Nyfiken på #wareneffekten?
RING: 0910 – 105 00

Nyfiken på #wareneffekten?

Ring: 0910 – 105 00

Flödestaxa

Har du koll på flödestaxan?

Med en rätt skött anläggning kan du få en energieffektivare miljö i ditt system och betydligt minska risken för oönskade kostnader på grund av straffavgift –  flödestaxa. En effektiv och rätt avkyld anläggning sänker Q/W-värdet och eliminerar därmed risken för flödestaxa.

Fördelarna med hög effektivitet i värmesystemen:

– Hög avkylning av returvattnet på fjärrvärmesidan i fastigheten
– Bättre värmeutbyte och energieffektivitet i värmecentralen

Beroende på hur debiteringen hos din fjärrvärmeleverantör ser ut, varierar beräkningen av den straffavgift (vanligen kallad flödestaxa) som läggs på ineffektiva system. En hög avkylning innebär i sin tur även att fjärrvärmeleverantörerna kan producera värme effektivare, vilket leder till minskad miljöpåverkan.

Ett högeffektivt system är bra för både fastighetsägare och miljö!

Vad är flödestaxa?

Fjärrvärmebolagen beräknar den energi som behövs för din fastighet. Detta görs genom att man mäter förhållandet mellan flöde (använd mängd fjärrvärmevatten) och returtemperatur till fjärrvärmeleverantören. Detta kallas för Q/W-värde. Varje fjärrvärmebolag har sitt referensvärde för beräkningen.

När en anläggning har för dålig energiöverföringskapacitet i växlare och system som belastar fjärrvärmen, ökar mängden använt fjärrvärmevatten per uttagen megawattimme (MWh). Förbrukningen av fjärrvärmevatten som överstiger referensvärdet debiteras med s. k. flödestaxa. Många fjärrvärmebolag har ett system med både flödestaxa och flödesbonus, viket ger ännu större skillnader.

Vi har uppnått temperatursänkningar på över 20 grader på returvattnet hos kunder med tidigare riktigt ineffektiva system.

#wareneffekten tar bort din flödesavgift och eliminerar riskerna att den uppstår igen!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00