Värmesystem

Nybyggda hus använder mer energi än beräknat! Majoriteten av alla fjärrvärmecentraler fungerar inte som de ska! Tre av fyra lågenergihus klarar inte energikraven. Detta trots att felen i många fall skulle kunnat undvikas! Waren International är den enda aktör som arbetar med vattenanalys i enlighet med Svensk Standard© och åtgärdar brister i vätskekvaliteten med garanti – den så kallade Wareneffekten!

Vi vet sedan länge att det i många fastigheter finns en stor problematik med kärvande termostater och ventiler, ojämn värme och högt systemslitage i både värmesystem och kylanläggningar. Vi har med Wareneffekten tagit fram ett koncept för vattenbehandling, som enkelt löser problemen. Dessutom har Wareneffekten minimal materialpåverkan och ger maximalt korrosionsskydd mot såväl syre som koldioxid. 

Sedan 2014 råder en standard, som fastslår att vatten i värmesystem måste analyseras och felaktigheter i vattenkemin korrigeras för att säkra systemens energieffektivitet, driftsäkerhet och tekniska livslängd.

Vad händer om man struntar i att följa dessa rekommendationer? Jo, främst att de vätskeburna värmesystemens effektivitet snabbt blir allt sämre. Undersökningar indikerar att en injustering är effektiv under första året – hus där det gått mer än två år sedan senaste injusteringen har lika hög energianvändning som hus där det gått mer än nio år.

Att vattenburna värmesystem fungerar sämre beror naturligtvis på att flödena över tid kommit att förändras. Beläggningar och korrosion gör att flödesarean minskar och friktionen ökar. Detta gör att värmefördelningen förändras, så att vissa delar av huset får för litet flöde. För att få tillräckligt varmt i dessa delar höjer man framledningstemperaturen. Då får andra delar av huset i gengäld övertemperaturer som ofta vädras bort. En ny injustering gör att systemet balanseras om så att de delar som haft för höga flöden stryps, varigenom de delar som haft dåliga flöden får tillräckliga.

Utan anpassad vätskebehandling kommer denna injustering tyvärr att vara kortvarig.

Waren kan, som enda aktör, efter att ha utfört en noggrann analys för samtliga parametrar som krävs enligt Svensk Standard, rena och behandla vattnet så att det inte är korrosivt, utan skyddande! Vi kan också, som enda aktör, garantera dessa värden, genom det vi kallar ”Wareneffekten”. Fastighetsägare och industrier som väljer att låta Waren ta ett totalansvar för vattenkvaliteten får ett så kallat Warencertifikat. Detta är ett intyg som borgar för att ägaren till detta hus eller anläggning låtit vattenbehandla och skydda sina vätskeburna system, inte bara i enlighet med Svensk Standard©, utan ännu bättre!

Nyproduktion

Rätt vätskekvalitet vid driftsättning av nya energisystem är en av de viktigaste delarna för att nå uppsatta energimål. Wareneffekten är ett koncept för att optimera alla typer av energimedia i enlighet med Svensk standard©. Vi lämnar dessutom garanti på vätskekvaliteten i era system.

Läs mer

Bakterier

Mikrobiell korrosion är det snabbast växande problemet i alla typer av energisystem. Med sjunkande framledningstemperaturer i värmesystem får bakterierna fäste i dessa. Wareneffekten innehåller analyser av och åtgärder mot mikrobiell förekomst i värmesystem.

Läs mer

Flödestaxa

En välskött värmeanläggning innebär oftast en hög avkylning av returvattnet på fjärrvärmesidan i din fastighet, vilket eliminerar risken för flödestaxa. Låt Waren effektivisera era system!

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.