Flödestaxa

Koll på flödestaxan?

Med en rätt skött anläggning kan ni få en energieffektivare miljö i ert system och betydligt minska risken för oönskade kostnader på grund av straffavgift –  flödestaxa. En effektiv och rätt avkyld anläggning sänker Q/W-värdet och eliminerar därmed risken för flödestaxa.

Hög effektivitet i värmesystem ger fördelar:

– Hög avkylning av returvattnet på fjärrvärmesidan i fastigheten

– Bättre värmeutbyte och energieffektivitet i värmecentralen

Beroende på hur debiteringen hos er fjärrvärmeleverantör ser ut, varierar beräkningen av den straffavgift (vanligen kallad flödestaxa) som läggs på ineffektiva system. En hög avkylning innebär i sin tur även att fjärrvärmeleverantörerna kan producera värme effektivare, vilket leder till minskad miljöpåverkan.

Ett högeffektivt system är bra för både fastighetsägare och miljö.

Vad är flödestaxa?

Fjärrvärmebolagen beräknar den energi som behövs för er fastighet. Detta görs genom att man mäter förhållandet mellan flöde (använd mängd fjärrvärmevatten) och returtemperatur till fjärrvärmeleverantören. Detta kallas för Q/W-värde. Varje fjärrvärmebolag har sitt referensvärde för beräkningen.

När en anläggning har för dålig energiöverföringskapacitet i de växlare och system som belastar fjärrvärmen, ökar mängden använt fjärrvärmevatten per uttagen megawattimme (MWh). Förbrukningen av fjärrvärmevatten som överstiger referensvärdet debiteras med s. k. flödestaxa. Många fjärrvärmebolag har ett system med både flödestaxa och flödesbonus, viket ger ännu större skillnader.
Waren har uppnått temperatursänkningar på returvattnet på över 20 grader i tidigare riktigt ineffektiva system.

#wareneffekten tar bort er flödesavgift och eliminerar riskerna att den uppstår igen.

Värmesystem

Vi utför vätskebehandling i värmesystem för att effektivisera energianvändningen. Vi lämnar alltid garant när vi åtgärdar brister. Waren har anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Fjärrvärme

Waren är en samarbetspartner för att säkerställa mediet i ert distributionsnät, för att ni så kostnadseffektivt som möjligt ska kunna ge era kunder en trygg och säker leverans av fjärrvärme.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.