Flödestaxa

Har du koll på flödestaxan?

Med en rätt skött anläggning kan du få en energieffektivare miljö i ditt system och minska risken för oönskade kostnader på grund av straffavgift, så kallad flödestaxa, betydligt. En effektiv och rätt avkyld anläggning sänker Q/W-värdet och eliminerar därmed risken för flödestaxa.

Hög effektivitet i värmesystem ger många fördelar:

En välskött värmeanläggning innebär oftast en hög avkylning av returvattnet på fjärrvärmesidan i din fastighet och dessutom bättre värmeutbyte och energieffektivitet i värmecentralen. Beroende på hur debiteringen hos din fjärrvärmeleverantör ser ut, varierar beräkningen av den straffavgift (vanligen kallad flödestaxa) som läggs på ineffektiva system. En hög avkylning innebär också i sin tur att fjärrvärmeleverantörerna kan producera värme effektivare, vilket också leder till minskad miljöpåverkan. Med andra ord, ett bättre system är bra för både fastighetsägaren och miljön.

Vad är då flödestaxa?

Fjärrvärmebolagen beräknar den energi som behövs för din fastighet. Detta görs genom att man mäter förhållandet mellan flöde (använd mängd fjärrvärmevatten) och returtemperatur till fjärrvärmeleverantören. Detta kallas för Q/W-värde. Varje bolag har ett referensvärde som man beräknar mot.

Skulle en anläggning ha för dålig energiöverföringskapacitet i de växlare och system som belastar fjärrvärmen, ja då ökar mängden använt fjärrvärmevatten per uttagen megawattimme (MWh). Den förbrukning av fjärrvärmevatten som överstiger referensvärdet debiteras med s. k. flödestaxa.

Sätten att debitera varierar

Det finns idag över 20 olika sätt att debitera för fjärrvärme. En utredning som Svensk fjärrvärme genomfört, visar att fler än 55 % använder sig av någon form av flödestaxa. Detta gällde 2013 och fler har tillkommit sedan dess. Många av dem har dessutom ett system med både flödestaxa och flödesbonus, viket ger ännu större skillnader.

Vi ser ännu större möjlighet till besparingar med Wareneffekten. Vi har uppnått sänkningar på över 20 grader på riktigt ineffektiva system.

Vi tar bort din flödesavgift och eliminerar riskerna att det uppstår igen. Med Wareneffekten och Warencertifiering får du ett system som är vätskebehandlat i enlighet med Svensk standard ©, vilket alltid gör ditt system så energieffektivt som möjligt.

Värmesystem

Vi utför vätskebehandling i värmesystem för att effektivisera energianvändningen. Vi lämnar alltid garant när vi åtgärdar brister. Waren har anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Fjärrvärme

Waren är en samarbetspartner för att säkerställa mediet i ert distributionsnät, för att ni så kostnadseffektivt som möjligt ska kunna ge era kunder en trygg och säker leverans av fjärrvärme.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.