Legionellatest med traditionell bakterieodling på laboratorium räcker inte!

  • Legionella är en vattenburen bakterie som frodas i våra vanliga vattensystem. Inandning av bakterien i vattendroppar eller vattendimma (aerosoler) kan orsaka smitta och insjuknande i legionärssjukan, som i värsta fall kan leda till döden.

  • Världsstatistik påvisar att legionärssjuka ökar för varje år samt att många infektionsfall inte diagnostiseras.

  • Laboratorieodling kallas ofta ”guldstandard” för legionellatestning, men dess resultatriktighet är farligt låg i jämförelse med andra metoder.

8 anledningar till varför endast bakterieodling inte räcker för att skydda er, er personal och allmänheten mot legionärssjuka:

Provmaterialet kan skadas under transportprocessen

Vattenprover testas oftast inte på plats – de måste skickas till ett laboratorium för testning.  Provet får inte utsättas för hög värme eller solbestrålning och dokumentation måste vara noggrann för att resultatet ska bli rätt. Ofta, när prov skickas med kurir eller post, är det svårt att garantera att transporten verkligen har uppnått alla krav och provet inte har påverkats. Andra bakterier i provet kan bli dominerande på vägen till laboratoriet, vilket kan förminska eller försvaga legionellastammen under transporttiden.

Legionellan i provet kan dö och resultatet avläses som falskt negativt eller med lågt CFU-resultat.

Syra- och värmebehandling

På laboratoriet kan provet enligt ISO-standarden behandlas med syra och värme för att eliminera andra bakterier som annars kan dominera provet och på så sätt förhindra att legionellan upptäcks.

Syra- och värmebehandling kan även döda en del av legionellastammen i provet, som kan avläsas som falskt negativt eller med lågt CFU-resultat.

Konstgjord miljö

Legionella pneumophila som orsakar de flesta fall av legionärssjuka i världen är en amöbaparasit. Den förökar sig inuti amöban tills den har förbrukat dess resurser, varpå den växlar ner till ett lägre metaboliskt tillstånd och bildar flageller (en typ av svans). Därefter tar den sig ur amöban för att söka sig till en ny värd. I labbodlingar använder man sig inte av amöbor, så reproduktionsprocessen är onaturlig och icke optimal för legionellatillväxt.

Återigen kan labbodlingen vara mycket missvisande med falskt negativt eller lågt CFU-resultat.

Laboratorieodling påvisar inte livskraftiga men ej odlingsbara (VBNC) bakterier

Legionella som försätts i chock på grund av temperaturomställning, biocider, brist på näring eller annan form av stress kan gå in i ett tillstånd med mycket låg metabolisk aktivitet och sluta dela sig – de är livskraftiga, men ej odlingsbara (VBNC – Viable But NonCulturable). I detta tillstånd är bakterien fortfarande mycket farlig, men laboratorieodlingen kommer ALDRIG att påvisa dess närvaro, då den inte är odlingsbar.

Laboratorieodlingsmetoder kan vara högst otillförlitliga och missa faror som de inte klarar att påvisa.

Bakterieodling kan endast påvisa legionellabakterier som befinner sig i en viss livscykel

Endast vissa faser av legionellabakteriens livscykel kan replikeras i en laboratorieodling. Därmed blir laboratorieodlingstestet till viss del beroende av den livscykel som provmaterialets legionellabakterier befann sig i när provet togs. I sin farligaste fas, kallad den motila fasen, kan legionellan infektera människors lungor. Denna fas kan inte med lätthet replikeras i laboratorieodling, då bakterien inte befinner sig i ett naturligt förökningstillstånd.

Laboratorieodlingsmetoder kan vara högs otillförlitliga och missvisande. Falska negativa och låga CFU-resultat kan förekomma.

Laboratorieodlingsmetoden är helt enkelt för långsam!

I all form av bakterieodlingar dröjer det vanligtvis 10-14 dagar till resultat. Provet ger således en historisk bild av hur det såg ut i ett visst system när provmaterialet inhämtades. Ett negativt resultat kan ge en falsk trygghet, medan ett positivt resultat med upp till två veckors fördröjning innebär att legionellan har haft gott om tid att frodas. Legionella i vattensystem kan föröka sig till livsfarliga nivåer inom loppet av endast några dagar och har då möjlighet att infektera alla i omgivningen.

Ett negativt resultat kan invagga i falsk trygghet, medan ett positivt resultat kan komma alldeles för sent – en enorm risk för alla!

Laboratorieodlingar har låg upptäcktsgrad!

Upptäcktsgraden påvisar procentantalet av positiva prov som har upptäckts via en testmetod. Upptäcktsgraden för laboratorieodlingar kan vara farligt låg p.g.a. ovan nämnda anledningar – till och med ISO-standarddokumentation påvisar en upptäcktsgrad “över 64%”. Det innebär att upp till 36% av laboratorieodlingarna påvisar felaktiga resultat! Trots detta anses laboratorieodlingar fortfarande vara ”guldstandard” inom branschen. Visst är det förvirrande?

Falska negativa resultat är ett allvarligt problem med laboratorieodlingsmetoden, även hos ISO-ackrediterade labb. Metoden är inte bara långsam, den kan även ge oriktiga resultat!

Bristande informationsflöde och uppföljning

Laboratorieodlingsmetoden resulterar vanligtvis i en skriftlig rapport som skickas tillbaka till beställaren efter en 10-14 dagars testperiod. Rapporten måste tolkas och vidarebefordras till ansvarig personal eller underleverantör för vidtagande av åtgärder.

Detta fördröjer åtgärden ytterligare och ökar risken för smittspridning!

Laboratorieodling har i åratal ansetts vara guldstandard som metod för legionellatest av vatten. Nyare forskning har upptäckt och påvisat dess oroande begränsningar. Att endast förlita sig på laboratorieodlingar som testmetod för legionella riskerar människoliv. Med hjälp av snabbtest för legionella – en ny och innovativ produkt på marknaden – har det aldrig varit enklare att utveckla procedurer som säkerställer både er anläggning och omgivningens hälsa.

Fakta om legionella

Legionellabakterien är vanligt förekommande i jord och i vattensamlingar. Bakterierna kan även tillväxa i olika typer av vattensystem och utgöra en risk när aerosoler bildas. Bakterierna tillväxer främst i temperaturer 20–45 °C och kan därmed frodas i kyltorn, vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar eller bubbelpooler.

LÄS MER

Minimera Risken!

Pålitliga och snabba legionellatest med nyskapande teknologi som ger svar på plats inom 25 minuter.

SE VÅRA TESTKIT

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.