruktioner, men som tyvärr ofta förbises. Det är inte ovanligt att många dömer ut växlare som fått nedsatt prestanda som ”slut”, men en rätt underhållen växlare kan fungera oklanderligt i många decennier. Vi CIP-tvättar alla typer av växlare utan dessa behöver plockas isär eller demonteras.

Det är tyvärr inte ovanligt att nya växlare på grund av felaktig driftsättning och försmutsande medier får avsevärt reducerad verkningsgrad redan efter något år.

Waren är en fullservicepartner i allt som berör värmeväxlare. Vi har den erforderliga kompetensen för att avgöra vilken typ av service som krävs. Vi utför alla typer av rekonditioneringstjänster, vilka som regel återställer växlaren till så nära nyskick som möjligt. Vi utför även totalrenoveringar växlare med allt från packningsbyten till plattbyten.

Kontakta oss för rengöring och service av värmeväxlare.

Kontakta oss för rengöring och service av värmeväxlare.

Namn:

E-post:

Företag:

Meddelande:

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Östra Bangatan 8
195 60 Arlandastad

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Värme

…………………………………………………………………..

Kyla

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.