Undvik bakterier och biofilm i kyltorn

Legionellafria kyltorn utan biocider – ett miljölyft!

Waren C-470T är en unik och specialanpassad produkt för öppna kyltorn, som återställer och upprätthåller systemets effektivitet och ger effektivt skydd mot förekomst av legionella i alla typer av öppna kylsystem. Waren C-470T är dessutom så effektiv att vanliga biocid-produkter i de flesta fall inte behövs.

Waren C-470T verkar långsiktigt och lågintensivt, vilket gör den extra skonsam. Den innehåller ämnen som förhindrar alla typer av beläggningar och utgör ett effektivt korrosionsskydd för alla material, inklusive koppar och mässing.

Det här är Waren C-470T för kyltorn:

 • Förhindrar uppkomst av t.ex. legionella
 • Förhindrar bildning av biofilm
 • Avlägsnar beläggningar
 • Minimalt behov av biocider
 • Minimal miljöpåverkan
 • Kostnadseffektiv behandling
 • Låg dosering

Wareneffekten för kyltorn:

 • Fjärrövervakning av vätskekvalitet och funktion
 • Automatisk styrutrustning för dosering
 • Fast filtrering
 • Avhärdning vid behov
 • Regelbundna besök, baserade på analys av anläggningens behov
 • Vätskebehandling med Waren C-470T
 • Genom avancerad dispergeringsteknik utesluts biocider nästan helt

Med Wareneffekten uppnås vätskekvalitet anpassad för kyltorn. Kontroller sker regelbundet och behandlingen styrs  och övervakas automatiskt på distans.

Kontakta oss för mer information:

Namn:

E-post:

Företag:

Meddelande:

Fakta om legionella

Legionella sprids idag ofta från kyltorn på grund av att behandling mot legionellabakterien helt saknas eller att den sker på fel sätt. Legionella är en bakterie som finns i små mängder i sötvatten och kommer in i kyltornet vid påfyllning av matarvatten. När bakterien får fäste på väggarna i ett kyltorn förökar den sig och bildar biofilm. Legionella börjar sen spridas till omkringliggande områden av kyltornens fläktar. Smittan ger symptom som liknar lunginflammation.

Att legionella kan spridas på det här viset beror på att myndighetskraven på anmälan av kyltorn och deras placering är bristfälliga. Många utför ingen behandling av sina kyltorn, då man saknar kunskap om riskerna och för att det inte finns något fungerande regelverk som ställer krav på att skydda omgivningen.

Man har genom åren traditionellt behandlat kyltorn med flera produkter. Ofta används två biocider. En för att bakterier – främst legionella – inte ska bli immuna samt en annan för att förhindra beläggningar i kyltornen. Det är en effektiv metod att skydda kyltorn, eller rättare sagt att skydda människorna som bor och arbetar runt omkring, men har tyvärr även ett par nackdelar: Vår miljö påverkas av biocidutsläppen som kyltorn behandlade på det här viset producerar. Dessutom doseras biociderna vid behandlingen stötvis i tidsintervaller, vilket i många fall ändå ger en förekomst av legionella, då behandlingskurvan liknar en berg- och dalbana. Skulle dessutom exempelvis en pump sluta fungera och kontrollerna inte är tillräckligt täta, så återuppstår spridningen och de medföljande riskerna.

Sen ett antal år erbjuder Waren en behandlingstyp där inga biocider används. Behandlingen klarar att hålla både legionella och andra typer av bakterier borta.

Denna teknik arbetar med att förändra ytspänningen och på så sätt förhindra att legionella får fäste och förökar sig. Bakterien avlägsnas när matarvattnet i kyltornet löpande byts ut. Tekniken utesluter den traditionella behandlingens stötvisa dosering och håller förekomsten av legionella på en ihållande, mycket låg nivå. Behandlingstekniken, som kan kombineras med styrutrustning som övervakas på distans via exempelvis mobilen, gör att man helt eliminerar risken att utsätta andra för skada.

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.