Nyfiken på #wareneffekten?
RING: 0910 – 105 00

Nyfiken på #wareneffekten?

Ring: 0910 – 105 00

Har du råd med läckage i ditt fjärrvärmenät?

Läckage kostar fjärrvärmebolag mångmiljonbelopp varje år. De syns knappt, men orsakar stora värdeförluster.

Ett hål på 1 mm i ett fjärrvärmesystem ger en energiförlust på cirka 1,15 KWh per förlorad kubikmeter vatten och grad på framledningstemperaturen. Ett fjärrvärmesystem kan ha ett stort antal läckage – för ett enskilt bolag kan det innebära energiförluster på tiotusentals MWh varje år och stora, onödiga koldioxidutsläpp. Kostnaderna för läckage skjuter lätt i höjden.

Har du råd med förlusterna som det innebär?

0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR
0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR
0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR
0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR

Välj #wareneffekten – vi tar ansvaret!

Wareneffekten minskar läckagen i fjärrvärmenät samt möjliggör effektiva flöden och effektiva energiöverförande ytor. Waren är rätt samarbetspartner för att säkerställa media i dina distributionsnät, för att du så kostnadseffektivt som möjligt ska kunna ge dina kunder en trygg och säker leverans av fjärrvärme.
Vår systemlösning refererar till Svensk standard© och vi lämnar garanti på uppnådd vätskekvalitet. Vi har dessutom, som första vätskebehandlingsföretag, fått medlemskap i Green Building Council.

Välj #wareneffekten – ett unikt behandlingskoncept med en helhetssyn på värdeskapande för kund, miljö och samhälle.

Välkommen till en energi- och kostnadseffektivare framtid!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00