PÅLITLIGA SVAR INOM 25 MINUTER!

PÅLITLIGA SVAR INOM 25 MINUTER!

TEST FÖR LEGIONELLA

TEST FÖR LEGIONELLA

BESTÄLL TESTBESTÄLL TEST

NYHET!

NYHET!

Bakterieodling tar tid.

Bakterieodling tar tid.

Vågar ni vänta och riskera andras hälsa?

Vågar ni vänta och riskera andras hälsa?

Snabbtest för legionella gör det möjligt att agera direkt.

Snabbtest för legionella gör det möjligt att agera direkt.

SE TESTKIT

LEGIONELLATESTER

LÄS MER

LEGIONELLATESTER

system!

legionellafria

uppnå

kan

Ni

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.