Nyfiken på #wareneffekten?
RING: 0910 – 105 00

Nyfiken på #wareneffekten?

Ring: 0910 – 105 00

Kylväxlare – rengöring och service

Kylväxlare har många likheter med värmeväxlare i sin konstruktion. Där slutar också ofta likheterna, då medier i kylväxlare ofta är mer nedsmutsade. Kylväxlare som sitter i slutna system har ofta samma typ av problem med beläggningar och försämrad effektivitet som en värmeväxlare, men kylväxlares effektivitet påverkas mycket mer negativt när det uppstår problem.

I en värmeväxlare som exempelvis har en medietemperatur på 70 grader Celcius blir en grads förlust i energiöverföringskapacitet inte så många procent.
När en kylväxlare med en medietemperatur på 12 grader förlorar en enda grad, blir överföringskapacitetsförlusten mer än tre gånger så stor!

I en stor del kylväxlare används dessutom sjövatten, vilket snabbt skapar beläggningar av bakterier och organiska material. Dessa sjövattenväxlare har ännu större behov av kontinuerlig CIP-rengöring.

Waren är en fullservicepartner i allt inom kylväxlare. Vi utför alla typer av rekonditioneringstjänster, inklusive totalrenoveringar av kylväxlare med allt från packningsbyten till plattbyten.

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00