Nyfiken på #wareneffekten?

Nyfiken på #wareneffekten?

Warenlab utvecklar morgondagens möjligheter!

I Warens labb pågår ständig produktutveckling och finslipning av teknik och metoder. Vi samarbetar med forskare och våra partners utvecklingsavdelningar för att säkerställa innovativa lösningar och metoder för vätskebehandling och teknologi. Vi är och vill fortsätta vara ledande inom våra produktområden. Vårt laboratorium använder den senaste tekniken och med kompetent och innovativ personal når vi våra högt ställda målsättningar.

Kvalitet och utveckling.

Att ha tillgång till eget labb möjliggör och säkerställer högkvalitativa vattenanalyser samt analyser av olika typer av beläggningar, bakterier, glykoler med mera före, under och efter vätskebehandling. Effektiv provhantering är en del av vårt kvalitetsarbete och en av grundstenarna i #wareneffekten. Vår samlade erfarenhet under åren och vidareutvecklingen av våra egna lösningar ihop med ny teknologi och ständigt nya idéer ger oss ett tryggt koncept.

Specialutrustning.

Vi utvecklar mer än behandlingsmetoder. I många fall specialanpassas utrustning till energisystemens specifika krav och behov. Elektronisk fjärrövervakning eller specialbyggda vätskebehandlingsstationer utgör inget problem för oss – vi tillhandahåller dem där de är en del av #wareneffekten.

Vi är så säkra på vårt koncept att vi vågar lämna garanti på din mediekvalitet!

Att anpassa vätskor i kyl-, värme- och värmeåtervinningssystem är nödvändigt.

För att anpassa våra tjänster till olika systembehov, utför vi en förstudie med högkvalitativa vätskeanalyser för att fastställa förekomst av olika typer av beläggningar, bakterier, syre m.m. Beroende på resultatet kan vi sen anpassa energimediet.

Waren arbetar efter helt andra principer än de vedertagna metoderna för att nå rätt vätskemiljöer i alla typer av system. Ett samarbete med Waren garanterar dig marknadens mest prisvärda och effektiva lösningar.

Vi säljer mediekvalitet som helhetsbegrepp.

Bristfällig vätskekvalitet och dåligt fungerande värmesystem genererar stora problem för fastighetsbolag och industri genom ökat slitage, kärvande termostater och ventiler, dålig värmeavgivning i radiatorer samt värmeväxlare. Vi kan avhjälpa problemen efter en förstudie av dina system, i vilken vätskeanalys ingår.

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!