Nyfiken på #wareneffekten?

Nyfiken på #wareneffekten?

Kylväxlare – rengöring och service

Kylväxlare har många likheter med värmeväxlare i sin konstruktion. Där slutar också ofta likheterna, då medier i kylväxlare ofta är mer nedsmutsade. Kylväxlare som sitter i slutna system har ofta samma typ av problem med beläggningar och försämrad effektivitet som en värmeväxlare, men kylväxlares effektivitet påverkas mycket mer negativt när det uppstår problem.

I en värmeväxlare som exempelvis har en medietemperatur på 70 grader Celcius blir en grads förlust i energiöverföringskapacitet inte så många procent.
När en kylväxlare med en medietemperatur på 12 grader förlorar en enda grad, blir överföringskapacitetsförlusten mer än tre gånger så stor!

I en stor del kylväxlare används dessutom sjövatten, vilket snabbt skapar beläggningar av bakterier och organiska material. Dessa sjövattenväxlare har ännu större behov av kontinuerlig CIP-rengöring.

Waren är en fullservicepartner i allt inom kylväxlare. Vi utför alla typer av rekonditioneringstjänster, inklusive totalrenoveringar av kylväxlare med allt från packningsbyten till plattbyten.

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!