Frysskydd2018-11-16T18:42:38+00:00

Frysskydd på lång sikt

Studier visar att felaktigt, eller icke inhiberad glykol bryts ned i fem organiska syror – glykolsyra, glyoxylsyra, myrsyra, kolsyra och oxalsyra. Nedbrytningen påverkas av faktorer så som värme, syre och vanligt förekommande metaller som koppar, stål och aluminium. Koppar och aluminium i kombination med felaktigt inhiberad etylenglykol kommer dessutom att fungerar som katalysator för korrosion.Dessa organiska syror kommer sedan att omvandlas till koldioxid vilket kan angripa och bryta ner metallen på så kort tid som tre veckor under extrema förhållanden. Resultatet leder till slambildning, beläggningar och läckage, vilket i sin tur kan leda till igensättning av rör, pumpar, ventiler, etc.

Detta skrevs av Lars Cedheim redan på 80 talet. Men fortfarande idag har priset större inverkan än kvalitet vid inköp av glykol. Vilket sedan i många fall leder till stora störningar i produktionen.

Redan tidigt såg vi hur konsulter projekterade för så låga inblandningar av glykol som 20 %, detta trots att det inte fanns några glykoler som klarade detta för att kunna ge ett fullgott skydd mot mikrobiell tillväxt och korrosion. Det blev vårt första uppdrag- att skapa en glykol som  klarade lägre inblandning men med bibehållen funktion. Vår serie av kvalitetsglykoler Warengy var född. Vi rekommenderar fortfarande, trots detta, en minst 30 % inblandning. Idag har vi tagit ett steg ytterligare. Med vår senaste serie av glykoler kan vi mäta mängden skydd i systemet. Detta gör att de som använder Warengy kommer att kunna få betydligt längre mellan de kostsamma byten av glykol som annars måste utföras. Genom att via analys mäta och upprätthålla rätt mängd av skyddande produkter i glykolen kommer livslängden att förlängas avsevärt.

Detta är en stor vinst för miljön då ingen destruktion eller frakt till återvinning blir aktuell.

Warengy produkter är alla högeffektiva, glykolbaserade skyddsmedel för energiöverföringsvätskor, med väl avvägd komposition, speciellt framtagna för att upprätthålla mediets egenskaper i såväl kyla, värme och process. Warens behandlingsmedel är designade för att åstadkomma ett kraftfullt skydd gentemot alla typer av korrosion och mikrobiell tillväxt.

Warengy ger i och med detta ett utomordentligt gott frysskydd, renare flöden, effektiv energiöverföring och långsiktiga kostnadsfördelar för systemunderhållet. Att tillsätta Warengys produkter till ett nytt, rent system kommer effektivt att skydda mot nedsmutsning av värmeväxlande ytor på systemets insida, upprätthålla energiöverförings-effektiviteten i systemet och minimera stilleståndstiderna.

Glykoler som får möjligheten att brytas mer ner till  syror och vidare till koldioxid utgör en stor risk för produktionssäkerheten.

Låt oss ta hand om ditt frysskydd för effektiviteten och miljöns välmående.

Kontakta oss

Fyll i din information i formuläret så hör vi av oss.

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Stallarholmsvägen 49
124 59 Bandhagen

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Fastighet

…………………………………………………………………..

Industri

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.