Värmeåtervinning2018-11-13T20:25:51+00:00

Effektiv värmeåtervinning

Värmeåtervinning i fokus

Energimyndigheten påvisade i en utredning för några år sedan att över hälften av alla system för värmeåtervinning förbrukar mer energi än vad de återvinner. Orsaken till detta är till största delen brist på kontroll och underhåll. De flesta vätskeburna återvinningssystem använder glykoler som frysskyddsmedia. Dessutom blandas de ofta upp i allt för låga koncentrationer, vilket i sin tur ger ett bristfälligt skydd mot mikrobiell tillväxt och korrosion.

Till detta ska då läggas att man ofta – förmodligen av okunskap –  blandar olika slags glykoler, eller använder glykoler med fel slags skyddstillsatser som t.ex. bilglykoler vilka innehåller alltför låga halter av inhibering och därför ger ett bristfälligt skydd mot, i första hand, mikrober.

Om man blandar olika typer av glykoler uppstår risk för frysning eftersom fryspunkten inte längre är mätbar på plats. Dessutom riskerar man att glykolerna bryter ner varandra med slam och kristallbildning som följd.

Wareneffekten bygger på en väl utvecklad standard som tar hänsyn till sådana förutsättningar, lösgör beläggningar och avlägsnar dem samtidigt med att glykolen i första hand renoveras (vanligast i större system) eller byts ut. Rengöring av hela systemet utförs innan återfyllning med för systemet anpassat frysskydd sker. Kontakta oss för en kartläggning av effektiviteten i din återvinning.

Värmeåtervinning, ej vätskeburet

Även roterande växlare eller korsströmsväxlare har behov av underhåll. Effekten i dessa sjunker stegvis, beroende på fett och smuts som sätter igen växlare och minskar både flöde och möjligheten till att återvinna energi.

Vi har ett väl beprövat koncept för att rengöra och återställa effekten i dessa typer av återvinningssystem.

Glykolrenovering

Renovering av frysskydd på plats – miljövänligt och kostnadseffektivt.  Vi har under lång tid arbetat med möjligheten att renovera och förlänga glykolers livslängd. Rätt frysskydd är en förutsättning för problemfri drift.

Läs mer

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Kontakta oss för mer information

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Östra Bangatan 8
195 60 Arlandastad

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Värme

…………………………………………………………………..

Kyla

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.