Wareneffekten för Värmesystem

KLARA BÅDE EKONOMIN OCH ENERGIKRAVEN

Nybyggda hus använder mer energi än beräknat!

OPTIMERA ENERGIANVÄNDNINGEN

Majoriteten av alla fjärrvärmecentraler fungerar inte som de ska!

FYLL MED RÄTT MEDIA VID VARJE TILLFÄLLE

Brist på anpassning av energimedia skadar systemen!

Få full kontroll över era värmesystem!

När värmesystemen måste utnyttjas till fullo, gör sig många problem påminda.

Fastigheter dras ofta med ojämn värme, problem med termostat och ventiler, kalla element, dålig funktion i värmeväxlare samt ökade kostnader för felsökning och utryckningar när värmesystemet inte fungerar som det ska.

Orsaken till ovan nämnda problem sitter oftast på systemens insida och det hjälper inte att byta ut systemens delar – boven är vätskorna som finns i systemen!

Vätskeburna värmesystem fyllda med felaktigt anpassat media drabbas snart av beläggningar och i dagens lågtempererade värmesystem finns både syre och mikrober som ytterligare bygger på problematiken. Mikrobiell tillväxt orsakar dessutom nedbrytning av systemen som helt enkelt rostar sönder, oavsett om systemet är gammalt eller nytt – det är korrosionen och inte systemets ålder som är den avgörande faktorn. Anpassning av energimedia är en nödvändighet för värmesystemens funktion.

Det går att återfå kontrollen och stoppa systemhaverier!

Waren kan leverera både kontroll och en hållbar, miljövänlig lösning på problemen i era värmesystem. Ingående vätskeanalys och genomgång av systemets nuvarande tillstånd är grunden för våra åtgärdsförslag, som alltid anpassas till era systems behov. Wareneffekten ger systemen längre livstid och bättre driftsekonomi. Metoden förhindrar korrosion och beläggningar samt löser redan bildade beläggningar i pannor, rör, värmeväxlare.

Vi erbjuder en helhetslösning på problemen och är ensamma på marknaden om att ge garanti på mediekvaliteten i era system efter av oss genomförd åtgärd.

Ta kontroll över era värmesystem nu!

Namn:

E-post:

Företag:

Tel:

Meddelande:

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.