Bakterier i värmesystem

Mikrobiell korrosion är det snabbast växande problemet i alla typer av energisystem.

I samband med sjunkande framledningstemperaturer i värmesystem får bakterierna fäste i dessa.

Bakterier finns i två typer aeroba (lever av syre) och anaeroba (dör av syret.) och kan förekomma i många former som t.ex alger, svampar och mögel. De trivs bäst i spannet mellan 5 och 40 grader, men även i högre temperaturer finns förekomst av bakterier som då i många fall ändrar form till sporer.

En av orsakerna till att mikrobiell korrosion uppstår beror på att förekomsten av bakterier har ökat. Livsmedelsverket tillåter idag högre halter av mikrober än tidigare, med förklaringen att de inte är skadliga att förtära, men med rätt material och vid rätt temperatur kan helt andra reaktioner uppstå. Har biofilmen väl fått fäste krävs en grundlig behandling för att dessa ska avlägsnas.

I en studie vi gjort under det senaste året i ett av våra projekt kan vi konstatera att kund förmodligen kunnat undvika en investering på 6 miljoner kr. Pengar som kunnat användas på bättre sätt för att utveckla och förbättra verksamheten.

Waren har utökat den Svenska standarden till att i Wareneffekten även innehålla analyser och åtgärder av mikrobiell förekomst.

Värmesystem

Vi utför vätskebehandling i värmesystem för att effektivisera energianvändningen. Vi lämnar alltid garant när vi åtgärdar brister. Waren har anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Värmeåtervinning

50 % av alla energiåtervinningssystem använder mer energi än de återvinner. Vi har ett väl beprövat koncept för att återställa effekten i både vätskeburna och icke vätskeburna typer av återvinningssystem. Wareneffekten kommer alltid att ge er maximal livslängd både för era system och de vätskor som ni använder er av.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.