Kylsystem

Temperaturerna i kylsystem gör att väldigt små effektförluster blir väldigt kännbara, dessutom ökar risken för mikrobiell tillväxt och korrosion. Systemens effekt försämras snabbt och beläggningarna påskyndar materialförstörelsen. Systemet fungerar allt sämre, medan dess energianvändning ökar.

Det är oerhört viktigt att vårda och behandla anläggningarna, då produktionsbortfall på grund av ineffektiv kyla innebär stora kostnader. Vi tryggar effektiviteten och säkrar er produktion.

 

Läs mer

Frysskyddsmedia

Att använda rätt typ av frysskydd i energisystem för produktion är ett krav, för att förhindra korrosion och jäsande bakterietillväxt.

Frysskydd kräver rätt konstruktion för de förutsättningar det används för – vi anpassar ert frysskydd för optimal funktion.

Läs mer

Renovering av glykoler

Renovering av frysskydd på plats – miljövänligt och kostnadseffektivt.  Vi har under lång tid arbetat med möjligheten att renovera och förlänga glykolers livslängd. Rätt frysskydd är en förutsättning för problemfri drift.

Läs mer

Processvatten

Med Wareneffekten kan vi bidra till att minska både vattenförbrukning och kemikalieförbrukning inom er produktionsprocess. Vi har effektiva och miljövänliga typer av produkter som optimalt löser era problem. Låt oss effektivisera er produktion.

Läs mer

Kyltorn

Ett grundläggande villkor för ett väl fungerande kyltorn, är ett system fritt från bakterier, korrosion, mögel, och andra beläggningar. Beläggningar skapar ofta en möjlighet för bakterier att börja växa. Detta kan medföra att legionella bildas och sedan sprids via luften till intilliggande områden.

Med Wareneffekten för kyltorn elimineras riskerna för både bakterier och beläggningar, utan användande av miljöfarliga biocider.

Läs mer

Wareneffekten

Anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.
Wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, produktionssäkerhet, minimalt underhåll och
maximal funktion.

När resultatet har högsta prioritet är Wareneffekten den effektivaste lösningen. Vätskebehandling i enlighet med svensk standard – en självklarhet för säker produktion.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.