Wareneffekten säkrar torkkapaciteten!

Låt inte virkestorken bli en flaskhals i er produktionsprocess.

EFFEKTIVITET OCH BESPARING!

Uppnå ökad driftsäkerhet och ökad verkningsgrad med marknadens mest innovativa lösning.

SÄNKT ANVÄNDNING AV ENERGI!

Vi har vid total behandling med Wareneffekten uppnått 8% lägre energianvändning än innan behandling.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN!

Waren är marknadens mest miljövänliga samarbetspartner inom behandling av energimedia.

Wareneffekten för virkestorkar

En väl fungerande virkestork är av stor vikt för att upprätthålla tempot i virkesproduktionen. Effektiva torkbatterier som klarar av att hålla jämn värme ger både bättre och kortare torktid på virket. I Wareneffekten för sågverk ingår både rengöring av pannor, värmeväxlare och torkbatterier förutom den kontinuerliga vätskebehandlingen som motverkar korrosion och beläggningar.

Waren har efter rengöring av torkbatterier uppmätt cirka 25% förbättring av verkningsgraden jämfört mot verkningsgraden före rengöring. Med Wareneffekten har vi dessutom sänkt energianvändningen på sågverk med 8%.

TORKBATTERI FÖRE RENGÖRING

Före rengöringen var effekten i batteriets värmeöverförande ytor ojämn och torkprocessen krävde mer energi,
vilket drog med sig stora merkostnader.

TORKBATTERI EFTER RENGÖRING

Efter rengöring har effekten märkbart förbättrats och är jämnt fördelad över de värmeöverförande ytorna.
Energiförlusten har eliminerats och kostnaden för torkprocessen har minskat.

Wareneffekten för basning

Vid basning av virke under torktiden ställer vatten ofta till problem genom att kalk, salter och andra partiklar sätter igen spridarna som fördelar vattnet i torken. Vi har även vid ett antal tillfällen erfarit att plåtar inne i torken har korroderat på grund av förekomsten av salt och höga temperaturer. Den vanligaste lösningen på detta problem är RO-filtrering där man via membran filtrerar bort allt från vattnet.

Nackdelen är dock att det blir en väldigt hög förbrukning av vatten – det krävs 1250 liter vatten för att ta fram 250 liter RO-vatten!

Världen står inför en hotande vattenbrist och att vattenbesparing är av mycket stor vikt för vår miljö. Waren har därför tagit fram en anläggning som avlägsnar alla salter och all förekomst av kalk. Detta gör att alla spridare fungerar och korrosionen uteblir.

Anläggningen är dessutom marknadens mest miljövänliga, då den inte behöver mer än 3-10% i bortfall för sin vattenproduktion. För att producera 250 liter vatten till basning behövs endast ca 275 liter vatten!
Waren är marknadens mest miljövänliga samarbetspartner för era energimedia.

Ta hjälp av #wareneffekten för sågverk och basning nu!

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN FÖR SÅGVERK & BASNING

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN FÖR SÅGVERK & BASNING

Ange dina kontaktuppgifter:

Matarvatten

Vi har marknadens effektivaste behandling för en problemfri basning, där salter, kalk och mineraler avlägsnas för att spridare och metaller inte ska påverkas. Med Warens anpassade lösningar kan ni undvika haveri, förkorta uppstartstider, göra betydande bränslekostnadsbesparingar och säkerställa er vattenkvalitet.

Läs mer

Värmeväxlare

Oavsett typ, minskar värmeväxlares effektivitet på grund av att det uppstår beläggningar på de värmeöverförande ytorna. Waren är en fullservicepartner i allt som berör värmeväxlare. Vi har den erforderliga kompetensen för att avgöra vilken typ av service som krävs. Vi utför alla typer av rekonditioneringstjänster, vilka som regel återställer växlaren till så nära nyskick som möjligt.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.