Nyfiken på #wareneffekten?

Nyfiken på #wareneffekten?

Smartphone-appen läser av legionellatestets resultat!

Som komplement till den redan påtagliga tidsbesparing som uppnås med snabbtesten för legionella (10-14 dagar för labbodling mot 25 minuter för snabbtest på plats) samt för att ytterligare möjliggöra snabbt vidtagande av nödvändiga åtgärder vid upptäckt av legionella i vattensystem, finns Pro Smartphone Reader-appen med tillhörande online-portal.

  • Appen underlättar korrekt avläsning av testet. Den ger användaren semi-kvantifierade resultat genom nollsvar då legionella ej upptäckts, eller ett riskvärde på 1-10, beroende på legionellakoncentration.
  • Automatisk datainsamling sker via appen och synkroniseras med online-portalen. Realtidsintegrationen säkrar alla resultat för framtida referens vid behov.
  • Resultaten sparas i en central, säker databas.
  • Information om plats, tid och systemtyp sparas och möjliggör identifiering av riskområden samt vidtagande av åtgärder.

Vid beställning av snabbtest för legionella ingår uppläggning av eget konto i online-portalen som vidare administreras på egen hand av beställande kund eller återförsäljare.

Så här gör du:

1. Logga in dig med dina inloggningsuppgifter och acceptera appens användarvillkor.

2. För att låta appen läsa av teststickan välj ”Read test”.

3. Välj provplats med ”Select Location” eller lägg till ny provplats med plustecknet.

4. Scanna av stickans QR-kod.

5. Fokusera scannerramen på teststickans fönster, den blir grön när fokus är rätt.

6. Läs av och spara resultatet med ”Done”, dela med ”Share”.

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!