Nyfiken på #wareneffekten?

Nyfiken på #wareneffekten?

Mikrobiell korrosion är det snabbast växande problemet i alla typer av energisystem.

I samband med sjunkande framledningstemperaturer i värmesystem får bakterierna fäste i dessa.

Bakterier finns i två typer aeroba (lever av syre) och anaeroba (dör av syre) och kan förekomma i många former, exempelvis som alger, svamp och mögel. De trivs bäst i temperaturer mellan 5 och 40 grader, men även i högre temperaturer sker förekomst av bakterier som då i många fall ändrar form till sporer.

En av orsakerna till att mikrobiell korrosion uppstår beror på att förekomsten av bakterier har ökat. Livsmedelsverket tillåter idag högre halter av mikrober än tidigare, med förklaringen att de inte är skadliga att förtära. I energisystem, under ”rätt” förutsättningar – beroende på material och temperatur –  kan bakterier bli ett stort problem för systemdriften när biofilm väl fått fäste. Det krävs en krävs en grundlig och avvägd behandling för avlägsna bakterier och biofilm samt lösa problemen som de har orsakat.

Låt #wareneffekten optimera dina systemvätskor och eliminera problematiken som mikrobiell förekomst orsakar!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!