Nyfiken på #wareneffekten?
RING: 0910 – 105 00

Nyfiken på #wareneffekten?

Ring: 0910 – 105 00

Undvik bakterier och biofilm i kyltorn!

Legionellafria kyltorn utan biocider – ett miljölyft!

Waren C-470T är en unik och specialanpassad produkt för öppna kyltorn, som återställer och upprätthåller systemets effektivitet och ger effektivt skydd mot förekomst av legionella i alla typer av öppna kylsystem. Waren C-470T är dessutom så effektiv, att vanliga biocid-produkter i de flesta fall inte behövs.
Waren C-470T verkar långsiktigt och lågintensivt, vilket gör den extra skonsam. Den innehåller ämnen som förhindrar alla typer av beläggningar och utgör ett effektivt korrosionsskydd för alla material, inklusive koppar och mässing.

Waren C-470T för kyltorn:

 • Förhindrar uppkomst av t.ex. legionella
 • Förhindrar bildning av biofilm
 • Avlägsnar beläggningar
 • Minimalt behov av biocider
 • Minimal miljöpåverkan
 • Kostnadseffektiv behandling
 • Låg dosering

Wareneffekten för kyltorn:

 • Fjärrövervakning av vätskekvalitet och funktion
 • Automatisk styrutrustning för dosering
 • Fast filtrering
 • Avhärdning vid behov
 • Regelbundna besök, baserade på analys av anläggningens behov
 • Vätskebehandling med Waren C-470T
 • Genom avancerad dispergeringsteknik utesluts biocider nästan helt

Med #wareneffekten uppnås vätskekvalitet anpassad för kyltorn. Kontroller sker regelbundet och behandlingen styrs  och övervakas automatiskt på distans. Målet är att uppnå en vätskekvalitet som är anpassad för kyltornets användningsområde.

Jämnare och effektivare behandling

Waren C-470T ger en jämnare och effektivare behandling. Nedan visas en resultatjämförelse* av obehandlat, traditionellt behandlat och behandlat med Waren C-470T.

* Värdet är ett snitt efter mätning en gång i månaden under 12 månader.

Upptäck skillnaden!

Bilderna nedan visar resultat uppnått hos en av våra kunder redan efter ca 6 månader med #wareneffekten för kyltorn. Systemet är numera fritt från beläggningar och vår behandlingsteknik gör att bakterier inte har möjlighet att få fäste.

UTAN WARENEFFEKTENMED WARENEFFEKTEN

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00