Rengöring och service av värmeväxlare

Vi utför rengöring och alla typer av service och rekonditionering av värmeväxlare, inklusive totalrenoveringar med packnings- och plattbyten.

Waren är en fullservicepartner i allt som berör värmeväxlare. Vi återställer i regel växlaren till så nära nyskick som möjligt och har erforderlig kompetens för att avgöra vilken typ av service som krävs för:

– Plattvärmeväxlare

– Tubvärmeväxlare, rörvärmeväxlare

– Kylväxlare

– Sjövattenväxlare

Oavsett typ, minskar värmeväxlares effektivitet över tid, på grund av att det uppstår beläggningar på de värmeöverförande ytorna. Dessa beläggningar kommer att minska energieffektiviteten och ge ett sämre flöde av mediet som växlaren innehåller.

För att återställa funktionen, måste växlare rengöras med vissa intervall. Det är något som samtliga tillverkare upplyser om, men som ändå ofta förbises. Växlare med nedsatt prestanda döms ofta ut som ”slut”, men en rätt underhållen växlare kan fungera oklanderligt i många decennier. Det är även inte alls ovanligt att nya växlare på grund av felaktig driftsättning och felanpassade medier får avsevärt reducerad verkningsgrad redan efter något år.

Vi CIP-rengör alla typer av växlare på plats utan demontering eller isärplockning.

NYHET – Effektivitetskontroll av växlare!

Waren erbjuder effektivitetskontroll av växlare före och efter rengöring för full översikt av era växlares tillstånd och funktion. Mätningen ger över tid exakta besked om när rengöring bör ske och underlättar planering och budgetering för åtgärden.

 

INTRESSE FÖR RENGÖRING/SERVICE AV VÄRMEVÄXLARE

INTRESSE FÖR RENGÖRING/SERVICE AV VÄRMEVÄXLARE

Ange dina kontaktuppgifter:

Värmesystem

Vi utför vätskebehandling i värmesystem för att effektivisera energianvändningen. Vi lämnar alltid garanti när vi åtgärdar brister. Waren har anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.

 

Läs mer

Processvatten

Med #wareneffekten kan vi bidra till att minska både vattenförbrukning och kemikalieförbrukning inom er produktionsprocess. Vi har effektiva och miljövänliga lösningar på era problem. Låt oss effektivisera er produktion!

 

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.