Kylsystem2018-11-16T14:00:03+00:00

Kyla

För att kylsystem ska vara energieffektiva måste de hållas rena och korrosionsfria. Samtidigt är de mer utsatta för de risker som den försämrade vattenkvaliteten och snävare dimensionering innebär.

I en seminarieserie som anordnades av Swerea Kimab (före detta Korrosionsinstitutet) för några år sedan behandlades frågan om varför så många kylsystem korroderar sönder inom några få år. Det uppskattas att c:a 40 % av alla nybyggda kylsystem får problem med vattenläckor under garantitiden. Eftersom det efter en tids drift inte går att fastställa huruvida felet ursprungligen förorsakats av den entreprenör som byggt systemet kommer kostnaden för att åtgärda felet så gott som alltid att belasta ägaren av anläggningen.

Riskfaktorerna har konstaterats vara flera: höga halter metallpartiklar från produktionen, syre, näringsämnen och andra föroreningar i vattnet som fylls på samt mikrobiell förekomst kan samtliga på kort tid förstöra ett kylsystem. Ofta förekommer flera av riskfaktorerna samtidigt, och då kan problemen komma mycket snart.

Eftersom kylsystem typiskt arbetar med låga temperaturdifferenser kommer beläggningar att drastiskt försämra energieffektiviteten. Kalkbeläggningar har runt 800 gånger sämre värmeledningsförmåga än stål och 6500 gånger sämre värmeledningsförmåga än koppar, varför redan en beläggning om några bråkdelar av en millimeter kan ge flera graders försämrat värmeutbyte.

Den vattenanalys enligt Svensk Standard som Waren utför samt korrigerande åtgärder i form av Wareneffekten säkrar den tekniska livslängden på systemet samtidigt som den förbättrade energieffektiviteten finansierar åtgärderna på mycket kort tid.

Kyltorn

Effektivt och miljövänligt
utan biocider

Läs mer

xxxx

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Kontakta oss för mer information

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Östra Bangatan 8
195 60 Arlandastad

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Värme

…………………………………………………………………..

Kyla

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.

SKULLE NI VILJA EFFEKTIVISERA ERA ENERGISYSTEM?

Fyll i denna så kontaktar vi er för en presentation.