Kylväxlare – rengöring och service

Kylväxlare har många likheter med värmeväxlare i sin konstruktion.
Men där slutar också ofta likheterna, då kylväxlare ofta har mer nedsmutsade medier som flödar genom dessa.

Kylväxlare som sitter i slutna system har ofta samma typ av problem med beläggningar och försämrad effektivitet som en värmeväxlare, men kylväxlares effektivitet är mycket känsligare när problem väl uppstår.

I en värmeväxlare som exempelvis har en medietemperatur på 70 grader Celcius blir en grads förlust i energiöverföringskapacitet inte så många procent, men när en kylväxlare med en medietemperatur på 12 grader förlorar en enda grad, blir överföringskapacitetsförlusten mer än tre gånger så stor!

I en stor del kylväxlare används dessutom sjövatten, vilket snabbt skapar beläggningar av bakterier och organiska material. Dessa sjövattenväxlare har ännu större behov av kontinuerlig CIP-rengöring.

Waren är en fullservicepartner i allt inom kylväxlare. Vi utför alla typer av rekonditioneringstjänster, inklusive totalrenoveringar av kylväxlare med allt från packningsbyten till plattbyten.

Kontakta oss via formuläret nedan för mer information, eller ring 0910- 105 00.

Namn:

E-post:

Företag:

Tel:

Meddelande:

Kylsystem

Temperaturerna i kylsystem gör att väldigt små effektförluster blir väldigt kännbara, dessutom ökar risken för mikrobiell tillväxt och korrosion. Systemens effekt försämras snabbt och beläggningarna påskyndar materialförstörelsen. Systemet fungerar allt sämre, medan dess energianvändning ökar.

Det är oerhört viktigt att vårda och behandla anläggningarna, då produktionsbortfall på grund av ineffektiv kyla innebär stora kostnader. Vi tryggar effektiviteten och säkrar er produktion.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.