fbpx
Vikten av vätskeanpassning2019-02-02T18:15:12+00:00

Varför är vätskebehandling nödvändig?

Frågan kan besvaras med referenser till mängder av statistik och vetenskapliga undersökningar, men enklast är bäst:

Vätska som inte är anpassad till ett givet systems behov skadar systemet.

Skadorna som uppstår orsakar i sin tur att systemet inte fungerar som beräknat. Åtgärder som då vanligtvis rekommenderas blir kortvariga och kostsamma i längden, då de gång på gång måste upprepas eftersom grundproblemet i form av ej anpassad eller fel anpassad vätska hela tiden kvarstår.

Det är alltså nödvändigt att anpassa vätskor i energi- och klimatsystem för att de ska fungera utan problem.

Hur kan det bli så fel?

Kranvatten är anpassat för vår konsumtion, men fyller man ett värmesystem med kranvatten kommer systemet att må allt sämre och slutligen haverera.

Vätskor i ett värmesystem måste ha en annan sammansättning och anpassning för att på ett effektivt sätt kunna transportera energin som behövs för att värma upp en fastighet. Ett system som fylls med felaktigt anpassad vätska måste arbeta hårdare, slits mer och förstörs från insidan av korrosion, utfällningar och gasbildning.

Hur väl fungerar energiöverförande medier när det finns partiklar i systemet från korrosion och utfällnad från exempelvis kalk? Det kan vi illustrera med följande bild:

  • Vätska i burk A – fylld med rätt anpassat energimedia från början, 2 år gammal.
  • Vätska i burk B – fylld med obehandlat energimedia, 2 timmar gammal.
  • Vätska i burk C – fylld med obehandlat energimedia, 2 år gammal.

Ett system med obehandlad eller felaktigt anpassad vätska får försämrade energiegenskaper!

Smart energianvändning börjar på systemens insida!

Waren har utvecklat ett unikt helhetskoncept med anpassad och specificerad vätskekvalitet för varje typ av energisystem och användningsområde.

Vi erbjuder en individuell lösning, anpassad efter det givna systemets behov.

Vi kallar det Wareneffekten.

Vi utför först en ingående analys av vätskor och era systems utgångsläge innan vi kan erbjuda en skräddarsydd lösning, där beläggningar, partiklar och olika typer av gaser avlägsnas. Vätskeanpassningen gör att den upphör att vara korrosiv och i stället blir skyddande!

Behandlingen minskar långsiktigt er energianvändning och driftskostnader samt sänker utsläppen av koldioxid.

Vi är ensamma om att garantera er vätskekvalitet!

Ta kontrollen över system och kostnader med hjälp av Wareneffekten – kontakta oss för att boka en förstudie med analys av era system!

Boka förstudie

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Waren International AB
Nålvägen 3
931 57 Skellefteå

Waren International AB
Östra Bangatan 8
195 60 Arlandastad

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Värme

…………………………………………………………………..

Kyla

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Anpassade lösningar inom vätskebehandling i enlighet med Svensk standard© i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.