Undvik bakterier och biofilm i kyltorn

Legionellafria kyltorn utan biocider – ett miljölyft!

Waren C-470T är en unik och specialanpassad produkt för öppna kyltorn, som återställer och upprätthåller systemets effektivitet och ger effektivt skydd mot förekomst av legionella i alla typer av öppna kylsystem. Waren C-470T är dessutom så effektiv att vanliga biocid-produkter i de flesta fall inte behövs.
Waren C-470T verkar långsiktigt och lågintensivt, vilket gör den extra skonsam. Den innehåller ämnen som förhindrar alla typer av beläggningar och utgör ett effektivt korrosionsskydd för alla material, inklusive koppar och mässing.
Det här är Waren C-470T för kyltorn:

 • Förhindrar uppkomst av t.ex. legionella
 • Förhindrar bildning av biofilm
 • Avlägsnar beläggningar
 • Minimalt behov av biocider
 • Minimal miljöpåverkan
 • Kostnadseffektiv behandling
 • Låg dosering

Wareneffekten för kyltorn:

 • Fjärrövervakning av vätskekvalitet och funktion
 • Automatisk styrutrustning för dosering
 • Fast filtrering
 • Avhärdning vid behov
 • Regelbundna besök, baserade på analys av anläggningens behov
 • Vätskebehandling med Waren C-470T
 • Genom avancerad dispergeringsteknik utesluts biocider nästan helt

Med Wareneffekten uppnås vätskekvalitet anpassad för kyltorn. Kontroller sker regelbundet och behandlingen styrs  och övervakas automatiskt på distans.

Målet är att uppnå en vätskekvalitet som är anpassad för kyltornets användningsområde.

Jämnare och effektivare behandling

Waren C-470T ger en jämnare och effektivare behandling. Nedan visas en resultatjämförelse* av obehandlat, traditionellt behandlat och behandlat med Waren C-470T.

* Värdet är ett snitt efter mätning en gång i månaden under 12 månader.

Upptäck skillnaden med #wareneffekten för kyltorn!

UTAN WARENEFFEKTENUTAN WARENEFFEKTEN

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN FÖR KYLTORN

Jag vill veta mer om #wareneffekten för kyltorn!

Legionella i kyltorn

Legionella sprids idag ofta från kyltorn på grund av att behandling mot legionellabakterien helt saknas eller att den sker på fel sätt. Legionella är en bakterie som finns i små mängder i sötvatten och kommer in i kyltornet vid påfyllning av matarvatten. När bakterien får fäste på kyltornets väggar förökar den sig och bildar biofilm. Legionella kan då börja spridas till omkringliggande områden av kyltornets fläktar. Smittan ger symptom som liknar lunginflammation.

Att legionella kan spridas på det här viset beror på att bristfälliga myndighetskrav på anmälan av kyltorn och deras placering. Många kyltornsägare utför ingen behandling av sina kyltorn, då man saknar kunskap om riskerna samt för att det inte finns nåt fungerande regelverk som ställer krav på att skydda omgivningen.

Man har genom åren traditionellt behandlat kyltorn med flera produkter. Ofta används två biocider. En biocid för att bakterier – främst legionella – inte ska bli immuna samt en annan biocid som ska förhindra bildning av beläggningar i kyltornen. Det är en effektiv metod att skydda kyltorn, eller rättare sagt att skydda människorna som bor och arbetar runt omkring, men har tyvärr även ett par nackdelar: Vår miljö påverkas av biocidutsläppen som kyltorn behandlade på det här viset producerar. Dessutom doseras biociderna vid behandlingen stötvis i tidsintervaller, vilket i många fall ändå ger en förekomst av legionella, då behandlingskurvan liknar en berg- och dalbana. Skulle dessutom exempelvis en pump sluta fungera och kontrollerna inte är tillräckligt täta, så återuppstår spridningen och de medföljande riskerna.

Sen ett antal år erbjuder Waren en behandlingstyp där inga biocider används. Med Warens behandling hålls både legionella och andra typer av bakterier borta.

Denna teknik arbetar med att förändra ytspänningen och på så sätt förhindra att legionella får fäste och kan föröka sig. Bakterierna avlägsnas när matarvattnet i kyltornet löpande byts ut. Tekniken utesluter den traditionella behandlingens stötvisa dosering och håller förekomsten av legionella på en konstant, mycket låg nivå. Behandlingstekniken, som kan kombineras med styrutrustning som övervakas på distans via exempelvis mobilen, gör att man helt eliminerar risken att utsätta andra för skada.

Minimera Risken!

Pålitliga och snabba legionellatest med nyskapande teknologi som ger svar på plats inom 25 minuter.

SE VÅRA TESTKIT

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.