Mikrobiell kontroll  av bakterier i kylsystem

Säkerhet för både anläggning och anställda.

Med lägre temperaturer i värmesystem och högre temperaturer i kylanläggningar ökar riskerna för tillväxt av biofilm i alla typer av energisystem.

Bakterier finns som en normal beståndsdel i vårt dricksvatten. De som tillåts enligt myndigheters riktlinjer är inte farliga för människor, men på grund av miljöpåverkan har bakterieförekomsten ökat under de senaste åren. Vid specifik temperatur och specifika systemmaterial kan bakterierna i systemvatten orsaka enorm korrosion. Många tror att bakterierna får all sin näring från syre och att det räcker att avgasa systemet för att råda bot på problemet. Så är inte fallet. Det finns nämligen två grundtyper av bakterier: de som lever av syre (aeroba) och de som dör av syre (anaeroba).

Bakterier är en av de vanligaste orsakerna till driftsstörningar i energisystem.

Korrosionstakten är hög och det bildas snabbt slam och partiklar som både försvårar cirkulation och energiöverföring. Biofilm har nästan 10 gånger så hög isolationsfaktor som en vanlig kalkbeläggning. Ofta uppstår läckage på grund av skenande korrosion, med dyra produktionsbortfall och reparationer som följd. I livsmedelsindustri kan detta dessutom få katastrofala följder när produkter kontamineras med media från kyla eller värme och måste kasseras.

Legionella är den mest kända bakteriestammen.

Den är som vanligast i anläggningar med öppna kyltorn, eller direktverkande sjövattenkyla t.ex. vid kylning av stål vid valsverk eller vid semi-öppna system inom plastindustri och liknande anläggningar. Här är även arbetsmiljön en viktig del att ta hänsyn till för att minska riskerna för dem som utsätts för aerosoler från produktionen. Legionella kan spridas i vattenånga inom produktionen och i värsta fall orsaka legionärssjuka med dödlig utgång.

Skydda produktion och personal! Vi kan leverera effektiva, helt biocidfria lösningar för alla öppna kylsystem.

Minimera Risken!

Pålitliga och snabba legionellatest med nyskapande teknologi som ger svar på plats inom 25 minuter.

SE VÅRA TESTKIT

Kyltorn

Ett grundläggande villkor för ett väl fungerande kyltorn är ett system fritt från bakterier, korrosion, mögel, och andra beläggningar. Beläggningar skapar ofta en möjlighet för bakterier att börja växa. Detta kan medföra att legionella bildas och sedan sprids via luften till intilliggande områden.

Med #wareneffekten för kyltorn elimineras riskerna för både bakterier och beläggningar – utan användande av miljöfarliga biocider!

Läs mer

Bakterier för 6 miljoner

Effektiv kyla blir en allt viktigare del för våra institutioner. Inte bara för komfortkyla, utan även för att kyla känslig utrustning som behövs för verksamheten. Undvik onödiga kostnader på grund av bakterieutveckling med #wareneffekten!

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.