Allt vatten måste behandlas.

Välj ett behandlingskoncept som hjälper er att minska energikostnaderna och optimera systemens funktion genom anläggningsanpassad vätskebehandling. Wareneffekten är enda konceptet för vätskebehandling av energisystem som arbetar i enlighet med Svensk standard ©.

För ansvar och garanti – välj Wareneffekten!

Ett unikt behandlingskoncept för varje typ av energisystem och applikation.

Vi har utvecklat ett unikt behandlingskoncept med specificerad vätskekvalitet för varje typ av energisystem och applikation.

Detta innebär problemfri drift, minimerade underhållskostnader och förbättrad energieffektivitet. Utifrån en ingående system- och vattenanalys kan vi utforma marknadens mest effektiva vattenbehandling för just er verksamhet – oavsett om ni har vattensystem för värme, kyla eller för tillverkningsprocess.

Individuellt anpassat för varje system.

Med Wareneffekten anpassas behandlingen individuellt för varje system.

Anpassningen är en förutsättning för att uppnå ett bestående resultat. Behandlingen utformas efter den specifika problematik och vätskekvalitet som ert system har. På så sätt når vi snabbt och enkelt såväl rena som optimerade energisystem.

Wareneffekten kan inte jämföras med nån annan systembehandling.

Wareneffekten kan inte jämföras med någon annan slags systembehandling som idag finns på marknaden.

I ett samspel mellan hårdvara, mjukvara och kontinuerlig kontroll förhindras korrosion, beläggningar och mikrobiell tillväxt.  Vi utvecklar löpande metoderna för vår vätskebehandling och vi använder den modernaste tekniken för att förbättra den specifika vätskekvalitet som finns i varje system.

Få kontroll över insida och funktion i era energisystem.

Vi erbjuder anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.
#wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, produktionssäkerhet, minimalt underhåll och minskade kostnader.
Valet är enkelt – #wareneffekten för effektiv vätskebehandling i enlighet med Svensk standard© – med garanti.

 

Garanti

Trygghet för fastighetsägare

Oavsett om det gäller nybyggnation eller ombyggnation i existerande fastighet är Waren det självklara valet. Vi kan vara med hela vägen redan från planeringens start. Våra speciellt utarbetade förfrågningsunderlag underlättar och hjälper er att ge tydliga specifikationer till konsult, byggherre och entreprenör.

Garanti

Klara riktlinjer för konsulter

Att planera nybyggnation eller ombyggnation är ett stort åtagande och ansvar. Waren har lång erfarenhet av energisystem och arbetar dagligen med anläggningar som p.g.a. fel planering eller rent av brist på planering måste åtgärdas till stora extrakostnader. Vår kunskap och arbetsmaterial hjälper konsulter att uppnå projekterade energimål och garantier.

Garanti

Klarhet för byggherrar

Waren stöttar er som byggherre med vår erfarenhet inom energisystem. Vi kan finns med från igångsättningen till garantibesiktning. Wareneffekten garanterar nybyggnationers och ombyggnationers energimediekvalitet.

Garanti

Ansvar för entreprenörer

Som entreprenör ska man uppfylla krav och möta mål ställda längre upp i beställningskedjan. Oftast är det entreprenören som kontaktas först och får ansvaret att åtgärda fel när nåt inte fungerar som det ska. Warens mål vid nybyggnation, ombyggnation och underhåll är att förutse och undanröja problem som härstammar från energimedia – låt oss säkra kvaliteten på energimedia i systemen som ni arbetar med.

Välj Wareneffekten – vi tar ansvaret!

Många av våra kunder vänder sig till oss när problem kvarstår eller till och med förvärras efter en vidtagen åtgärd. Vi har även fått i uppdrag att behandla nya system för att de inte klarar garantibesiktningen!

Wareneffekten omfattar lösningar för alla typer av energisystem – på helentreprenad, där vi tar på oss ansvaret för er energimedias anpassning och optimering och upprätthållandet av dess kvalitet – med garanti.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareeneffekten för:

Vi lämnar alltid garanti!

Att välja Waren ger energieffektiv miljö i era energi- och klimattekniska system för lång tid framöver och är dessutom en investering i miljön. Vi är så säkra på vårt koncept att vi vågar lämna garanti på er mediekvalitet – det gör ingen annan på marknaden! För ansvar och garanti – välj Wareneffekten!

LÄS MER

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.