Renovera glykoler

Effektiv värmeåtervinning utan att byta glykol ger marknadens lägsta miljöpåverkan!

Varför byta glykol när den går att renovera på plats? Att inte behöva byta ut glykolen ger oss även möjlighet att utföra renoveringen under full drift, utan onödiga avbrott och arbetet kan ske under alla årstider. Man vill ju att systemet ska fungera som  bäst när man som mest behöver det. Dessutom uppnår vi marknaden lägsta miljöpåverkan, då vi slipper transportera glykolen till återvinning eller destruera den.

Vårt arbetssätt gav en minskad miljöpåverkan med cirka 130 000 kg koldioxid under 2018!

Glykol bryts över tid ner till fem organiska syror som i sig själva på sikt kommer att korrodera sönder det system som det används i. En av de största orsakerna till att glykolen förstörs är smuts. Glykol är en petroleumprodukt, dessa produkter behöver yta att oxidera på. Det innebär att ju smutsigare en glykol blir, desto fortare sker nedbrytningen. Detta är tydligen en relativt okänd faktor, då majoriteten av de system som vi kommer till helt saknar filtrering!

Vissa krafter på marknaden vill att glykolen endast ska ha en viss livslängd för att sedan behöva bytas. När glykolen blir smutsig och bryts ner, förbrukas även dess skyddande tillsatser. Tillsatserna varierar, beroende på glykolens ändamål och användningsområde. Allt eftersom tillsatserna förbrukas, ökar glykolens nedbrytningshastighet och systemets funktioner försämras snabbt. Även temperatur, syre och i systemen vanligt förekommande material som koppar och stål bidrar till nedbrytningen, mest beroende på oxidationsytan som de bidrar med.

Vi kan genom att öka renheten, tillsättning av nya korrosionsskydd och avlägsnandet av beläggningar som har uppstått se till att bakterier som finns i systemet inte får fäste. Vi kan återställa glykolens funktion utan att byta en droppe!

”Vi har bara under det senaste året åt en av våra kunder renoverat glykolen i 20 stycken värmeåtervinningar och ökat verkningsgraden med i snitt 25%.”

”Vi har även under det senaste året renoverat glykolen i ett kylsystem med 30 kubikmeter glykol.”

När vi påbörjade projektet med de 20 värmeåtervinningarna skickades prover från alla system för analys till ett fristående labb. Alla provsvaren visade på att glykolen var förbrukad och behövde bytas omgående.

Efter behandling med #wareneffekten skickades åter dessa glykoler på analys. Alla provsvar visade denna gång att alla glykoler höll god kvalitet och måste inte längre bytas ut!

Vårt arbete tog 6 månader, helt utan driftsstopp, helt utan transporter av glykoler och inte minst – utan destruktion av glykolerna, som är fossila vätskor. Vill du som vi sätta miljön i fokus och dessutom få effektivare system och lägre kostnader?

Använd #wareneffekten – marknadens effektivaste och miljövänligaste vätskebehandling.

Vi har under lång tid arbetat med möjligheten att renovera och förlänga glykolers livslängd. Även här har vi skapat standarder att arbeta efter för att sätta effektiva resultatmål. Vi kan kontrollera oxidationstakten i glykoler och samtidigt renovera dessa till att få betydligt längre livslängd. Detta i kombination med en regelbunden kontroll av skyddet mot korrosion och mikrobiell tillväxt.

Regelbundna kontroller av frysskyddsmedel är en mycket viktig parameter och det är av stor vikt att brister upptäcks på ett tidigt stadium – en förutsättning för en framgångsrik renovering! Genom att renovera glykolen gör vi stora besparingar för såväl våra kunder som för miljön.

#wareneffekten kommer alltid att ge er maximal livslängd i både system och vätskor!

Frysskyddsmedia

Rätt typ av frysskydd i energisystem för produktion är ett krav för att förhindra korrosion och jäsande bakterietillväxt. Frysskydd kräver rätt sammansättning för sitt användningsområde – vi anpassar ert frysskydd för optimal funktion.

Läs mer

Värmeåtervinning

50 % av alla energiåtervinningssystem använder mer energi än de återvinner! Vi har ett väl beprövat koncept för att återställa effekten i både vätskeburna och icke vätskeburna typer av återvinningssystem. Med #wareneffekten får ni alltid maximal livslängd i system och vätskor.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.