Helhetstänkande för miljön

Att tänka energi- och miljövänligt ger en kraftig fördel i konkurrensen med andra företag som inte gör det.

Klarsynta företagare inser att företagsvärlden mer än någonsin tidigare påverkas av energi- och miljöfrågorna – och det på mer än ett sätt! När man tänker närmare på saken är det ju så att alla produkter i grunden är endera upphämtade ur underjorden, framodlade eller vildväxande på marken.

Hänsyn till miljön tillför livsviktiga värden även till det ekonomiska ekosystemet, inte enbart i form av finansiellt omsättningsbart kapital, utan också i form av ”mjuka” värden: Miljöargumentet är inte längre en insmickrande slogan för att få göra affärer, den har blivit en livsnödvändig strategi för att framgångsrikt, ekonomiskt driva ett företag.

Utan medvetenhet om energi och miljö i företagets tänkande och agerande, riskerar man att förlora såväl kunder och affärsmöjligheter på marknaden. 

Vi behöver tänka nytt! I dagsläget kan ett miljömässigt klavertramp totalt förstöra förtroendet för företaget, i såväl affärer som i allmänhetens ögon.Kloka företag strävar alltså för att uppnå konkurrensfördelar, genom att arbeta systematiskt och strategiskt med dagens energi och miljömässiga utmaningar. Med hjälp av Waren kan dessa företag stärka sitt engagemang i energi och miljöfrågor som en konkurrensfördel och samtidigt med detta ännu mer:

  • Sporra till nytänkande genom hela företagets verksamhet
  • Öka uppmärksamheten på varumärkets energi- och miljömässiga medvetenhet, genom samarbete med oss
  • Möjliggöra starkare fokus på företagets förtjänster och goda rykte
  • Bygga upp konkurrensmässiga fördelar gentemot andra företag
  • Minimera företagets utsatthet för konkurrens och andra riskområden
  • Skapa nya möjligheter att skära ner kostnader
  • Öka företagets kapital genom att skapa nya möjligheter till ökade intäkter
  • Vara ledande och pådrivande i miljöfrågor
  • Förhöja de omätbara värdena för företaget (goodwill)

Waren vill hjälpa er att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna för energi och underhåll.
Vi skapar dessutom en plan för dokumenterad uppföljning, för de processvattenbaserade anläggningar våra kunder har. Waren utvecklar standarder för att säkerställa resultaten och lämnar alltid minst 2 års garanti på resultatet – allt för att hjälpa till att enklare möta nya miljökrav.

Att använda Waren är en investering som ger fördelar, för miljön, för energi-, för produktions- och underhållskostnader. Detta är guld för er marknadsföring i dessa tider!

Företag som använder Waren vinner alltså marknadsmässiga fördelar genom sitt engagemang – att göra det rätta valet för miljöns skull.

Wareneffekten

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system. Wareneffekten är ett koncept för att optimera alla typer av energimedia som värmebärare och kylbärare, i enlighet med Svensk standard©, inklusive certifiering och garanti. Resultatet är  maximal energiöverföring, minimalt underhåll och optimal funktion i alla slags energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Värmesystem

Vi utför vätskebehandling i värmesystem för att effektivisera energianvändningen. Vi lämnar alltid garant när vi åtgärdar brister. Waren har anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Kylsystem

Temperaturerna i kylsystem gör att väldigt små effektförluster blir väldigt kännbara, dessutom ökar risken för mikrobiell tillväxt och korrosion. Systemens effekt försämras snabbt och beläggningarna påskyndar materialförstörelsen. Systemet fungerar allt sämre, medan dess energianvändning ökar.

Det är oerhört viktigt att vårda och behandla anläggningarna, då produktionsbortfall på grund av ineffektiv kyla innebär stora kostnader. Vi tryggar effektiviteten och säkrar er produktion.

 

Läs mer

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.