Värmeåtervinning 2018-04-27T12:02:17+00:00

Värmeåtervinning

CIP

Bakterier kan delas upp i två huvudgrupper, aeroba, som behöver syre för att överleva och anaerobiska, som klarar syrefattiga miljöer. Bakterier växer oftast gemensamt på ytor och bildar en beläggning: Biofilm. Beläggningen kan variera från ett fåtal mikrometer i tjocklek till en halvmeter i djup, och kan innehålla många arter.

Bakterier och Legionella

Aerosoler, ånga vattendroppar, etc kan orsaka den allvarligaste formen av lunginflammation: Legionella (även kallad legionärssjukan). Äldre och personer med nedsatt immunförsvar löper största risken att bli allvarligt sjuka eller dö, men ett utbrott av legionella anses alltid allvarligt.

Ett varuhus i Västerås fick 1979 in bakterien i sitt kylsystem och sedan spreds den vidare till kunderna genom luften. Ungefär tusen människor smittades. De flesta inte allvarligt, men 69 personer hamnade på sjukhus och en person avled. Även på 2000-talet kan olyckan vara framme. Vid ett utbrott i Lidköping (2004) drabbades 32 personer. Orsaken visade sig vara ett smutsigt kyltorn. Den här gången resulterade händelsen i två dödsfall.

Ta inga risker – låt Waren sköta ditt system!

Vi har ett effektivt och miljövänligt åtgärdsprogram för bakterier i system, i enlighet med Svensk Standard, som sätter märket. Vår behandling är i själva verket en utveckling av Svensk Standard, eftersom vi har ett utvecklat och långsiktigt åtgärdsprogram för bakterieproblem.

Waren international är den enda aktör som fullt ut arbetar med vattenanalys, vilken även föreskrivs i Svensk Standard. Waren åtgärdar brister i vattenkvaliteten med garanti – den så kallade Waren-effekten.