Effektiv värmeåtervinning

Energimyndigheten påvisade i en utredning för några år sedan att över hälften av alla vätskeburna system för värmeåtervinning förbrukar mer energi än vad de återvinner.

Orsaken till detta är till största delen brist på kontroll och underhåll. De flesta vätskeburna återvinningssystem använder glykoler som frysskyddsmedia. Dessutom blandas de ofta upp i allt för låga koncentrationer, vilket i sin tur ger ett bristfälligt skydd mot mikrobiell tillväxt och korrosion. Till detta ska läggas att man ofta – förmodligen av okunskap – blandar olika slags glykoler, eller använder glykoler med fel slags skyddstillsatser som t.ex. bilglykoler, vilka innehåller alltför låga halter av inhibering och därför ger ett bristfälligt skydd mot – i första hand – mikrober.

Blandar man olika typer av glykoler uppstår risk för frysning, eftersom fryspunkten inte längre är mätbar på plats. Dessutom riskerar man att glykolerna bryter ner varandra, med slam och kristallbildning som följd.

Wareneffekten bygger på en väl utvecklad standard som tar hänsyn till sådana förutsättningar, lösgör beläggningar och avlägsnar dem samtidigt med att glykolen i första hand renoveras (vanligast i större system) eller byts ut. Rengöring av hela systemet utförs innan återfyllning med för systemet anpassat frysskydd sker.

Waren har uppnått upp till 40% förbättring av temperaturverkningsgraden utan att byta någon glykol – endast genom att anpassa och återställa vätskekvaliteten!

Kontakta oss för en kartläggning av effektiviteten i er värmeåtervinning!

Glykolrenovering

Renovering av frysskydd på plats – miljövänligt och kostnadseffektivt.  Vi har under lång tid arbetat med möjligheten att renovera och förlänga glykolers livslängd. Rätt frysskydd är en förutsättning för problemfri drift.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.