Utrustning

Kundanpassad utrustning för vattenbehandling för alla applikationer.

Waren erbjuder ett omfattande produktsortiment av all typ av utrusning för upprätthållande av högsta möjliga energimediekvalitet.

Vi har allt från filter och doseringspumpar samt avjonisering för alla typer av applikationer, till anpassad utrustning för speciell eller platsspecifik tillämpning. Vi tillhandahåller dessutom styr- och kontrollutrustningar med övervakning på distans – allt för att era system ska prestera förväntade resultat.

 

påsfilter

Påsfilter

Valet av påsfilter styrs av temperatur, filtrat, flöde, partikeltyp, kemisk kompabilitet, viskositet etc. Samtliga filterpåsar i vårt sortiment tillverkas i en rad olika material så som; nylon, polypropylen, polyester etc. Påsfilter indelas i ytfiltrerande och djupfiltrerande. Påsarna är termiskt ytbehandlade så att inte fibrer släpper från filtermaterialet. Tätningsring av metall är standard men filtren kan levereras med Quick-lock ring i polypropylen, polyester, neopren och nylon. Påsfiltren finns i alla standardstorlekar men kan också måttbeställas enligt varje kunds önskemål.

Filterpatroner

Kombinationen av filtermedia, anslutning, längd och dimension gör variationen av patroner väldigt stor. Waren har patronfilter för alla sorters filterhus och för varje kunds önskemål och applikation. Vi hjälper er att hitta rätt filterpatron i vårt omfattande sortiment.

filterpatroner
waren mobilavgasare

Avgasare

Waren erbjuder undertrycksavgasare för högeffektiv avgasning av alla typer av gaser i slutna system. Systemet fylls dessutom automatiskt på efter att påfyllningsgsvattnet har avgasats. Avgasaren passar både för värme- och kylsystem.

 • Driftstemperatur: 3 °C till 70 °C.
 • Högsta tillförseltemperatur: 120 °C.
 • Omgivande temperatur: > 3 °C till 45 °C
 • Tryck i påfyllningens matarledning: 2 till 8 bar.
 • Glykolblandning upp till 30%.
 • Ljudnivå: ungefär 55 dB(A).
 • Elanslutning 230 V, 50 Hz.
 • Uppfyller följande direktiv: 2014/68/EU om tryckbärande anordningar. Lågspänningsdirektivet 2006/42/EG
 • Mått B: 740mm, D: 325 mm, H:1270 mm.  (Avgasaren byggs om för att bli smalare, dels ur utrymmeshänseende och dels för att minska risken att fastna med nåt i den.)

 

Pumpar

Intelligenta doseringspumpar med ny drivenhet och nya inställningsmekanismer utgör den perfekta lösningen för en alltmer komplex dosering.
De gör livet enklare för användare genom att hålla i gång processer precist, tillförlitligt och kostnadseffektivt.

Våra doseringspumpar borgar för:

 • Enkelhet – enkel hantering och perfekt översikt och kontroll även på håll.
 • Modularitet – utrustningen är flexibel och lämplig för alla miljöer och förhållanden.
 • Flödesintelligens – ger högsta processdriftsäkerhet.
doseringspump

Specialutrustning

Vi kan alltid anpassa utrustning efter era behov och tillhandahålla skräddarsydda lösningar, byggda för ert specifika system.

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.