Hållbarhet längre än för stunden

När jag lyssnar på människor och läser artiklar som handlar om ”hållbarhet”, funderar jag ofta om det är mer än just för stunden som räknas.

Har man ibland inte helt glömt bort livscykelanalysen i de miljöförbättrande åtgärder som man försöker skapa? Är det hållbart att använda solceller där vi inte vet hur produktionsledet ser ut? Eller där nästan inget land har en plan för hur dessa produkter ska återvinnas?

Är det hållbart att tilläggsisolera med material som använder så mycket energi vid tillverkning att det under materialets livstid nästan inte ger någon besparing för vår miljö överhuvudtaget? Listan över exempel skulle kunna göras lång, då LCA inte är ett fokus. Man ser ofta mer till den lokala effektivisering och besparing som kan uppnås.

När jag började jobba med energisystem, förvånades jag över hur mycket energi man la på bättre värmepumpar, förbättrade styrsystem, nya radiatorventiler och övriga förbättringar som kunde minska energianvändandet. Lika mycket förvånades jag över att så stor del av nyproduktioner inte klarar energimålen och att uppföljningen av energianvändandet på miljöbyggnader var så bristfälligt. Men ändå kallas det hållbarhet.

Hållbarhet är ett stort begrepp.

Jag såg tidigt att man utelämnat den viktigaste delen för att hålla ett energisystem energieffektivt och driftsäkert under lång tid – energimediet. Kontroller för energimedia saknas i både slutbesiktning och garantibesiktningar oavsett typ av energisystem. Energimedia som inte är anpassat för sitt användande kommer snabbt att försämra kapaciteten i energisystemet, oavsett hur mycket vi byter ut och justerar.

När jag startade Waren, fokuserade jag främst på att skapa hållbara och energieffektiva system. Det är ett uppdrag som vi har arbetat med i snart tio år. Vi har kommit mycket nära målet att ha helt korrosionsfria och beläggningsfria system.

Vi kan i dag, som enda leverantör, lämna garanti på mediekvalitet.

Vi har system där mediekvaliteten varit densamma i många år och fortsätter vara det. Värmeväxlare behöver inte längre rengöras, system behöver inte injusteras gång på gång och dessutom ger detta en hållbart lägre energianvändning. Vi arbetar i varje steg med att göra vårt arbete till ett nöje för miljön in i framtiden. Vi bör alla tänka på hållbarhet, men inte bara för stunden. Vi bör ta hänsyn till alla delar i den kedja som ska förlänga vår framtid.

Anders Selldén, Waren International AB

Wareneffekten

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system. Wareneffekten är ett koncept för att optimera alla typer av energimedia såsom värmebärare och kylbärare, i enlighet med Svensk standard©, inklusive certifiering och garanti. Resultatet är  maximal energiöverföring, minimalt underhåll och optimal funktion i alla slags energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.