Nyfiken på #wareneffekten?

Nyfiken på #wareneffekten?

#warenefffekten säkrar torkkapaciteten!

Effektivitet och besparing!

UPPNÅ ÖKAD DRIFTSÄKERHET OCH ÖKAD VERKNINGSGRAD MED MARKNADENS MEST INNOVATIVA LÖSNING.

Sänkt användning av energi!

VI HAR VID TOTAL BEHANDLING MED WARENEFFEKTEN UPPNÅTT 8% LÄGRE ENERGIANVÄNDNING ÄN INNAN BEHANDLING.

Minskad miljöpåverkan!

WAREN ÄR MARKNADENS MEST MILJÖVÄNLIGA SAMARBETSPARTNER INOM BEHANDLING AV ENERGIMEDIA.

Låt inte virkestorken bli en flaskhals i din produktionsprocess!

En väl fungerande virkestork är av stor vikt för att upprätthålla tempot i virkesproduktionen. Effektiva torkbatterier som klarar av att hålla jämn värme ger både bättre och kortare torktid på virket. #wareneffekten för sågverk omfattar rengöring av pannor, värmeväxlare och torkbatterier, utöver kontinuerligt effektiv vätskebehandling som motverkar korrosion och beläggningar.

Efter rengöring av torkbatterier har vi uppmätt cirka 25% förbättring av verkningsgraden jämfört mot verkningsgraden före rengöring. Med #wareneffekten har vi dessutom sänkt energianvändningen på sågverk med 8%!

Före rengöringen var effekten i batteriets värmeöverförande ytor ojämn och torkprocessen krävde mer energi,
med stora merkostnader som påföljd.

Efter rengöring har effekten märkbart förbättrats och är jämnt fördelad.
Energiförlusten har eliminerats och kostnaderna har minskat.

#wareneffekten för basning

Vid basning av virke under torktiden ställer vatten ofta till problem genom att kalk, salter och andra partiklar sätter igen spridarna som fördelar vattnet i torken. Vi har även vid ett antal tillfällen erfarit att plåtar inne i torken har korroderat på grund av förekomsten av salt och höga temperaturer. Den vanligaste lösningen på detta problem är RO-filtrering, där man via membran filtrerar bort allt från vattnet.

Nackdelen är dock att det uppstår en väldigt hög förbrukning av vatten – det krävs 1250 liter vatten för att ta fram 250 liter RO-vatten!

Världen står inför en hotande vattenbrist och all vattenbesparing är av mycket stor vikt för vår miljö. Därför har vi tagit fram en anläggning som avlägsnar alla salter och all förekomst av kalk, som gör att alla spridare fungerar och korrosionen uteblir. Anläggningen är dessutom marknadens mest miljövänliga, då den inte behöver mer än 3-10% i bortfall för sin vattenproduktion. För att producera 250 liter vatten till basning behövs endast ca 275 liter vatten!

Ta hjälp av #wareneffekten – marknadens miljövänligaste lösning för sågverk och basning!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!