Nyfiken på #wareneffekten?

Nyfiken på #wareneffekten?

Effektiv värmeåtervinning

Har ditt värmeåtervinningssystem förlorat i verkningsgrad?

Det beror oftast på felaktigt anpassat frysskydd, gaser, korrosion, beläggningar och bakterietillväxt i systemet – vilket i sin tur beror på brist på kontroll och underhåll.

De flesta vätskeburna återvinningssystem använder glykoler som frysskyddsmedia.
Glykol bryts över tid ner till fem organiska syror som i sig själva på sikt korroderar sönder systemet som glykolen används i och ju smutsigare en glykol blir, desto fortare sker nedbrytningen. När glykol blir smutsigt och bryts ner, förbrukas även dess skyddande tillsatser och glykolens nedbrytningshastighet ökar, medan systemets funktion snabbt försämras.

Förbättrad verkningsgrad!

Waren har uppnått upp till 40% förbättring av verkningsgraden utan att byta frysskyddsmedia.

Undvik dyra glykolbyten!

Vi renoverar frysskydd på plats, utan onödiga och kostsamma byten. Det utgör marknadens lägsta miljöpåverkan.

Minimerade kostnader!

Värmeåtervinningens verkningsgrad ger tydliga besked: Ökad verkningsgrad = energibesparing.

Hur löser vi problemet?

Vi kan genom att öka renheten, tillsättning av nya korrosionsskydd och avlägsnandet av beläggningar som har uppstått se till att bakterier som finns i systemet inte får fäste. Vi kan återställa glykolens funktion utan att byta en droppe!

Slipp driftstopp och glykoltransporter.

Vi utför åtgärden utan driftsstopp, utan transporter och miljöpåverkande destruktion.

Välj #wareneffekten – marknadens effektivaste och miljövänligaste vätskebehandling!

Vi har länge arbetat med möjligheten att renovera och förlänga glykolers livslängd. Vi kan kontrollera oxidationstakten i glykoler och samtidigt renovera dessa till att få betydligt längre livslängd. Detta i kombination med en regelbunden kontroll av skyddet mot korrosion och mikrobiell tillväxt.

Wareneffekten kommer alltid att ge dig maximal livslängd både för dina system och de vätskor som du använder dig av.

Ökad verkningsgrad minimerar kostnader!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!