Bakterier i kylsystem2018-11-06T10:46:05+00:00

Bakterier för 6 miljoner

Mikrobiell kontroll en säkerhet
för både anläggning och arbetare

Med allt lägre temperaturer i värmesystem och högre temperaturer i kylanläggningar ökar idag riskerna för tillväxt av biofilm i alla typer av energisystem.

Bakterier finns som en normal beståndsdel i vårt dricksvatten och de som tillåts är i sådana fall inte farliga för oss människor. På grund av miljöpåverkan har dessutom förekomsten ökat under de senaste åren. Men vid rätt temperatur, materiel och applikation kan dessa bli väldigt korrosiva. Traditionellt har man trott att de som fanns fick sin näring från syre och att det räckte med att avgasa systemet för att råda bot på problemet. Men idag vet vi att så inte är fallet. Det finns två grundtyper: de som lever av syre (aeroba) och de som dör av syre (anaeroba).

Bakterier är idag en av de vanligaste orsakerna till driftsstörningar i energisystem. I och med att korrosionstakten är så hög bildas snabbt slam och partiklar som både försvårar cirkulation och energiöverföring. En biofilm har nästan 10 gånger så hög isolationsfaktor som en vanlig kalkbeläggning. Men det som framkommer snabbast är det läckage som uppstår av den skenande korrosionen, med dyra produktionsbortfall och reparationer som följd. I livsmedelsindustri kan detta dessutom få katastrofala följder när produkter kontamineras med media från kyla eller värme.

Den mest kända familjen är väl legionella. Den är som vanligast i anläggningar med öppna kyltorn eller direktverkande sjövattenkyla t.ex. vid kylning av stål i vid valsverk eller vid semi-öppna system inom plastindustri och dylika produktioner. Här är även arbetsmiljön en viktig del att ta hänsyn till för att minska riskerna för de som utsätts för aerosoler från produktionen.

Vi kan idag leverera helt biocidfria lösningar för alla öppna kylsystem. Kontakta oss för att få veta hur.

Bakterier för 6 miljoner

Felaktig åtgärd en dyr erfarenhet.

LÄS MER

……

Biocidfri behandling av öppen kyla

Vi har miljövänliga koncept för alla typer av öppna kylsystem

LÄS MER

……

Kontakta oss

Fyll i din information i formuläret så hör vi av oss.

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Stallarholmsvägen 49
124 59 Bandhagen

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Fastighet

…………………………………………………………………..

Industri

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.