Helhetstänkande för miljön

Att tänka energi- och miljövänligt ger en kraftig fördel i konkurrensen med andra företag som inte gör det.

Klarsynta företagare inser att företagsvärlden mer än någonsin tidigare påverkas av energi- och miljöfrågor – och det på mer än ett sätt! När man tänker närmare på saken är det ju så att alla produkter i grunden är antingen upphämtade ur underjorden, framodlade eller vildväxande på marken.

Hänsyn till miljön tillför livsviktiga värden även till det ekonomiska ekosystemet, inte enbart i form av finansiellt omsättningsbart kapital, utan också i form av ”mjuka” värden: Miljöargumentet är inte längre en insmickrande slogan för att få göra affärer, det är en livsnödvändig strategi för att driva ett företag framgångsrikt och ekonomiskt.

Utan medvetenhet om energi och miljö i företagets tänkande och agerande, riskerar man att förlora både kunder och affärsmöjligheter på marknaden. 

Vi behöver tänka nytt! I dagsläget kan ett miljömässigt klavertramp fullständigt förstöra förtroendet för ett företag, i både affärer och i allmänhetens ögon. Kloka företag strävar alltså för att uppnå konkurrensfördelar genom att arbeta systematiskt och strategiskt med dagens energi- och miljömässiga utmaningar. Med hjälp av Waren kan dessa företag stärka sitt engagemang i energi och miljöfrågor som en konkurrensfördel och samtidigt med detta ännu mer:

  • Sporra till nytänkande i företagets hela verksamhet
  • Öka uppmärksamheten på varumärkets energi- och miljömässiga medvetenhet genom samarbete med oss
  • Skapa starkare fokus på företagets förtjänster och goda rykte
  • Bygga upp konkurrensmässiga fördelar gentemot andra företag
  • Minimera företagets utsatthet för konkurrens och andra riskområden
  • Skapa nya möjligheter att skära ner kostnader
  • Öka företagets kapital genom att skapa nya möjligheter till ökade intäkter
  • Vara ledande och pådrivande i miljöfrågor
  • Förhöja de omätbara värdena för företaget (goodwill)

Waren hjälper er att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna för energi och underhåll.

Vi skapar dessutom en plan för dokumenterad uppföljning i våra kunders anläggningar och utvecklar standarder för att säkerställa resultat med garanti – allt för att hjälpa er att möta nya miljökrav. Att välja Waren är en investering som ger fördelar för miljön och minskar energi-, produktions- och underhållskostnader.

Välj  Waren för marknadsmässiga fördelar och för att göra det rätta miljövalet!

Wareneffekten

Vi erbjuder anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.
#wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, produktionssäkerhet, minimalt underhåll och minskade kostnader.
Valet är enkelt – #wareneffekten för effektiv vätskebehandling i enlighet med Svensk standard© – med garanti.

Läs mer

Värmesystem

Vi arbetar både med system i nyproduktion och med redan driftsatta system – båda kräver optimering. Ineffektiva värmesystem är en bidragande orsak till ökade energikostnader och driftstörningar. ­

Waren International är den enda aktör som arbetar i enlighet med Svensk Standard© och åtgärdar brister i vätskekvaliteten med garanti – den så kallade Wareneffekten! Rätt vätskekvalitet ger effektiv systemfunktion och ökad livslängd i värmesystem.

Läs mer

Kylsystem

Temperaturerna i kylsystem gör att väldigt små effektförluster blir väldigt kännbara och dessutom ökar de risken för mikrobiell tillväxt och korrosion. Systemens effekt försämras snabbt och beläggningarna påskyndar materialförstörelsen. Systemet fungerar sämre, medan energianvändningen bara ökar.

Med #wareneffekten kan vi trygga era kylsystems effektivitet och säkra er produktion!

 

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.