Matarvattenkvalitet för säker produktion

Vi har marknadens effektivaste behandling för en problemfri basning, där salter, kalk och mineraler avlägsnas för att spridare och metaller inte ska påverkas.

I råvatten (kranvatten) existerar varierande mängder av mineraler, salter och gaser som magnesium, järn, kalcium, sulfater, silikater, syre och Co2. Med ökande temperaturer fäller dessa ut, beroende på respektive egenskaper.

Dessa substanser bildar beläggningar och slam på aktuella värmeöverförande ytor. Beläggningarna bildar ett skikt av isolerande material på bland annat tuber i pannor och värmeväxlare. Det ökar exempelvis risken för deformation av tuber eller underlagskorrosion. Beläggningar bidrar även till tubers överhettning med haveri som följd. Dessutom ökar försämrad värmeöverföring med ökad bränsleförbrukning och kostnader som följd.

Vi har efter rengöring och följande kontinuerlig behandling uppnått halverade uppstartstider för ångpannor och betydande besparingar i bränslekostnader!

I syfte att förhindra utfällning tillsätts ofta olika typer av medel för att binda oönskade beståndsdelar som finns i råvatten för att skapa ett optimalt matarvatten. Komponenterna har sina egna egenskaper och nackdelar – det gör att en aktivt anpassad behandling är av största vikt för att skydda pannor, minimera bottenblåsning och avlägsna råvattnets alla skadliga beståndsdelar. Låt oss hjälpa er att skapa en hållbar ekonomi!

Med #wareneffekten kan vi minska behovet av bottenblåsning med upp till 50%.

Fjärrvärme

Waren är en samarbetspartner för att säkerställa mediet i ert distributionsnät, för att ni så kostnadseffektivt som möjligt ska kunna ge era kunder en trygg och säker leverans av fjärrvärme.

Läs mer

Processvatten

Med #wareneffekten kan vi bidra till att minska både vattenförbrukning och kemikalieförbrukning inom er produktionsprocess. Låt oss effektivisera er produktion!

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.