Mikrobiell kontroll  av bakterier i kylsystem

Säkerhet för både anläggning och arbetare.

Med allt lägre temperaturer i värmesystem och högre temperaturer i kylanläggningar ökar idag riskerna för tillväxt av biofilm i alla typer av energisystem.

Bakterier finns som en normal beståndsdel i vårt dricksvatten och de som tillåts är i sådana fall inte farliga för oss människor. På grund av miljöpåverkan har dessutom förekomsten ökat under de senaste åren. Men vid rätt temperatur, material och applikation kan dessa bli väldigt korrosiva. Traditionellt har man trott att de som fanns fick sin näring från syre och att det räckte med att avgasa systemet för att råda bot på problemet. Men idag vet vi att så inte är fallet. Det finns två grundtyper: de som lever av syre (aeroba) och de som dör av syre (anaeroba).

Bakterier är en av de vanligaste orsakerna till driftsstörningar i energisystem.

I och med att korrosionstakten är så hög bildas snabbt slam och partiklar som både försvårar cirkulation och energiöverföring. En biofilm har nästan 10 gånger så hög isolationsfaktor som en vanlig kalkbeläggning. Men det som framkommer snabbast är det läckage som uppstår av den skenande korrosionen, med dyra produktionsbortfall och reparationer som följd. I livsmedelsindustri kan detta dessutom få katastrofala följder när produkter kontamineras med media från kyla eller värme.

Den mest kända bakteriestammen är legionella.

Den är som vanligast i anläggningar med öppna kyltorn, eller direktverkande sjövattenkyla t.ex. vid kylning av stål i vid valsverk eller vid semi-öppna system inom plastindustri och dylika anläggningar. Här är även arbetsmiljön en viktig del att ta hänsyn till för att minska riskerna för dem som utsätts för aerosoler från produktionen.

Vi kan leverera helt biocidfria lösningar för alla öppna kylsystem. Kontakta oss för att få veta hur.

Kyltorn

Ett grundläggande villkor för ett väl fungerande kyltorn, är ett system fritt från bakterier, korrosion, mögel, och andra beläggningar. Beläggningar skapar ofta en möjlighet för bakterier att börja växa. Detta kan medföra att legionella bildas och sedan sprids via luften till intilliggande områden.

Med Wareneffekten för kyltorn elimineras riskerna för både bakterier och beläggningar, utan användande av miljöfarliga biocider.

Läs mer

Bakterier för 6 miljoner

Effektiv kyla blir en allt viktigare del för våra institutioner. Inte bara för komfortkyla, utan även för att kyla känslig utrustning som behövs för verksamheten. Undvik onödiga kostnader med Wareneffekten.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.