Förstudie och analys – en viktig del av kvalitet och kompetens

Att anpassa vattnet i kyl-, värme- och värmeåtervinningssystem är nödvändigt. Detta var utgångspunkten när vi började utveckla Warens koncept för bl.a. fastigheter och industri. En av de viktigaste delarna i vår förstudie är vätskeanalysen, som utförs av våra tekniker på plats och i vårt eget laboratorium.

För att erbjuda de mest effektiva behandlingarna, behöver vi utföra en förstudie med högkvalitativa vätskeanalyser och analyser av olika typer av beläggningar, på bakterier, glykoler m.m. Beroende på resultatet kan vi sedan anpassa energimediet efter kundens behov. Vi gör även en helhetsanalys av hur systemet har fungerat under ett antal år – allt för att visa vilket förbättrat resultat vi kan ge er.

Den andra viktiga verksamheten i vår laboratorieverksamhet är utveckling. Vi är och vill fortsätta vara ledande inom de produktområden vi verkar i. Vårt laboratorium använder den senaste tekniken och med innovativ personal med hög kompetens når vi våra högt ställda målsättningar.

Waren arbetar efter helt andra principer än de vedertagna metoderna för att nå rätt vätskemiljöer i alla typer av system. Ert samarbete med Waren garanterar er de mest prisvärda och effektiva lösningar marknaden kan erbjuda.

Wareneffekten

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system. Wareneffekten är ett koncept för att optimera alla typer av energimedia som värmebärare och kylbärare, i enlighet med Svensk standard©, inklusive certifiering och garanti. Resultatet är  maximal energiöverföring, minimalt underhåll och optimal funktion i alla slags energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Värmesystem

Vi utför vätskebehandling i värmesystem för att effektivisera energianvändningen. Vi lämnar alltid garant när vi åtgärdar brister. Waren har anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Kylsystem

Temperaturerna i kylsystem gör att väldigt små effektförluster blir väldigt kännbara, dessutom ökar risken för mikrobiell tillväxt och korrosion. Systemens effekt försämras snabbt och beläggningarna påskyndar materialförstörelsen. Systemet fungerar allt sämre, medan dess energianvändning ökar.

Det är oerhört viktigt att vårda och behandla anläggningarna, då produktionsbortfall på grund av ineffektiv kyla innebär stora kostnader. Vi tryggar effektiviteten och säkrar er produktion. 

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.