Nyfiken på #wareneffekten?
RING: 0910 – 105 00

Nyfiken på #wareneffekten?

Ring: 0910 – 105 00

Avgasare

Vi erbjuder undertrycksavgasare för högeffektiv avgasning av alla typer av gaser i slutna system. Systemet fylls dessutom automatiskt på efter att påfyllningsgsvattnet har avgasats. Avgasaren passar både för värme- och kylsystem.

  • Driftstemperatur: 3 °C till 70 °C.
  • Högsta tillförseltemperatur: 120 °C.
  • Omgivande temperatur: > 3 °C till 45 °C
  • Tryck i påfyllningens matarledning: 2 till 8 bar.
  • Glykolblandning upp till 30%.
  • Ljudnivå: ungefär 55 dB(A).
  • Elanslutning 230 V, 50 Hz.
  • Uppfyller följande direktiv: 2014/68/EU om tryckbärande anordningar, lågspänningsdirektivet 2006/42/EG.
  • Mått B: 740mm, D: 325 mm, H:1270 mm.  (Avgasaren byggs om för att bli smalare, dels ur utrymmeshänseende och dels för att minska risken att fastna med nåt i den.)

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00