Nyfiken på #wareneffekten?
RING: 0910 – 105 00

Nyfiken på #wareneffekten?

Ring: 0910 – 105 00

Hållbarhet längre än för stunden

När jag lyssnar på vad som sägs och läser artiklar som handlar om hållbarhet, funderar jag ofta om det verkligen är mer än just ”för stunden” som räknas.

Har man ibland inte helt glömt bort livscykelanalysen i de miljöförbättrande åtgärder som man försöker skapa? Är det hållbart att använda solceller där vi inte vet hur produktionsledet ser ut och nästan inget land har en plan för hur dessa produkter ska återvinnas? Är det hållbart att tilläggsisolera med material som använder så mycket energi vid tillverkning att det under materialets livstid nästan inte ger någon besparing för vår miljö?

När jag började jobba med energisystem, förvånades jag över hur mycket energi man la på bättre värmepumpar, förbättrade styrsystem, nya radiatorventiler och övriga förbättringar som kunde minska energianvändandet. Lika mycket förvånades jag över att så stor del av nyproduktionen inte klarar energimålen och att uppföljningen av energianvändandet på miljöbyggnader var så bristfälligt. Ändå kallas det ”hållbarhet”.

Hållbarhet är ett stort begrepp.

Jag såg tidigt att man utelämnat den viktigaste delen för att hålla ett energisystem energieffektivt och driftsäkert under lång tid – energimedia. Kontroller för energimedia saknas i både slutbesiktning och garantibesiktningar, oberoende typ av energisystem. Energimedia som inte är anpassat för sitt användande kommer snabbt att försämra kapaciteten i energisystemet, oavsett hur mycket vi byter ut och justerar.

När jag startade Waren, fokuserade jag främst på att skapa hållbara och energieffektiva system. Det är ett uppdrag som vi har arbetat med i snart tio år. Vi har kommit mycket nära målet att ha helt korrosionsfria och beläggningsfria system.

Waren är den enda leverantören som lämnar garanti på mediekvalitet.

Vi har system där mediekvaliteten varit densamma i många år och fortsätter vara det. Värmeväxlare behöver inte längre rengöras, system behöver inte injusteras gång på gång och dessutom ger detta en hållbart lägre energianvändning. Vi arbetar i varje steg med att göra vårt arbete till ett stöd för miljön i framtiden. Vi bör alla tänka på hållbarhet, men inte bara för stunden. Vi bör ta hänsyn till alla delar i den kedja som ska förlänga vår framtid.

Anders Selldén, VD, Waren International AB

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00