Kvalitet och utveckling

För att vi ska kunna ge kunderna de mest effektiva behandlingarna utför vi högkvalitativa vattenanalyser och analyser av olika typer av beläggningar, bakterier, glykoler m.m. före, under och efter vätskebehandling. Detta gör vi i vårt eget laboratorium,  för effektivast möjliga hantering. Beroende på resultatet anpassar vi sedan vätskebehandlingen efter kundens behov.

Warenlab utvecklar morgondagens möjligheter.

I labbet pågår ständig produktutveckling och finslipning av teknik och metoder. Vi är och vill fortsätta vara ledande inom de produktområden vi verkar i. Vårt laboratorium använder den senaste tekniken och med innovativ personal med hög kompetens når vi våra högt ställda målsättningar.

Wareneffekten

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system. Wareneffekten är ett koncept för att optimera alla typer av energimedia som värmebärare och kylbärare, i enlighet med Svensk standard©, inklusive certifiering och garanti. Resultatet är  maximal energiöverföring, minimalt underhåll och optimal funktion i alla slags energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.