Renovera Glykoler2018-11-22T10:43:43+00:00

Renovera glykoler

Att byta media innebär också att man tillför nya ej önskade komponenter till det energimedia man använder.

Med Wareneffekten byts mediet ut endast i undantagsfall, när inga andra alternativ finns.

Vi har under lång tid arbetat med möjligheten att renovera och förlänga glykolers livslängd. Även här har vi skapat standarder att arbeta efter för att sätta effektiva resultatmål.

Vi kan idag både hålla kontroll på oxidationstakten i glykoler och samtidigt renovera dessa till att få betydligt längre livslängd. Detta i kombination med en regelbunden kontroll av skyddet mot korrosion och mikrobiell tillväxt.

Regelbundna kontroller av frysskyddsmedel är en mycket viktig parameter och det är av stor vikt att brister upptäcks på ett tidigt stadium – en förutsättning för en framgångsrik renovering! Genom att renovera glykolen gör vi stora besparingar för såväl våra kunder som för miljön.

Wareneffekten kommer alltid att ge er maximal livslängd både för era system och de vätskor som ni använder er av.

Frysskyddsmedia

Att använda rätt typ av frysskydd i energisystem för produktion är ett krav, för att förhindra korrosion och jäsande bakterietillväxt. Frysskydd kräver rätt konstruktion för de förutsättningar det används för.

Läs mer

Värmeåtervinning

50 % av alla energiåtervinningssystem använder mer energi än de återvinner. Vi har ett väl beprövat koncept för att återställa effekten i både vätskeburna och icke vätskeburna typer av återvinningssystem. Wareneffekten kommer alltid att ge er maximal livslängd både för era system och de vätskor som ni använder er av.

Läs mer

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Kontakta oss för mer information

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Östra Bangatan 8
195 60 Arlandastad

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Värme

…………………………………………………………………..

Kyla

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.