Wareneffekten

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system. Wareneffekten är ett koncept för att optimera alla typer av energimedia som värmebärare och kylbärare, i enlighet med Svensk standard©, inklusive certifiering och garanti. Resultatet är  maximal energiöverföring, minimalt underhåll och optimal funktion i alla slags energi- och klimattekniska system.

Läs mer
Waren Värmesystem

Värmesystem

Vi arbetar både med system i nyproduktion och  med redan driftsatta system – båda kräver optimering. Ineffektiva värmesystem är en bidragande orsak till ökade energikostnader och driftstörningar. ­Waren International är den enda aktör som arbetar i enlighet med Svensk Standard© och åtgärdar brister i vätskekvaliteten med garanti – den så kallade Wareneffekten! Rätt vätskekvalitet ger effektiv systemfunktion och ökad livslängd i värmesystem.

Läs mer

Värmeväxlare

Oavsett typ, minskar värmeväxlares effektivitet på grund av att det uppstår beläggningar på de värmeöverförande ytorna. Waren är en fullservicepartner i allt som berör värmeväxlare. Vi har den erforderliga kompetensen för att avgöra vilken typ av service som krävs. Vi utför alla typer av rekonditioneringstjänster, vilka som regel återställer växlaren till så nära nyskick som möjligt.

Läs mer

Sågverk

Med Wareneffekten för sågverk har vi uppnått besparingar på upp till 8 % i minskad energianvändning per kubikmeter torkat virke. Idag innehåller Wareneffekten allt från rengöring av pannor, och CIP-tvättning av torkbatterier till kontinuerlig vätskekontroll och vätskebehandling. Detta är en förutsättning för att uppnå satta resultatmål och Warencertifikat.

Läs mer

Värmeåtervinning

50 % av alla energiåtervinningssystem använder mer energi än de återvinner. Vi har ett väl beprövat koncept för att återställa effekten i både vätskeburna och icke vätskeburna typer av återvinningssystem. Wareneffekten kommer alltid att ge er maximal livslängd både för era system och de vätskor som ni använder er av.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.