Nyfiken på #wareneffekten?
RING: 0910 – 105 00

Nyfiken på #wareneffekten?

Ring: 0910 – 105 00

Warenlab utvecklar morgondagens möjligheter!

I Warens labb pågår ständig produktutveckling och finslipning av teknik och metoder. Vi samarbetar med forskare och våra partners utvecklingsavdelningar för att säkerställa innovativa lösningar och metoder för vätskebehandling och teknologi. Vi är och vill fortsätta vara ledande inom våra produktområden. Vårt laboratorium använder den senaste tekniken och med kompetent och innovativ personal når vi våra högt ställda målsättningar.

Kvalitet och utveckling.

Att ha tillgång till eget labb möjliggör och säkerställer högkvalitativa vattenanalyser samt analyser av olika typer av beläggningar, bakterier, glykoler med mera före, under och efter vätskebehandling. Effektiv provhantering är en del av vårt kvalitetsarbete och en av grundstenarna i #wareneffekten. Vår samlade erfarenhet under åren och vidareutvecklingen av våra egna lösningar ihop med ny teknologi och ständigt nya idéer ger oss ett tryggt koncept.

Specialutrustning.

Vi utvecklar mer än behandlingsmetoder. I många fall specialanpassas utrustning till energisystemens specifika krav och behov. Elektronisk fjärrövervakning eller specialbyggda vätskebehandlingsstationer utgör inget problem för oss – vi tillhandahåller dem där de är en del av #wareneffekten.

Vi är så säkra på vårt koncept att vi vågar lämna garanti på din mediekvalitet!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00