Nyfiken på #wareneffekten?

Nyfiken på #wareneffekten?

Garanti på mediekvalitet

Att skapa trygghet för våra kunder genom att fokusera på resultat har varit varit målet när vi utvecklat #wareneffekten. Att dessutom kunna ge våra kunder ett mervärde utöver minskad energianvändning och minskat underhåll är en stark drivkraft.

År 2012 framtogs en standard, EN12828, vilken föreskriver att systemvattnets sammansättning skall analyseras och korrigerande åtgärder för att uppnå optimerad vätskekvalitet utföras. Vidare föreskrevs att denna standard skulle upptas i de nationella regelverken senast under oktober 2014.

I Sverige antogs standarden av SiS (Swedish Standards Institute) under beteckningen SS-EN12828 i april 2014. Med dagens uppskruvade byggtakt förbises dock denna standard tyvärr så gott som alltid, vilket resulterat i att vartannat nybyggt ”normalhus” och tre av fyra lågenergihus inte klarar av kraven för energiprestanda enligt byggreglerna.

Vattenbehandlingar som utförts med Warens arbetsmetod är de enda som är godkända för vattenbehandling enligt Tysk ingenjörsförening, VDI. Inga så kallade fysikaliska metoder är godkända (metoder där man inte kemiskt anpassar energimediet för givet användningsområde), och de flesta av dem är i Tyskland till och med belagda med marknadsföringsförbud.

2014 blev Waren ramavtalsleverantör till dåvarande VÄRMEK, värmekraftverkens inköpscentral, numera SINFRA, Svensk inköpscentral för infrastruktur.

SINFRA är Sveriges enda nationella inköpscentral enligt Lagen om upphandling inom försörjningssektorn. Värmek utsågs 2015 till årets hållbara upphandlare av Konkurrensverket för sin grundliga utvärdering av antagna leverantörers hållbarhetsmål. Självklart var dock miljökrav, prisbild, produktsortiment och kompetens avgörande i utvärderingen.

Ramavtalet tillkom när man 2013 uppmärksammade att det fanns ett behov hos fjärrvärmebranschen att se över vattenkvaliteten i fjärrvärmenäten. Kostnaderna för underhåll p.g.a. bristande vattenkvalitet är relativt stora och det finns en tendens som pekar mot ökade kostnader för underhåll i fjärrvärmenät. Waren håller regelbundet utbildningar på temat i FVU:s (SINFRA:s utvecklingsbolag Fjärrvärmeutveckling AB) och hos konsultbolag.

Waren är den enda aktör som arbetar enligt intentionerna i Svensk Standard©. Wareneffekten garanterar dina systems mediekvalitet – det är en garanti som vi är ensamma om på marknaden!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!