Har ni råd med läckage i ert fjärrvärmenät?

Läckage kostar fjärrvärmebolag mångmiljonbelopp varje år. De syns knappt, men orsakar stora värdeförluster. Ett hål på 1 mm i ett fjärrvärmesystem ger en energiförlust på cirka 1,15 KWh per förlorad kubikmeter vatten och grad på framledningstemperaturen. Ett fjärrvärmesystem kan ha ett stort antal läckage – för ett enskilt bolag kan det innebära energiförluster på tiotusentals MWh varje år och stora, onödiga koldioxidutsläpp. Kostnaderna för läckage skjuter lätt i höjden. Har ni råd med förlusterna som det innebär?

0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR
0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR
0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR
0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR

Välj Wareneffekten – vi tar ansvaret!

Wareneffekten minskar läckagen i fjärrvärmenät samt möjliggör effektiva flöden och effektiva energiöverförande ytor. Waren är rätt samarbetspartner för att säkerställa mediet i ert distributionsnät, för att ni så kostnadseffektivt som möjligt ska kunna ge era kunder en trygg och säker leverans av fjärrvärme.
Vår systemlösning refererar till Svensk standard© och vi lämnar garanti på uppnådd vätskekvalitet. Vi har som första vätskebehandlingsföretag fått medlemskap i Green Building Council.

Vårt unika behandlingskoncept och vår helhetssyn på värdeskapande för kund, miljö och samhälle, har gjort att Sinfra tecknat ramavtal med oss.

Välkommen till en energi- och kostnadseffektivare framtid!

Sinfra

Vårt unika behandlingskoncept och vår helhetssyn på värdeskapande för kund, miljö och samhälle, har gjort att Sinfra tecknat ramavtal med oss.

Läs mer

Wareneffekten

Vi erbjuder anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.
#wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, produktionssäkerhet, minimalt underhåll och minskade kostnader.
Valet är enkelt – #wareneffekten för effektiv vätskebehandling i enlighet med Svensk standard© – med garanti.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.