Nyfiken på #wareneffekten?
RING: 0910 – 105 00

Nyfiken på #wareneffekten?

Ring: 0910 – 105 00

Mikrobiell kontroll  av bakterier i kylsystem

Säkerhet för både anläggning och anställda.

Med dagens högre temperaturer i kylanläggningar ökar riskerna för tillväxt av biofilm i kylsystem.

Bakterier finns som en normal beståndsdel i vårt dricksvatten. De som tillåts enligt myndigheters riktlinjer är inte farliga för människor, men på grund av miljöpåverkan har bakterieförekomsten ökat under de senaste åren. Bakterierna i systemvatten  kan vid specifika temperaturer och i kombination med specifika systemmaterial orsaka enorm systemkorrosion. Många tror att bakterierna får all sin näring från syre och att det räcker att avgasa systemet för att råda bot på problemet. Så är inte fallet. Det finns nämligen två typer av bakterier: de som lever av syre (aeroba) och de som dör av syre (anaeroba).

Bakterier är en av de vanligaste orsakerna till driftsstörningar i energisystem.

Bakterier i systemen orsakar hög korrosionstakt och det bildas snabbt slam och partiklar som både försvårar cirkulation och energiöverföring. Biofilm har nästan 10 gånger så hög isolationsfaktor som en vanlig kalkbeläggning. Ofta uppstår läckage på grund av skenande korrosion, med dyra produktionsbortfall och reparationer som följd. I livsmedelsindustrin kan detta dessutom få katastrofala följder när produkter kontamineras genom läckage med energimedia och måste kasseras.

Legionella är den mest kända bakteriestammen.

Den är som vanligast i anläggningar med öppna kyltorn, eller direktverkande sjövattenkyla t.ex. vid kylning av stål vid valsverk eller vid semi-öppna system inom plastindustri och liknande anläggningar. Här är även arbetsmiljön en viktig del att ta hänsyn till för att minska riskerna för dem som utsätts för aerosoler från produktionen. Legionella kan spridas i vattenånga inom produktionen och i värsta fall orsaka legionärssjuka med dödlig utgång.

Skydda din produktion och din personal! Vi kan leverera effektiva, helt biocidfria lösningar för alla öppna kylsystem.

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00