Nyfiken på #wareneffekten?

Nyfiken på #wareneffekten?

Vi hjälper dig att minska både vatten- och kemikalieförbrukning!

Många branscher använder värme och kyla i sina processer för tillverkning. Exempel är  plastindustri, läkemedels- och livsmedelsindustri, bryggerier och foderindustri, som producerar många olika typer av produkter, som temperaturbehandlas på ett eller annat sätt.

Gemensamt för dem alla är att produkterna har värme- och kylbehandlats för att framställa produkten. Bland annat har pastörisering och steriliseringssystem använts för att utföra denna uppgift. Användningen av vatten vid höga temperaturer gör att problemet snabbt blir synligt. När dessutom het- och kylvatten blir kontaminerat med rester från produktionen uppstår snabbt nya, dåliga vätskemiljöer. Korrosionstakten ökar i rask takt och isolerande beläggningar försämrar effektiviteten i energiöverföringen. I dessa typer av system får dessutom ofta bakterier fäste och bildar biofilm.

Detta kan vara skadligt för anläggningarna, men kan även negativt påverka de produkter som tillverkas. Med #wareneffekten anpassas vätskekvaliteten – korrosion och produktionsstopp kan därmed helt undvikas. Dessutom säkerställs kvaliteten på de produkter som framställs. Dessa företag är ofta tunga användare av vatten.

Med #wareneffekten kan vi bidra till att minska både vatten- och kemikalieförbrukning.  Låt oss effektivisera din produktion!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!