Nyfiken på #wareneffekten?

Nyfiken på #wareneffekten?

Matarvattenkvalitet för säker produktion

Vi har marknadens effektivaste behandling för en problemfri basning, där salter, kalk och mineraler avlägsnas för att spridare och metaller inte ska påverkas.

I råvatten (kranvatten) existerar varierande mängder av mineraler, salter och gaser som magnesium, järn, kalcium, sulfater, silikater, syre och Co2. Med ökande temperaturer fäller dessa ut, beroende på respektive egenskaper.

Dessa substanser bildar beläggningar och slam på värmeöverförande ytor. Beläggningarna bildar ett isolerande skikt på bland annat tuber i pannor och i värmeväxlare. Det ökar exempelvis risken för tubdeformation eller för underlagskorrosion. Beläggningar bidrar även till tubers överhettning och orsakar då haverier. Försämrad värmeöverföring leder till ökad bränsleförbrukning och stigande kostnader som följd.

Vi har efter rengöring och följande kontinuerlig behandling uppnått halverade uppstartstider för ångpannor och betydande besparingar i bränslekostnader!

I syfte att förhindra utfällning tillsätts ofta olika typer av medel för att binda oönskade beståndsdelar som finns i råvatten för att skapa ett optimalt matarvatten. Komponenterna har sina egna egenskaper och nackdelar – det gör att en aktivt anpassad matarvattenbehandling är av största vikt för att skydda pannor, minimera bottenblåsning och avlägsna råvattnets alla skadliga beståndsdelar.

Med #wareneffekten kan vi minska behovet av bottenblåsning med upp till 50%.
Låt oss hjälpa dig att skapa en hållbar ekonomi!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!