Värmeväxlare2018-11-16T14:40:13+00:00

Värmeväxlare

En värmeväxlare överför värme mellan två olika medier. De förekommer i en mängd utföranden: vätska-vätska, vätska-luft eller gas, luft-luft med mera. Oavsett typ kommer deras effektivitet att minska drastiskt, på grund av att det uppstår beläggningar på de värmeöverförande ytorna. Dessa beläggningar kommer att minska energieffektiviteten och öka strömningsmotståndet.

För att återställa funktionen behöver växlare rengöras med vissa intervall. Detta är något som samtliga tillverkare upplyser om i sina underhållsinstruktioner, men som tyvärr ofta förbises. Det är inte ovanligt att många dömer ut växlare som fått nedsatt prestanda såsom varande ”slut”, men en rätt underhållen växlare kan fungera oklanderligt i många decennier! I ett nummer av Fjärrvärmetidningen hösten 2016 beskrevs hur ett energibolag inspekterade en fjärrvärmecentral från 1950-talet, vars växlare fortfarande fungerade bättre än vad många nya gör. Det är tyvärr inte ovanligt att nya växlare på grund av felaktig driftsättning och försmutsande medier får avsevärt reducerad verkningsgrad redan efter något år.

Waren är en fullservicepartner i allt som berör värmeväxlare. Vi har den erforderliga kompetensen för att avgöra vilken typ av service som krävs. Vi utför alla typer av rekonditioneringstjänster, vilka som regel återställer växlaren till så nära nyskick som möjligt.

Värmesystem

Vi utför vätskebehandling i värmesystem för att effektivisera energianvändningen. Vi lämnar alltid garant när vi åtgärdar brister. Waren har anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Processvatten

Med Wareneffekten kan vi bidra till att minska både vattenförbrukning och kemikalieförbrukning inom er produktionsprocess. Vi har effektiva och miljövänliga typer av produkter som optimalt löser era problem. Låt oss effektivisera er produktion.

Läs mer

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Kontakta oss för mer information

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Östra Bangatan 8
195 60 Arlandastad

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Värme

…………………………………………………………………..

Kyla

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.