Vi lämnar alltid garanti

Att välja Waren ger dig en energieffektiv miljö i dina energi- och klimattekniska system för lång tid framöver, vårt koncept är dessutom en investering i miljön. Med Warencertifikat får ni ett bevis på att er anläggning både är analyserad och vätskebehandlad i enlighet med Svensk standard©. Dessutom lämnar vi alltid garanti på vätskekvaliteten.

LÄS MER

Vätskeanpassning

Vätska som inte är anpassad till ett givet systems behov skadar systemet. Skadorna som uppstår orsakar i sin tur att systemet inte fungerar som beräknat. Det är alltså nödvändigt att anpassa och behandla vätskor i energi- och klimatsystem för att de ska fungera utan problem.

LÄS MER

Waren – ett helhetstänkande för miljön

Klarsynta företagare inser att företagsvärlden mer än någonsin påverkas av energi- och miljöfrågorna och det på mer än ett sätt! När man tänker närmare på saken är ju alla produkter i grunden endera upphämtade ur underjorden, framodlade eller vildväxande på marken.

LÄS MER

Förstudier

För att erbjuda den mest effektiva behandlingen, utför vi förstudier av er anläggning. Beroende på förstudiens resultat, kan vi sedan skapa anpassade behandlingar efter era behov.

Att låta Waren ta fram riskanalyser på era anläggningar ger er en bra bas för att bättre kunna prioritera var insatser behöver sättas in, men även en möjlighet att på lång sikt skapa system med problemfri drift. Det ger även en bättre möjlighet att ekonomiskt planera för dessa projekt.

LÄS MER

Wareneffekten – effektivisering satt i system

Vi har utvecklat ett unikt behandlingskoncept för problemfri drift, minimerade kostnader för underhåll och smart energieffektivisering. Vi kallar det för Wareneffekten.

Nyckeln till resultatet av Wareneffekten är vår närvaro, med regelbundna kontroller. På det viset uppnår vi planerat resultat.

LÄS MER

Warenlab

Att ha tillgång till eget labb med hög kompetens har en stor roll i vår utveckling av Wareneffekten. Tillgång till eget labb för produktutveckling och problemanalys har gett oss möjligheten att skapa lösningar långt utöver det vanliga. Warenlab utvecklar morgondagens möjligheter.

LÄS MER

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.