Smart energianvändning från start!

Redan vid ritbordet bör man ta energi- och klimattekniska systems insida i nyproduktion på allvar. Vi har under åren sett väldigt många exempel på system med för hög energianvändning redan som nya. Det är även ett vanligt förekommande faktum att många system bryts ner redan efter ett par år, som följd av förtida korrosion.

Hur kan detta vara möjligt? 

I dagens nybyggnation fyller man ofta de vätskeburna systemen långt innan de ska driftsättas. Det innebär att korrosion hinner få fäste redan innan uppvärmning, avluftning och cirkulation  sätts i gång.

Tidigare var de flesta anläggningar utrustade med egna pannor och höll en temperatur på 80 till 90 grader. De avluftades väl och uppfyllning och driftsättning skedde oftast vid samma tillfälle. Detta gav en säkrare och bättre bas för den vätskemiljö som skapades. I dag fylls systemen ofta – i bästa fall 2 till 3 veckor innan driftsättning. Fylls systemet dessutom sommartid, blir en stor del av syret kvar i systemet och påbörjar en korrosion, som följd av dagens lägre systemtemperaturer.

Hur väl fungerar då energiöverförande media när det finns partiklar kvar i systemet från montage, korrosion från stål och utfällnad från exempelvis kalk? Det kan vi illustrera med följande bild, där burkar innehållande en tuss stålull har fyllts med energimedia:

  • Vätska i burk A – fylld med rätt anpassat energimedia från början, 2 år gammal.
  • Vätska i burk B – fylld med obehandlat energimedia, 2 timmar gammal.
  • Vätska i burk C – fylld med obehandlat energimedia, 2 år gammal.

Redan vid driftsättning kommer alltså ett system med obehandlad vätska att ha försämrade energiegenskaper och projekterade värden kommer inte att stämma!

Då vätskan, på grund av sin sammansättning, inte är stum och ger ett konstant mottryck, kommer systemets pumpar att få arbeta hårdare och förbruka 20-30% mer energi än om vätskan i systemet hade behandlats före fyllning. Dessutom bildas snabbt beläggningar, som försämrar energiöverföringen i t.ex. värmeväxlare.

Slitaget på hela anläggningen kommer att ske i påtagligt ökad takt, då även förslitningskorrosionen kommer att vara en bidragande orsak till en snabb korrosionstakt i anläggningen.

Vi har utvecklat ett unikt behandlingskoncept för problemfri drift, minimerade underhållskostnader och smart energieffektivisering.

Vi kallar det för Wareneffekten. Ett system bör vid fyllning alltid behandlas enligt Wareneffekten, med rätt anpassat media redan från start. Wareneffekten gör nya system energieffektiva och underhållsfria.

Vi är ensamma på marknaden om att garantera er mediekvalitet!

Energieffektivisera era system!

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.