Nyfiken på #wareneffekten?

Nyfiken på #wareneffekten?

Har du råd med läckage i ditt fjärrvärmenät?

Läckage kostar fjärrvärmebolag mångmiljonbelopp varje år. De syns knappt, men orsakar stora värdeförluster.

Ett hål på 1 mm i ett fjärrvärmesystem ger en energiförlust på cirka 1,15 KWh per förlorad kubikmeter vatten och grad på framledningstemperaturen. Ett fjärrvärmesystem kan ha ett stort antal läckage – för ett enskilt bolag kan det innebära energiförluster på tiotusentals MWh varje år och stora, onödiga koldioxidutsläpp. Kostnaderna för läckage skjuter lätt i höjden.

Har du råd med förlusterna som det innebär?

0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR
0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR
0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR
0mm
LÄCKAGETS DIAMETER
0m3
LÄCKAGE / DYGN
0kr
KOSTNAD / ÅR

Välj #wareneffekten – vi tar ansvaret!

Wareneffekten minskar läckagen i fjärrvärmenät samt möjliggör effektiva flöden och effektiva energiöverförande ytor. Waren är rätt samarbetspartner för att säkerställa media i dina distributionsnät, för att du så kostnadseffektivt som möjligt ska kunna ge dina kunder en trygg och säker leverans av fjärrvärme.
Vår systemlösning refererar till Svensk standard© och vi lämnar garanti på uppnådd vätskekvalitet. Vi har dessutom, som första vätskebehandlingsföretag, fått medlemskap i Green Building Council.

Välj #wareneffekten – ett unikt behandlingskoncept med en helhetssyn på värdeskapande för kund, miljö och samhälle.

Välkommen till en energi- och kostnadseffektivare framtid!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!