Nyfiken på #wareneffekten?
RING: 0910 – 105 00

Nyfiken på #wareneffekten?

Ring: 0910 – 105 00

Boka en förstudie med vätskeanalys

Vi är och vill fortsätta vara ledande inom de produktområden vi verkar i.  Att anpassa vätskor i energisystem är nödvändigt. Detta var utgångspunkten när vi började utveckla Warens koncept för bl.a. fastigheter och industri. En av de viktigaste delarna i vår förstudie är vätskeanalysen, som utförs av våra tekniker på plats och i vårt eget laboratorium. För att erbjuda de effektivaste behandlingarna, utför vi förstudier av energisystem med högkvalitativa vätskeanalyser och analyser av olika typer av beläggningar, på bakterier, glykoler m.m. Beroende på resultatet kan vi sen anpassa energimediet efter systemets behov. Vi gör även en helhetsanalys av hur systemet har fungerat under ett antal år – allt för att visa vilket förbättrat resultat vi kan ge dig.

En förstudie med vätskeanalys är vägen till rätt kvalitet på mediet som transporterar energin i dina system.

Rätt vätskekvalitet är en förutsättning för att värme och kyla ska nå ut till de platser som anläggningen är byggd för. Så lite som 1 millimeter beläggning i röret till en radiator försämrar flödet avsevärt på grund av att friktionen ökar och förflyttningen av vätskan går trögare. Många lägger stora pengar på injustering av systemen, trots att detta inte har nån större inverkan över tid om inte systemvätskan håller rätt kvalitet – genom att risken för beläggningar, gaser och korrosion elimineras.

Att anpassa vätskor i kyl-, värme- och värmeåtervinningssystem är nödvändigt.

För att anpassa våra tjänster till olika systembehov, utför vi en förstudie med högkvalitativa vätskeanalyser för att fastställa förekomst av olika typer av beläggningar, bakterier, syre m.m. Beroende på resultatet kan vi sen anpassa energimediet.

Waren arbetar efter helt andra principer än de vedertagna metoderna för att nå rätt vätskemiljöer i alla typer av system. Ett samarbete med Waren garanterar dig marknadens mest prisvärda och effektiva lösningar.

Vi säljer mediekvalitet som helhetsbegrepp.

Bristfällig vätskekvalitet och dåligt fungerande värmesystem genererar stora problem för fastighetsbolag och industri genom ökat slitage, kärvande termostater och ventiler, dålig värmeavgivning i radiatorer samt värmeväxlare. Vi kan avhjälpa problemen efter en förstudie av dina system, i vilken vätskeanalys ingår.

Läs mer om vätskeanpassning

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00