Nyfiken på #wareneffekten?
RING: 0910 – 105 00

Nyfiken på #wareneffekten?

Ring: 0910 – 105 00

Sinfra – vår ramavtalspartner

Läckage kostar fjärrvärmebolag mångmiljonbelopp. Vi har en hållbar och långsiktig lösning.

De syns knappt men orsakar stora värdeförluster. Ett hål på 1 mm i ett fjärrvärmesystem ger en energiförlust på cirka 1,15 KWh per förlorad kubikmeter vatten och grad på framledningstemperaturen. Då ett fjärrvärmesystem kan ha ett stort antal läckage, så kan det för ett enskilt bolag innebära energiförluster på tiotusentals MWh varje år och stora, onödiga koldioxidutsläpp. Vi har exempelvis hos en enskild kund identifierat läckage som kostade företaget runt 18 miljoner kronor per år.

Waren International har tagit fram ett helhetskoncept för hållbara energisystem som vi kallar #wareneffekten.

#wareneffekten minskar läckagen i energisystemen samt möjliggör både effektiva flöden och effektiva energiöverförande ytor. Vår systemlösning refererar till Svensk standard© och vi lämnar garanti på uppnådd vätskekvalitet. Vi har som första vätskebehandlingsföretag fått medlemskap i Green Building Council.

Vårt unika behandlingskoncept och vår helhetssyn på värdeskapande för kund, miljö och samhälle har gjort att Sinfra tecknat ramavtal med oss. Vill du veta mer om hur #wareneffekten kan förbättra just dina system? Fyll i kontaktformuläret, så kontaktar vi dig snarast.

Välkommen till en energi- och kostnadseffektivare framtid!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00