Warenlab 2018-04-26T10:06:48+00:00

Warenlab

Kvalitet och utveckling

För att vi ska kunna ge kunderna de mest effektiva behandlingarna utför vi högkvalitativa vattenanalyser och analyser av olika typer av beläggningar, på bakterier, glykoler m.m. före, under och efter behandling. Detta gör vi eget lab. för effektivast möjliga hantering. Beroende på resultatet anpassar vi sedan kemikalierna efter kundens behov.

I labbet pågår ständig produktutveckling och finslipning av teknik och metoder. Vi är och vill fortsätta vara ledande inom de produktområden vi verkar i. Vårt laboratorium använder den senaste tekniken och med innovativ personal med hög kompetens når vi våra högt ställda målsättningar.