Matarvattenkvalitet för säker produktion

Vi har marknadens effektivaste behandling för en problemfri basning, där salter, kalk och mineraler avlägsnas för att spridare och metaller inte ska påverkas.

I råvatten (kranvatten) existerar varierande mängder av mineraler, salter och gaser, såsom magnesium, järn, kalcium, sulfater, silikater, syre och Co2. Med ökande temperaturer fäller dessa ut beroende på dess egna egenskaper.

Dessa substanser kommer att bilda beläggningar och slam på aktuella värmeöverförande ytor. Beläggningarna bildar ett skikt av isolerande material på bland annat tuber i pannor och värmeväxlare. Detta ökar riskerna för bland annat deformation av tuber samt underlagskorrosion korrosion. Beläggningar bidrar även till överhettning av tuber med haveri som följd. Samtidigt skapas en betydande negativ inverkan på värmeöverföringen med ökande bränsleförbrukningen som följd.

Vi har efter rengöring och följande kontinuerlig behandling, uppnått halverade uppstartstider för ångpannor och betydande besparingar i bränslekostnader.

I syfte att förhindra utfällning, tillsätts ofta olika typer av produkter för att binda de oönskade beståndsdelar som finns i råvattnet, detta för att skapa ett optimalt matarvatten. Komponenterna har sina egna egenskaper och nackdelar, det gör att en aktivt anpassad behandling är av stor vikt för att skydda panna, minimera bottenblåsning och att avlägsna alla skadliga beståndsdelar i råvattnet. Allt för att skapa en så hållbar ekonomi som möjligt.

Med Wareneffektenkan vi minska behovet av bottenblåsning med upp till 50%.

Fjärrvärme

Waren är en samarbetspartner för att säkerställa mediet i ert distributionsnät, för att ni så kostnadseffektivt som möjligt ska kunna ge era kunder en trygg och säker leverans av fjärrvärme.

Läs mer

Processvatten

Med Wareneffekten kan vi bidra till att minska både vattenförbrukning och kemikalieförbrukning inom er produktionsprocess. Vi har effektiva och miljövänliga typer av produkter som optimalt löser era problem. Låt oss effektivisera er produktion.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.