Garanti och Warencertifikat2018-11-22T11:03:55+00:00

Garanti och Warencertifikat

Att skapa trygghet för våra kunder genom att fokusera på resultat har varit varit målet när vi utvecklat Wareneffekten.

Att dessutom kunna ge våra kunder ett mervärde, utöver  minskad energianvändning och minskat underhåll, är en stark drivkraft. År 2012 framtogs en standard, EN12828, vilken föreskriver att vattnets sammansättning skall analyseras och korrigerande åtgärder för att uppnå optimerad vätskekvalitet utföras. Vidare föreskrevs att denna standard skulle upptas i de nationella regelverken senast under oktober 2014.

I Sverige antogs standarden av SiS (Swedish Standards Institute) under beteckningen SS-EN12828 i april 2014. Med dagens uppskruvade byggtakt förbises dock denna standard tyvärr så gott som alltid, vilket resulterat i att vartannat nybyggt ”normalhus” och tre av fyra lågenergihus inte klarar av kraven för energiprestanda enligt byggreglerna.

Vattenbehandlingar som utförts med Warens arbetsmetod är de enda som är godkända för vattenbehandling enligt Tysk ingenjörsförening, VDI. Inga så kallade fysikaliska metoder är godkända, och de flesta av dem är i Tyskland till och med belagda med marknadsföringsförbud.

2014 blev Waren ramavtalsleverantör till dåvarande VÄRMEK, värmekraftverkens inköpscentral. VÄRMEK (numera SINFRA, Svensk inköpscentral för infrastruktur).

SINFRA är Sveriges enda nationella inköpscentral enligt Lagen om upphandling inom försörjningssektorn. Värmek utsågs 2015 till årets hållbara upphandlare av Konkurrensverket för sin grundliga utvärdering av antagna leverantörers hållbarhetsmål. Självklart var dock miljökrav, prisbild, produktsortiment och kompetens avgörande i utvärderingen.

Ramavtalet tillkom när man 2013 uppmärksammade att det fanns ett behov hos fjärrvärmebranschen att se över vattenkvaliteten i fjärrvärmenäten. Kostnaderna för underhåll p.g.a. bristande vattenkvalitet är relativt stora och det finns en tendens som pekar mot ökade kostnader för underhåll i fjärrvärmenät. Waren håller regelbundet utbildningar på temat i FVU:s (SINFRA:s utvecklingsbolag Fjärrvärmeutveckling AB) och hos konsultbolag.

Waren är den enda aktör som arbetar enligt intentionerna i Svensk Standard© och som garanterar optimal vätskekvalitet. Det är detta som gav den oss en grund för att skapa en certifiering på det resultat vi alltid arbetar för att nå. Med Warencertifikat får ni ett bevis på att er anläggning både är analyserad och vätskebehandlad i enlighet med Svensk standard©. Warencertifikat ger trygghet och effektivitet med minst 2 års garanti på resultat.

Wareneffekten

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system. Wareneffekten är ett koncept för att optimera alla typer av energimedia som värmebärare och kylbärare, i enlighet med Svensk standard©, inklusive certifiering och garanti. Resultatet är  maximal energiöverföring, minimalt underhåll och optimal funktion i alla slags energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Kontakta oss för mer information

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Östra Bangatan 8
195 60 Arlandastad

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Värme

…………………………………………………………………..

Kyla

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.