Legionellafria kyltorn utan biocider – ett miljölyft

Ett grundläggande villkor för ett väl fungerande kyltorn, är ett system fritt från bakterier, korrosion, mögel, och andra beläggningar. Beläggningar skapar ofta en möjlighet för bakterier att börja växa. Detta kan medföra att legionella bildas och sedan sprids via luften till intilliggande områden. Med Wareneffekten för kyltorn elimineras riskerna för både bakterier och beläggningar, utan användande av miljöfarliga biocider.

För öppna, moderna system

Waren C-470T är en unik och specialanpassad produkt för öppna kyltorn, som återställer och upprätthåller systemets effektivitet och ger effektivt skydd mot förekomst av legionella i alla typer av öppna kylsystem.

Minskar behovet av biocider

Idag finns ett stort fokus hos myndigheter, att minska användandet av biocider. Waren C-470T är så effektiv att vanliga biocid-produkter i de flesta fall inte behövs.

Produkten verkar långsiktigt och lågintensivt, vilket gör den extra skonsam. Den innehåller ämnen, vilka förhindrar alla typer av beläggningar och utgör ett effektivt korrosionsskydd för alla material, inklusive koppar och mässing.

Produktfördelar

  • Förhindrar uppkomst av t.ex. legionella
  • Låg dosering
  • Minimal miljöpåverkan
  • Kostnadseffektiv behandling
  • Minimalt behov av biocider
  • Avlägsnar beläggningar

För kyltorn gäller

  • Fast filter och avhärdning, som grund för behandling
  • Montering av automatisk styrutrustning för dosering
  • Regelbundna besök, baserade på analys av anläggningens behov
  • Genom avancerad dispergeringsteknik utesluts biocider nästan helt

Målet är att uppnå en vätskekvalitet som är anpassad för det användningsområde kyltornen har. Det målet uppnås genom regelbundna kontroller och automatisk styrning av behandlingen.

Jämnare och effektivare behandling

Waren C-470T ger en jämnare och effektivare behandling. Nedan visas en resultatjämförelse* av obehandlat, traditionellt behandlat och behandlat med Waren C-470T.

* Värdet är ett snitt efter mätning en gång i månaden under 12 månader.

Waren erbjuder service och analys av systemvattnet, vilket innebär regelbundna kvalitetskontroller och redovisningsbesök varje år, allt för att uppnå Wareneffekten.

Bakterier i kylsystem

Temperaturerna i kylsystem gör att de är känsligare för mikrobiell tillväxt och snabb korrosion. Kylsystemets effekt försämras snabbt och beläggningarna påskyndar materialförstörelsen. Systemet fungerar då allt sämre, trots ökad energianvändning. Vi kan idag leverera helt biocidfria lösningar för alla öppna kylsystem.

Läs mer

Bakterier för 6 miljoner

Effektiv kyla blir en allt viktigare del för våra institutioner. Inte bara för komfortkyla, utan även för att kyla känslig utrustning som behövs för verksamheten. Undvik onödiga kostnader med Wareneffekten.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.