Kylsystem

Temperaturerna i kylsystem gör att väldigt små effektförluster blir väldigt kännbara och dessutom ökar de risken för mikrobiell tillväxt och korrosion. Systemens effekt försämras snabbt och beläggningarna påskyndar materialförstörelsen. Systemet fungerar sämre, medan energianvändningen bara ökar.

Med #wareneffekten kan vi trygga era kylsystems effektivitet och säkra er produktion!

 

Läs mer

Frysskyddsmedia

Rätt typ av frysskydd i energisystem för produktion är ett krav för att förhindra korrosion och jäsande bakterietillväxt. Frysskydd kräver rätt sammansättning för sitt användningsområde – vi anpassar ert frysskydd för optimal funktion.

Läs mer

Renovering av glykoler

Renovering av frysskydd på plats – miljövänligt och kostnadseffektivt.  Vi har under lång tid arbetat med möjligheten att renovera och förlänga glykolers livslängd. Rätt frysskydd med rätt sammansättning är en förutsättning för problemfri drift!

Läs mer

Processvatten

Med #wareneffekten kan vi bidra till att minska både vattenförbrukning och kemikalieförbrukning inom er produktionsprocess. Låt oss effektivisera er produktion!

Läs mer

Kyltorn

Ett grundläggande villkor för ett väl fungerande kyltorn är ett system fritt från bakterier, korrosion, mögel, och andra beläggningar. Beläggningar skapar ofta en möjlighet för bakterier att börja växa. Detta kan medföra att legionella bildas och sedan sprids via luften till intilliggande områden.

Med #wareneffekten för kyltorn elimineras riskerna för både bakterier och beläggningar – utan användande av miljöfarliga biocider!

Läs mer

Wareneffekten

Vi erbjuder anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.
#wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, produktionssäkerhet, minimalt underhåll och minskade kostnader.
Valet är enkelt – #wareneffekten för effektiv vätskebehandling i enlighet med Svensk standard© – med garanti.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.