Riskera inte

Riskera inte

legionella

legionella

i era system!

i era system!

Snabbtest för legionella!

Snabbtest för legionella!

NYHET!

NYHET!

Legionellatest – Varför räcker inte traditionell bakterieodling?

Prov som skickas för laboratorieanalys där bakterieodling sker för att fastställa legionella har tyvärr ett antal nackdelar:

 • Det tar lång tid  (1-2 veckor) att få svar

 • Provet kan påverkas under transport till laboratoriet och ge missvisande resultat

 • Upptäcktsgraden varierar mellan 30% till 80%

 • Vid bakterieodlingar upptäcks inte VBNC-bakterier, det vill säga livskraftiga men ej odlingsbara (Viable But NonCulturable), som under rätt förhållanden kan återgå till sitt normaltillstånd, bli odlingsbara igen och därmed utgöra risk för smittspridning

 • En kombination av ovanstående faktorer kan få ödesdigra konsekvenser

Legionellabakterien har en komplex livscykel och är svår att upptäcka och få bukt med, i synnerhet i inaktivt VBNC-tillstånd. Den är både motståndskraftig och anpassningsbar. Därför krävs det mer än en sorts testmetod för att fastställa dess närvaro i olika vattensystem.

Mer om legionellatester

Legionella – En kort översikt

Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig, i värsta fall dödlig lunginflammation som kallas legionärssjuka, eller mildare febersjukdom som kallas pontiacfeber.

 • Legionellasmitta är anmälningspliktig enligt SML

 • Över 50 arter och 70 serogrupper har identifierats

 • De mest smittsamma arterna sprids via vatten

 • Den farligaste av de vattenburna arterna är legionella pneumophila

 • Den farligaste serogruppen av legionella pneumophila är serogrupp 1

 • Legionella pneumophila serogrupp 1 orsakar de allra flesta dödsfallen i legionärssjukan

Legionellabakterien är vanligt förekommande i jord och i vattensamlingar. Bakterierna kan även tillväxa i olika typer av vattensystem och utgöra en risk när aerosoler bildas. Insjuknande orsakas främst av bakterien legionella pneumophila, men även många andra arter inom släktet legionella kan orsaka sjukdom hos människor. Bakterierna tillväxer främst i temperaturer 20–45 °C och kan därmed frodas i kyltorn, vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar eller bubbelpooler. Tillväxten gynnas av den biofilm som kan bildas på väggarna inne i vattentankar, vattenledningsrör och duschslangar.

Mer Legionellafakta

ANTAL ANMÄLDA FALL I SVERIGE

UNDER 2019

193 st

ANDEL SOM SMITTATS I SVERIGE

UNDER 2019

66 %

ANTAL ANMÄLDA FALL I SVERIGE

UNDER 2018

198 st

ANDEL SOM SMITTATS I SVERIGE

UNDER 2018

72 %

Sommaren 2017 smittades åtta personer av legionella.

Fyra av dem avled.

I januari  2020 åtalades VD:n för företaget som ansvarade för skötseln av kyltornet som spred smittan för två fall av grovt vållande till annans död, två fall av grovt vållande till kroppsskada och grovt miljöbrott. Enligt åtalet ska företaget inte utfört de kontroller och provtagningar i kyltornet som de bör göra och åklagaren hävdar att det är på grund av den eftersatta skötseln av kyltornet som legionellabakterierna kunde växa fram och sedan spridas till allmänheten.

Legionellautbrottet 2017

Sommaren 2017 smittades åtta personer av legionella. Fyra av dem dog. De smittade var utspridda geografiskt och därför dröjde det innan myndigheterna förstod att de hade smittats av samma källa.  Först efter sjätte fallet informerades vården om det pågående legionellautbrottet. De smittade hade inte rört sig på samma platser. Man började förstå att smittan måste vara luftburen.

Den 9 oktober hittades smittkällan – ett kyltorn på ett tak i Kista. Kyltorn används för att kyla exempelvis industrier och köpcentrum. En del av kylvattnet förångas och sprids för vinden. Kyltornet i Kista stängdes av och sanerades. Under sökandet hittades ytterligare ett kyltorn med legionella och enligt miljöinspektören finns det sannolikt fler kyltorn i samma eftersatta skick.

Minimera Risken!

Pålitliga och snabba legionellatest med nyskapande teknologi som ger svar på plats inom 25 minuter.

SE VÅRA TESTKIT

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.