Nyfiken på #wareneffekten?

Nyfiken på #wareneffekten?

Rengöring och service av värmeväxlare

Vi utför rengöring och alla typer av service och rekonditionering av värmeväxlare, inklusive totalrenoveringar med packnings- och plattbyten.

Waren är en fullservicepartner i allt som berör värmeväxlare. Vi återställer i regel växlaren till så nära nyskick som möjligt och har erforderlig kompetens för att avgöra vilken typ av service som krävs för:

– Plattvärmeväxlare
– Tubvärmeväxlare, rörvärmeväxlare
– Kylväxlare
– Sjövattenväxlare

Oavsett typ, minskar värmeväxlares effektivitet över tid, på grund av att det uppstår beläggningar på de värmeöverförande ytorna. Dessa beläggningar kommer att minska energieffektiviteten och ge ett sämre flöde av mediet som växlaren innehåller.

Vi CIP-rengör alla typer av växlare på plats utan demontering eller isärplockning.

För att återställa funktionen, måste växlare rengöras med vissa intervall. Det är något som samtliga tillverkare upplyser om, men som ändå ofta förbises. Växlare med nedsatt prestanda döms ofta ut som ”slut”, men en rätt underhållen växlare kan fungera oklanderligt i många decennier. Det är även inte alls ovanligt att nya växlare på grund av felaktig driftsättning och felanpassade medier får avsevärt reducerad verkningsgrad redan efter något år.

NYHET – Effektivitetskontroll av växlare!

Vi erbjuder effektivitetskontroll av växlare före och efter rengöring för full översikt av dina växlares tillstånd och funktion. Mätningen ger över tid exakta besked om när rengöring bör ske och underlättar planering och budgetering för åtgärden.

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!