Processvatten

Många branscher använder värme och kyla i sina processer för tillverkning. Exempel är  plastindustri, läkemedels- och livsmedelsindustri, bryggerier och foderindustri, som producerar många olika typer av produkter, som temperaturbehandlas på ett eller annat sätt.

Gemensamt för dem alla är att produkterna har värme- och kylbehandlats för att framställa produkten. Bland annat har pastörisering och steriliseringssystem använts för att utföra denna uppgift. Användningen av vatten vid höga temperaturer gör problemet blir snabbt synligt. När dessutom het- och kylvatten blir kontaminerat med rester från produktionen uppstår nya dåliga vätskemiljöer snabbt. Detta gör att korrosionstakten ökar i rask takt och att isolerande beläggningar snabbt minskar effektiviteten i energiöverföringen. I dessa typer av system får dessutom ofta bakterier fäste och biofilm bildas.

Detta kan vara skadligt för anläggningarna, men kan även negativt påverka de produkter som tillverkas. Med Wareneffekten anpassas vätskekvaliteten så att korrosion och produktionsstopp kan undvikas, dessutom säkerställs kvaliteten på de produkter som framställs. Dessa företag är ofta tunga användare av vatten.

Med Wareneffekten kan vi bidra till att minska både vattenförbrukning och kemikalieförbrukning. Vi har effektiva och miljövänliga typer av produkter som optimalt löser dina problem. Låt oss effektivisera din produktion.

Frysskyddsmedia

Att använda rätt typ av frysskydd i energisystem för produktion är ett krav, för att förhindra korrosion och jäsande bakterietillväxt. Frysskydd kräver rätt konstruktion för de förutsättningar det används för.

Läs mer

Bakterier i kylsystem

Temperaturerna i kylsystem gör att de är känsligare för mikrobiell tillväxt och snabb korrosion. Kylsystemets effekt försämras snabbt och beläggningarna påskyndar materialförstörelsen. Systemet fungerar då allt sämre, trots ökad energianvändning. Vi kan idag leverera helt biocidfria lösningar för alla öppna kylsystem.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.