Garanti på mediekvalitet

Att skapa trygghet för våra kunder genom att fokusera på resultat har varit varit målet när vi utvecklat #wareneffekten.

Att dessutom kunna ge våra kunder ett mervärde utöver  minskad energianvändning och minskat underhåll är en stark drivkraft. År 2012 framtogs en standard, EN12828, vilken föreskriver att systemvattnets sammansättning skall analyseras och korrigerande åtgärder för att uppnå optimerad vätskekvalitet utföras. Vidare föreskrevs att denna standard skulle upptas i de nationella regelverken senast under oktober 2014.

I Sverige antogs standarden av SiS (Swedish Standards Institute) under beteckningen SS-EN12828 i april 2014. Med dagens uppskruvade byggtakt förbises dock denna standard tyvärr så gott som alltid, vilket resulterat i att vartannat nybyggt ”normalhus” och tre av fyra lågenergihus inte klarar av kraven för energiprestanda enligt byggreglerna.

Vattenbehandlingar som utförts med Warens arbetsmetod är de enda som är godkända för vattenbehandling enligt Tysk ingenjörsförening, VDI. Inga så kallade fysikaliska metoder är godkända (metoder där man inte kemiskt anpassar energimediet för givet användningsområde), och de flesta av dem är i Tyskland till och med belagda med marknadsföringsförbud.

2014 blev Waren ramavtalsleverantör till dåvarande VÄRMEK, värmekraftverkens inköpscentral, numera SINFRA, Svensk inköpscentral för infrastruktur.

SINFRA är Sveriges enda nationella inköpscentral enligt Lagen om upphandling inom försörjningssektorn. Värmek utsågs 2015 till årets hållbara upphandlare av Konkurrensverket för sin grundliga utvärdering av antagna leverantörers hållbarhetsmål. Självklart var dock miljökrav, prisbild, produktsortiment och kompetens avgörande i utvärderingen.

Ramavtalet tillkom när man 2013 uppmärksammade att det fanns ett behov hos fjärrvärmebranschen att se över vattenkvaliteten i fjärrvärmenäten. Kostnaderna för underhåll p.g.a. bristande vattenkvalitet är relativt stora och det finns en tendens som pekar mot ökade kostnader för underhåll i fjärrvärmenät. Waren håller regelbundet utbildningar på temat i FVU:s (SINFRA:s utvecklingsbolag Fjärrvärmeutveckling AB) och hos konsultbolag.

Waren är den enda aktör som arbetar enligt intentionerna i Svensk Standard© och som garanterar optimal vätskekvalitet och #wareneffekten garanterar er mediekvalitet. En garanti som vi är ensamma om på marknaden!

Wareneffekten

Vi erbjuder anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.
#wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, produktionssäkerhet, minimalt underhåll och minskade kostnader.
Valet är enkelt – #wareneffekten för effektiv vätskebehandling i enlighet med Svensk standard© – med garanti.

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.