Smartphone-appen läser av legionellatestets resultat!

Som komplement till den redan påtagliga tidsbesparing som uppnås med snabbtesten för legionella (10-14 dagar för labbodling mot 25 minuter för snabbtest på plats) samt för att ytterligare möjliggöra snabbt vidtagande av nödvändiga åtgärder vid upptäckt av legionella i vattensystem, finns Pro Smartphone Reader-Appen med tillhörande online-portal.

  • Appen underlättar korrekt avläsning av testet. Den ger användaren semi-kvantifierade resultat genom nollsvar då legionella ej upptäckts, eller ett Riskindex på 1-10, beroende på legionellakoncentration.
  • Automatisk datainsamling sker via appen och synkroniseras med online-portalen. Realtidsintegrationen säkrar alla resultat för framtida referens vid behov.
  • Resultaten sparas i en central, säker databas.
  • Information om plats, tid och systemtyp sparas och möjliggör identifiering av riskområden samt vidtagande av åtgärder.

Vid beställning av snabbtest för legionella ingår uppläggning av eget konto i online-portalen som vidare administreras på egen hand av beställande kund eller återförsäljare.

Minimera Risken!

Pålitliga och snabba legionellatest med nyskapande teknologi som ger svar på plats inom 25 minuter.

SE VÅRA TESTKIT

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.