Nyfiken på #wareneffekten?
RING: 0910 – 105 00

Nyfiken på #wareneffekten?

Ring: 0910 – 105 00

Wareneffekten för Värmesystem

KLARA BÅDE EKONOMI OCH ENERGIKRAV

Nybyggda hus använder mer energi än beräknat!

OPTIMERAD ANVÄNDNING AV ENERGI

Majoriteten av alla fjärrvärmecentraler fungerar inte som de ska!

FYLL MED RÄTT MEDIA VID VARJE TILLFÄLLE

Brist på anpassning av energimedia skadar systemen!

Få full kontroll över dina värmesystem!

När värmesystemen måste utnyttjas till fullo, gör sig många problem påminda.

Fastigheter dras ofta med ojämn värme, problem med termostat och ventiler, kalla element, dålig funktion i värmeväxlare samt ökade kostnader för felsökning och utryckningar när värmesystemet inte fungerar som det ska.

Orsaken till ovan nämnda problem sitter oftast på systemens insida och det hjälper inte att byta ut systemens delar – boven är vätskorna som finns i systemen!

Vätskeburna värmesystem fyllda med felaktigt anpassat media drabbas snart av beläggningar och i dagens lågtempererade värmesystem finns både syre och mikrober som ytterligare bygger på problematiken. Mikrobiell tillväxt orsakar dessutom nedbrytning av systemen som helt enkelt rostar sönder, oavsett om systemet är gammalt eller nytt – det är korrosionen och inte systemets ålder som är den avgörande faktorn. Anpassning av energimedia är en nödvändighet för värmesystemens funktion.

Det går att återfå kontrollen och stoppa systemhaverier!

Waren kan leverera både kontroll och en hållbar, miljövänlig lösning på problemen i dina värmesystem. Ingående vätskeanalys och genomgång av systemets nuvarande tillstånd är grunden för våra åtgärdsförslag, som alltid anpassas till dina systems behov. #wareneffekten ger systemen längre livstid och bättre driftsekonomi. Vår åtgärd förhindrar korrosion och beläggningar samt löser redan bildade beläggningar i pannor, rör, värmeväxlare.

Vi erbjuder en helhetslösning på problemen och är ensamma på marknaden om att ge garanti på mediekvaliteten i dina system efter av oss genomförd åtgärd.

Ta kontroll över värmesystemen nu!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00