Hydrosense Testkit – snabbtest för legionella

Pålitliga resultat med innovativ teknologi.

Minimerad risk, ökad säkerhet.

Slipp väntan på långsamma bakterieodlingar på labb.

Snabba svar på plats redan efter 25 minuter!

Single Syringe Test Kit

INFO OM KIT

Industrial Test Kit

INFO OM KIT

Risk Assessment Test Kit

INFO OM KIT

Biofilm Swab Test Kit

INFO OM KIT

Laboratorieodling har i åratal ansetts vara guldstandard som metod för legionellatest av vatten. Nyare forskning har upptäckt och påvisat dess oroande begränsningar. Att endast förlita sig på laboratorieodlingar som testmetod för legionella riskerar människoliv. Med hjälp av snabbtest för legionella – en ny och innovativ produkt på marknaden – har det aldrig varit enklare att utveckla procedurer som säkerställer både er anläggning och omgivningens hälsa.

Single Syringe Legionella Test Kit

Single Syringe Test Kit är mycket flexibelt och har hög känslighet. Det påvisar legionella redan vid så låg koncentration som 100 CFU/L. Kitet är enkelt att använda och kan utnyttjas för test av vatten i system med kall- och varmvatten i både hem- som industriell miljö, kyltorn, fontäner, bubbelbad, pooler, duschar, sprinklersystem, luftfuktare och annat. Tack vare dess känslighet rekommenderas det för högriskobjekt som kyltorn, sjukhus, vårdhem, hotell & spa.

Beskrivning:

 • Det mest flexibla testkitet i Hydrosense-utbudet.
 • Enkelt att använda, utan problematisk tolkning.
 • Blandningsfritt.
 • Ger svar direkt på plats inom 25-35 minuter.
 • Testet minimerar dröjsmål och funktionsstopp.
 • Regelbunden användning ökar legionellakontrollers säkerhet.
 • Smartphone-appen erbjuder oberoende redovisning av resultat.

Test med mycket hög känslighet
Provtyp: Vatten från valfri källa
Provvolym: 250 ml
Känslighet: 100CFU/L
Antal test i förpackningen: 1

Beställ testkit

Industrial Legionella Test Kit

I Industrial Test Kit ingår en provtagningskoppling för enkel installation. Kopplingen kan lämnas kvar för framtida testning. Testet är högkänsligt tack vare filtreringssteget, med en känslighet på 100 CFU/L. Kopplingen gör det enkelt att ta fram prov från vattensystem i kyltorn samt vattensystem på hotell och i fastigheter. Kopplingen fungerar även för provtagning i vanliga duschar.

Beskrivning:

 • Problemfri provtagning med hjälp av koppling till vattensystemet. Vattentrycket skapar filtreringsprocessen.
 • Testkitet inkluderar sprutor förfyllda med buffervätska. Blandning av vätskor behövs inte.
 • Ger svar direkt på plats inom 25-35 minuter.
 • Enkelt att använda, utan problematisk tolkning.
 • Testet minimerar dröjsmål och funktionsstopp.
 • Regelbunden användning ökar legionellakontrollers säkerhet.
 • Smartphone-appen erbjuder oberoende redovisning av resultat.

Test med mycket hög känslighet
Provtyp: Vattenprov från koppling till vattensystemet.
Provvolym: 250 ml
Känslighet: 100 CFU/L
Antal test i kitet: 5

Beställ testkit

Risk Assessment Legionella Test Kit

Risk Assessment Test Kit möjliggör provtagning av både vattenprov och biofilm. Det passar perfekt för snabb riskbedömning och identifiering av smittkälla. I kitet ingår Single Syringe- och Biofilm Swab-tester.

Kitet är även en perfekt lösning för utvärdering av olika testsorter.

Beskrivning:

 • Kombinera Single Syringe & Biofilm Swab-tester.
 • Passar för varierande riskkontroll.
 • Perfekt som utvärderingskit.
 • Enkelt att använda, utan problematisk tolkning.
 • Blandningsfritt.
 • Ger svar direkt på plats inom 25-35 minuter.
 • Testet minimerar dröjsmål och funktionsstopp.
 • Regelbunden användning ökar legionellakontrollers säkerhet.
 • Smartphone-appen erbjuder oberoende redovisning av resultat.

Provtyp: Vattenprov samt biofilmsprov.
Provvolym: 250 ml för vattenprov samt 10 cm² för provsticketestet.
Känslighet: 100 CFU/L för vattentestet samt 200 CFU/testad yta för provsticketestet.
Antal test i kitet: 4 test ( 2x Single Syringe & 2x Single Biofilm Swab)

Beställ testkit

Biofilm Swab Legionella Test Kit

Biofilm Swab Test Kit passar för provtagning i ytbiofilm med hjälp av en provsticka. Legionella växer i biofilm, varför test av ytor på duschmunstycken, luftkonditioneringsenheter, vattentankar, kranar, pooler och så vidare ger en mycket god bild av ert vattensystems tillstånd. Kitet är även väldigt användbart för att fastställa smittkällor, som ofta finns i biofilm. Kitets känslighet är 200 CFU/provyta.

Beskrivning:

 • Enkelt att använda, utan problematisk tolkning.
 • Blandning av vätskor behövs inte.
 • Ger svar direkt på plats inom 25-35 minuter.
 • Testet minimerar dröjsmål och funktionsstopp.
 • Regelbunden användning ökar legionellakontrollers säkerhet.
 • Smartphone-appen erbjuder oberoende redovisning av resultat.

Rekommenderas för test på ytor som:
– Vattentankar och kyltorn
– Duschmunstycken och handfat
– Luftkonditioneringsenheter, sprinklers, luftfuktare, pooler och annat
Provtyp: Ytor
Provarea: 10 cm²
Känslighet: 200 CFU/provyta
Antal test: 5

Beställ testkit

Varför bör ni använda er av Hydrosense legionellatest?

 • Påvisar omedelbart smittorisken, vilket gör det möjligt att agera snabbare och fatta bättre beslut gällande åtgärder gällande er vattenkvalitet.
 • Snabbtestet möjliggör hög servicestandard och skyddar ert företags anseende.
 • Minskar faran för allmänhetens och er personals hälsa genom att minimera tiden för legionellaidentifiering.
 • Lagring och analys av testinformationsdata ger bättre översikt och underlättar förhindrande av legionellasmitta.
 • Ansvarstagande är inte bara rätt – det är även en klok företagsstrategi.

 

Fakta om legionella

Legionellabakterien är vanligt förekommande i jord och i vattensamlingar. Bakterierna kan även tillväxa i olika typer av vattensystem och utgöra en risk när aerosoler bildas. Bakterierna tillväxer främst i temperaturer 20–45 °C och kan därmed frodas i kyltorn, vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar eller bubbelpooler.

LÄS MER

Fakta om legionellatester

Laboratorieodling har i åratal ansetts vara guldstandard som metod för legionellatest av vatten. Nyare forskning har upptäckt och påvisat dess oroande begränsningar. Att endast förlita sig på laboratorieodlingar som testmetod för legionella riskerar människoliv.

LÄS MER

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.