Sågverk2018-11-16T14:41:19+00:00

Välfungerande virkestorkar med Wareneffekten

Waren möjliggör en effektivare produktion för sågverksindustrin. Därigenom hjälper vi våra kunder till högre lönsamhet, vilket också är en en av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet.

Vi har sedan många år haft möjligheten att detaljerat studera förbättringar inom sågverksindustrin utifrån typ av behandling. Med Wareneffekten för sågverk har vi uppnått besparingar på upp till 8 % i minskad energianvändning per kubikmeter torkat virke. Idag innehåller Wareneffekten allt från rengöring av pannor, och CIP-tvättning av torkbatterier till kontinuerlig vätskekontroll och vätskebehandling. Detta är en förutsättning för att uppnå satta resultatmål och Warencertifikat.

Genom att verka för utveckling och anpassning, kan vi möta våra kunders krav och önskemål på ett sätt som ger bättre ekonomi i verksamheten. Intelligenta lösningar som gör det möjligt att hålla en hög kvalitet och kvantitet på våra kunders virkesproduktion.

För att virkestorkar ska fungera optimalt krävs rätt vattenkvalitet. Annars uppstår lätt problem med  beläggningar, korrosion och bakterier. Detta i sin tur ger produktionsproblem som följd. Att genom anpassad behandling uppnå rätt balans i vattenmiljön är en av de viktigaste faktorerna för att hålla virkestorkar och pannor i sågverk rena och underhållsfria.

Med Wareneffekten kommer era virkestorkar alltid att ha en optimalt hög vattenkvalitet och ge en så energieffektiv tillverkning som möjligt. Vi erbjuder också utbildning och support om skötsel och den utrustning som erfordras för rätt vattenbehandling.

Matarvatten

Matarvattenkvaliteten är avgörande för en säker produktion. Waren har anpassade lösningar för att säkerställa er vattenkvalitet.

 

Läs mer

Värmeväxlare

Oavsett typ, minskar värmeväxlares effektivitet drastiskt på grund av att det uppstår beläggningar på de värmeöverförande ytorna. Waren är en fullservicepartner i allt som berör värmeväxlare. Vi har den erforderliga kompetensen för att avgöra vilken typ av service som krävs. Vi utför alla typer av rekonditioneringstjänster, vilka som regel återställer växlaren till så nära nyskick som möjligt.

Läs mer

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Kontakta oss för mer information

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Östra Bangatan 8
195 60 Arlandastad

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Värme

…………………………………………………………………..

Kyla

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.