Wareneffekten

Vi erbjuder anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.
#wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, produktionssäkerhet, minimalt underhåll och minskade kostnader.
Valet är enkelt – #wareneffekten för effektiv vätskebehandling i enlighet med Svensk standard© – med garanti.

Läs mer
Waren Värmesystem

Värmesystem

Vi arbetar både med system i nyproduktion och med redan driftsatta system – båda kräver optimering. Ineffektiva värmesystem är en bidragande orsak till ökade energikostnader och driftstörningar. ­

Waren International är den enda aktör som arbetar i enlighet med Svensk Standard© och åtgärdar brister i vätskekvaliteten med garanti – den så kallade Wareneffekten! Rätt vätskekvalitet ger effektiv systemfunktion och ökad livslängd i värmesystem.

Läs mer

Värmeväxlare

Oavsett typ, minskar värmeväxlares effektivitet på grund av att det uppstår beläggningar på de värmeöverförande ytorna. Waren är en fullservicepartner i allt som berör värmeväxlare. Vi har den erforderliga kompetensen för att avgöra vilken typ av service som krävs. Vi utför alla typer av rekonditioneringstjänster, vilka som regel återställer växlaren till så nära nyskick som möjligt.

Som extra tilläggstjänst erbjuder vi dessutom effektivitetskontroll före och efter rengöring. Mätningen ger över tid exakta besked om när rengöring bör ske och underlättar planering och budgetering för åtgärden.

Läs mer

Sågverk

Låt inte virkestorken bli en flaskhals i er produktionsprocess.

Med Wareneffekten för sågverk har vi uppnått besparingar på upp till 8 % i minskad energianvändning per kubikmeter torkat virke. Idag innehåller Wareneffekten för sågverk allt från rengöring av pannor, och CIP-tvättning av torkbatterier till kontinuerlig vätskekontroll och vätskebehandling.

Läs mer

Värmeåtervinning

50 % av alla energiåtervinningssystem använder mer energi än de återvinner! Vi har ett väl beprövat koncept för att återställa effekten i både vätskeburna och icke vätskeburna typer av återvinningssystem. Med #wareneffekten får ni alltid maximal livslängd i system och vätskor.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.