Warenlab utvecklar morgondagens möjligheter

I Warenlabbet pågår ständig produktutveckling och finslipning av teknik och metoder. Vi samarbetar med forskare och våra partners utvecklingsavdelningar för att säkerställa innovativa lösningar och metoder för vätskebehandling och teknologi. Vi är och vill fortsätta vara ledande inom de produktområden vi verkar i. Vårt laboratorium använder den senaste tekniken och med innovativ personal med hög kompetens når vi våra högt ställda målsättningar.

Kvalitet och utveckling.

Att ha tillgång till eget labb möjliggör och säkerställer högkvalitativa vattenanalyser samt analyser av olika typer av beläggningar, bakterier, glykoler med mera före, under och efter vätskebehandling. Effektiv provhantering är en del av vårt kvalitetsarbete och en av grundstenarna i #wareneffekten. Vår samlade erfarenhet under åren och vidareutvecklingen av våra egna lösningar ihop med ny teknologi och ständigt nya idéer ger oss ett säkert koncept.

Vi är så säkra på vårt koncept att vi vågar lämna garanti på er mediekvalitet!

Wareneffekten

Vi erbjuder anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.
#wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, produktionssäkerhet, minimalt underhåll och minskade kostnader.
Valet är enkelt – #wareneffekten för effektiv vätskebehandling i enlighet med Svensk standard© – med garanti.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.