Bakterier i värmesystem

Mikrobiell korrosion är det snabbast växande problemet i alla typer av energisystem.

I samband med sjunkande framledningstemperaturer i värmesystem får bakterierna fäste i dessa.

Bakterier finns i två typer aeroba (lever av syre) och anaeroba (dör av syre) och kan förekomma i många former, exempelvis som alger, svamp och mögel. De trivs bäst i temperaturer mellan 5 och 40 grader, men även i högre temperaturer sker förekomst av bakterier som då i många fall ändrar form till sporer.

En av orsakerna till att mikrobiell korrosion uppstår beror på att förekomsten av bakterier har ökat. Livsmedelsverket tillåter idag högre halter av mikrober än tidigare, med förklaringen att de inte är skadliga att förtära. I energisystem, under ”rätt” förutsättningar – beroende på material och temperatur –  kan bakterier bli ett stort problem för systemdriften när biofilm väl fått fäste. Det krävs en krävs en grundlig och avvägd behandling för avlägsna bakterier och biofilm samt lösa problemen som de har orsakat.

Låt #wareneffekten optimera era systemvätskor och eliminera problematiken av mikrobiell förekomst!

Värmesystem

Vi utför vätskebehandling i värmesystem för att effektivisera energianvändningen. Vi lämnar alltid garanti när vi åtgärdar brister. Waren har anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Värmeåtervinning

50 % av alla energiåtervinningssystem använder mer energi än de återvinner! Vi har ett väl beprövat koncept för att återställa effekten i både vätskeburna och icke vätskeburna typer av återvinningssystem. Med #wareneffekten får ni alltid maximal livslängd i system och vätskor.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.