Behöver du testa för legionella? Traditionell bakterieodling räcker inte!

Laboratorieodling har i åratal varit den erkända metoden för legionellatest av vatten och kallas ”guldstandard”.

Nyare forskning har dock påvisat laboratorieodlingens oroande begränsningar. Att endast förlita sig på laboratorieodlingar som testmetod för legionella riskerar människoliv. Med hjälp av snabbtest för legionella – en ny och innovativ produkt på marknaden – har det aldrig varit enklare att utveckla procedurer som säkerställer både din anläggning och omgivningens hälsa!

Fakta Legionella

Fakta om Legionellatester

Testkit för Legionella

Smartphoneappen för Legionellatest

Användningsområden för snabbtest

  • Kyltorn
  • Sjukhus, vårdhem, tandläkarmottagningar
  • Hotell och SPA
  • Vattensystem i industrifastigheter och bostadsfastigheter
  • Skolor
  • Sjöfart, Offshoreanläggningar

Fälttesten som vi erbjuder är snabba, till skillnad från laboratorieodlingens analys. Du har svaret inom 25 minuter och kan vid ett positivt resultat genast vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra eventuell smitta och fara för omgivningen. Dessutom kan du efter åtgärden kontrollera dess effektivitet med ett nytt snabbtest!

Legionella kan kosta liv!

Sommaren 2017 smittades åtta personer av legionella. Fyra av dem avled.

De smittade var utspridda geografiskt och därför dröjde det innan myndigheterna förstod att de hade smittats av samma källa.  Först efter sjätte fallet informerades vården om det pågående legionellautbrottet. De smittade hade inte rört sig på samma platser. Man började förstå att smittan måste vara luftburen.

Den 9 oktober hittades smittkällan – ett kyltorn på ett tak i Kista. Kyltorn används för att kyla exempelvis industrier och köpcentrum. En del av kylvattnet förångas och sprids för vinden. Kyltornet i Kista stängdes av och sanerades. Under sökandet hittades ytterligare ett kyltorn med legionella och enligt miljöinspektören finns det sannolikt fler kyltorn i samma eftersatta skick.

I januari  2020 åtalades VD:n för företaget som ansvarade för skötseln av kyltornet som spred smittan för två fall av grovt vållande till annans död, två fall av grovt vållande till kroppsskada och grovt miljöbrott. Enligt åtalet hade företaget inte utfört de kontroller och provtagningar i kyltornet som bör göras. Åklagaren hävdade att det är på grund av den eftersatta skötseln av kyltornet som legionellabakterierna kunde växa fram och sen spridas till allmänheten.

Minimera risken för legionella i dina system enkelt och snabbt med hjälp av våra snabbtest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!