Boka en förstudie med vätskeanalys

Vi är och vill fortsätta vara ledande inom de produktområden vi verkar i.  Att anpassa vattnet i energisystem är nödvändigt. Detta var utgångspunkten när vi började utveckla Warens koncept för bl.a. fastigheter och industri. En av de viktigaste delarna i vår förstudie är vätskeanalysen, som utförs av våra tekniker på plats och i vårt eget laboratorium. För att erbjuda de effektivaste behandlingarna, utför vi förstudier av energisystem med högkvalitativa vätskeanalyser och analyser av olika typer av beläggningar, på bakterier, glykoler m.m. Beroende på resultatet kan vi sen anpassa energimediet efter systemets behov. Vi gör även en helhetsanalys av hur systemet har fungerat under ett antal år – allt för att visa vilket förbättrat resultat vi kan ge er.

En förstudie med vätskeanalys är vägen till rätt kvalitet på mediet som transporterar energin i era system.

Rätt vätskekvalitet är en förutsättning för att värme och kyla ska nå ut till de platser som anläggningen är byggd för. Så lite som 1 millimeter beläggning i röret till en radiator försämrar flödet avsevärt på grund av att friktionen ökar och förflyttningen av vätskan går trögare. Många lägger stora pengar på injustering av systemen, trots att detta inte har nån större inverkan över tid om inte systemvätskan håller rätt kvalitet genom att risken för beläggningar, gaser och korrosion elimineras.

Att anpassa vätskor i kyl-, värme- och värmeåtervinningssystem är nödvändigt.

För att anpassa våra tjänster till olika systembehov, utför vi en förstudie med högkvalitativa vätskeanalyser för att fastställa förekomst av olika typer av beläggningar, bakterier, syre m.m. Beroende på resultatet kan vi sen anpassa energimediet.

Waren arbetar efter helt andra principer än de vedertagna metoderna för att nå rätt vätskemiljöer i alla typer av system. Ett samarbete med Waren garanterar er marknadens mest prisvärda och effektiva lösningar.

Vi säljer mediekvalitet som helhetsbegrepp.

Bristfällig vätskekvalitet och dåligt fungerande värmesystem genererar stora problem för fastighetsbolag och industri genom ökat slitage, kärvande termostater och ventiler, dålig värmeavgivning i radiatorer samt värmeväxlare. Vi kan avhjälpa problemen efter en förstudie av era system, i vilken vätskeanalys ingår.

Läs mer om vätskebehandling

Ta kontrollen över system och kostnader med hjälp av #wareneffekten.

Kontakta oss för att boka en förstudie med analys av era system!

 

INTRESSE GÄLLANDE FÖRSTUDIE

INTRESSE GÄLLANDE FÖRSTUDIE

Ja, jag vill veta mer om förstudie!

Ange system: *

Wareneffekten

Vi erbjuder anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.
#wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, produktionssäkerhet, minimalt underhåll och minskade kostnader.
Valet är enkelt – #wareneffekten för effektiv vätskebehandling i enlighet med Svensk standard© – med garanti.

Läs mer

Värmesystem

Vi arbetar både med system i nyproduktion och med redan driftsatta system – båda kräver optimering. Ineffektiva värmesystem är en bidragande orsak till ökade energikostnader och driftstörningar. ­

Waren International är den enda aktör som arbetar i enlighet med Svensk Standard© och åtgärdar brister i vätskekvaliteten med garanti – den så kallade Wareneffekten! Rätt vätskekvalitet ger effektiv systemfunktion och ökad livslängd i värmesystem.

Läs mer

Kylsystem

Temperaturerna i kylsystem gör att väldigt små effektförluster blir väldigt kännbara och dessutom ökar de risken för mikrobiell tillväxt och korrosion. Systemens effekt försämras snabbt och beläggningarna påskyndar materialförstörelsen. Systemet fungerar sämre, medan energianvändningen bara ökar.

Med #wareneffekten kan vi trygga era kylsystems effektivitet och säkra er produktion!

 

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.