Processvatten

Vi hjälper er att minska både vatten- och kemikalieförbrukning!

Många branscher använder värme och kyla i sina processer för tillverkning. Exempel är  plastindustri, läkemedels- och livsmedelsindustri, bryggerier och foderindustri, som producerar många olika typer av produkter, som temperaturbehandlas på ett eller annat sätt.

Gemensamt för dem alla är att produkterna har värme- och kylbehandlats för att framställa produkten. Bland annat har pastörisering och steriliseringssystem använts för att utföra denna uppgift. Användningen av vatten vid höga temperaturer gör problemet blir snabbt synligt. När dessutom het- och kylvatten blir kontaminerat med rester från produktionen uppstår snabbt nya dåliga vätskemiljöer. Korrosionstakten ökar i rask takt och isolerande beläggningar försämrar effektiviteten i energiöverföringen. I dessa typer av system får dessutom ofta bakterier fäste och bildar biofilm.

Detta kan vara skadligt för anläggningarna, men kan även negativt påverka de produkter som tillverkas. Med #wareneffekten anpassas vätskekvaliteten – korrosion och produktionsstopp kan därmed helt undvikas. Dessutom säkerställs kvaliteten på de produkter som framställs. Dessa företag är ofta tunga användare av vatten.

Med #wareneffekten kan vi bidra till att minska både vatten- och kemikalieförbrukning.  Låt oss effektivisera er produktion!

Frysskyddsmedia

Rätt typ av frysskydd i energisystem för produktion är ett krav för att förhindra korrosion och jäsande bakterietillväxt. Frysskydd kräver rätt sammansättning för sitt användningsområde – vi anpassar ert frysskydd för optimal funktion.

Läs mer

Bakterier i kylsystem

Temperaturerna i kylsystem gör att de är känsligare för mikrobiell tillväxt och snabb korrosion. Kylsystemets effekt försämras snabbt och beläggningarna påskyndar materialförstörelsen. Systemet fungerar då allt sämre, trots ökad energianvändning. Vi kan idag leverera helt biocidfria lösningar för alla öppna kylsystem.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.