fbpx
Kylsystem2018-12-14T10:32:42+00:00

Kylsystem

För att kylsystem ska vara energieffektiva måste de hållas rena och korrosionsfria.

Samtidigt är de mer utsatta för de risker som den försämrade vattenkvaliteten och snävare dimensionering innebär.

I en seminarieserie som anordnades av Swerea Kimab (före detta Korrosionsinstitutet) för några år sedan behandlades frågan om varför så många kylsystem korroderar sönder inom några få år.

Det uppskattas att c:a 40 % av alla nybyggda kylsystem får problem med vattenläckor under garantitiden.

Eftersom det efter en tids drift inte går att fastställa huruvida felet ursprungligen förorsakats av den entreprenör som byggt systemet kommer kostnaden för att åtgärda felet så gott som alltid att belasta ägaren av anläggningen.

Riskfaktorerna har konstaterats vara flera: höga halter metallpartiklar från produktionen, syre, näringsämnen och andra föroreningar i vattnet som fylls på samt mikrobiell förekomst kan samtliga på kort tid förstöra ett kylsystem. Ofta förekommer flera av riskfaktorerna samtidigt, och då kan problemen komma mycket snart.

Eftersom kylsystem typiskt arbetar med låga temperaturdifferenser kommer beläggningar att försämra energieffektiviteten. Kalkbeläggningar har runt 800 gånger sämre värmeledningsförmåga än stål och 6500 gånger sämre värmeledningsförmåga än koppar, varför redan en beläggning om några bråkdelar av en millimeter kan ge flera graders försämrat värmeutbyte.

Den vattenanalys enligt Svensk Standard© som Waren utför, samt korrigerande åtgärder i form av Wareneffekten säkrar den tekniska livslängden på systemet samtidigt som den förbättrade energieffektiviteten finansierar åtgärderna på mycket kort tid.

Kylväxlare

Waren är en fullservicepartner i allt som berör kylväxlare. Vi har den erforderliga kompetensen för att avgöra vilken typ av service som krävs.

Vi utför alla typer av rekonditioneringstjänster, vilka som regel återställer växlaren till så nära nyskick som möjligt.

 

Läs mer

Bakterier i kylsystem

Med högre temperaturer i kylanläggningar ökar idag riskerna för tillväxt av biofilm i alla typer av energisystem. Vi kan idag leverera helt biocidfria lösningar för alla öppna kylsystem.

Läs mer

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Kontakta oss för mer information

Waren International AB
Nålvägen 3
931 57 Skellefteå

Waren International AB
Östra Bangatan 8
195 60 Arlandastad

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Värme

…………………………………………………………………..

Kyla

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Anpassade lösningar inom vätskebehandling i enlighet med Svensk standard© i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.