Sinfra – vår ramavtalspartner

Läckage kostar fjärrvärmebolag mångmiljonbelopp. Vi har en hållbar och långsiktig lösning.

De syns knappt men orsakar stora värdeförluster. Ett hål på 1 mm i ett fjärrvärmesystem ger en energiförlust på cirka 1,15 KWh per förlorad kubikmeter vatten och grad på framledningstemperaturen. Då ett fjärrvärmesystem kan ha ett stort antal läckage, så kan det för ett enskilt bolag innebära energiförluster på tiotusentals MWh varje år och stora onödiga koldioxidutsläpp. Hos en enskild kund har Waren identifierat läckage som kostade företaget runt 18 miljoner kronor per år.

Waren International har tagit fram ett helhetskoncept för hållbara energisystem som vi kallar Wareneffekten.

#wareneffekten minskar läckagen i energisystemen samt möjliggör effektiva flöden och effektiva energiöverförande ytor. Vår systemlösning refererar till Svensk standard© och vi lämnar garanti på uppnådd vätskekvalitet. Vi har som första vätskebehandlingsföretag fått medlemskap i Green Building Council.

Vårt unika behandlingskoncept och vår helhetssyn på värdeskapande för kund, miljö och samhälle, har gjort att Sinfra tecknat ramavtal med oss. Fyll i  kontaktuppgifter och de åtgärder ni är intresserade av, så återkommer vi till er.

Välkommen till en energi- och kostnadseffektivare framtid!

INTRESSE FÖR AVTAL VIA SINFRA

INTRESSE FÖR AVTAL VIA SINFRA

Ange hur vi kan hjälpa er:

Välj produkter och tjänster: *

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.