Ta det kallt med #wareneffekten för kyla!

Temperaturerna i kylsystem gör att väldigt små effektförluster blir väldigt kännbara och dessutom ökar de risken för mikrobiell tillväxt och korrosion.
Systemens effekt försämras snabbt och beläggningarna påskyndar materialförstörelsen.
Systemet fungerar sämre, medan energianvändningen bara ökar.

Med #wareneffekten kan vi trygga dina kylsystems effektivitet och säkra din produktion!

Kylsystem

Kyltorn

Kylväxlare

Frysskydd

Renovera glykoler

Processvatten

Bakterier i kylsystem

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!