Nyfiken på #wareneffekten?

Nyfiken på #wareneffekten?

Varför är vätskebehandling nödvändig?

Frågan kan besvaras med referenser till mängder av statistik och vetenskapliga undersökningar, men enklast är bäst:

Vätska som inte är anpassad till ett givet systems behov skadar systemet.

Skadorna som uppstår orsakar i sin tur att systemet inte fungerar som beräknat. Åtgärder som då vanligtvis rekommenderas blir kortvariga och kostsamma i längden, då de gång på gång måste upprepas eftersom grundproblemet i form av ej anpassad eller fel anpassad vätska hela tiden kvarstår.

Det är alltså nödvändigt att anpassa vätskor i energi- och klimatsystem för att de ska fungera utan problem.

Hur kan det bli så fel?

Kranvatten är anpassat för vår konsumtion, men fyller man ett värmesystem med kranvatten kommer systemet att må allt sämre och slutligen haverera.

Vätskor i ett värmesystem måste ha en annan sammansättning och anpassning för att på ett effektivt sätt kunna transportera energin som behövs för att värma upp en fastighet. Ett system som fylls med felaktigt anpassad vätska måste arbeta hårdare, slits mer och förstörs från insidan av korrosion, utfällningar och gasbildning.

Hur väl fungerar då energiöverförande media när det finns partiklar kvar i systemet från montage, korrosion från stål och utfällning från exempelvis kalk? Det kan vi illustrera med följande bild, där burkar innehållande en tuss stålull har fyllts med energimedia:

  • Burk A: Stålull + rätt anpassat energimedia från början, 2 år gammalt.
  • Burk B: Stålull + obehandlat energimedia, 2 timmar gammalt.
  • Burk C: Stålull + obehandlat energimedia, 2 år gammalt.

Ett system med obehandlad eller felaktigt anpassad vätska får försämrade energiegenskaper!

Smart energianvändning börjar på systemens insida!

Waren har utvecklat ett unikt helhetskoncept med anpassad och specificerad vätskekvalitet för varje typ av energisystem och användningsområde.

Vi erbjuder en individuell lösning, anpassad efter det givna systemets behov.

Vi kallar det #wareneffekten.

Vi utför först en ingående analys av vätskor och dina systems utgångsläge innan vi kan erbjuda en skräddarsydd lösning, där beläggningar, partiklar och olika typer av gaser avlägsnas. Vätskeanpassningen gör att din energimedia upphör att vara korrosiv och blir i stället skyddande!

Behandlingen minskar långsiktigt dina systems energianvändning och driftskostnader samt sänker utsläppen av koldioxid.

Vi är ensamma om att garantera dina systems vätskekvalitet!

Ta kontrollen över system och kostnader med hjälp av #wareneffekten – kontakta oss för att boka en förstudie med analys av dina system!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!