Koncept2018-11-10T22:04:54+00:00

Certifierad behandling

Att skapa kvalitet och trygghet har alltid varit målet när vi utvecklat Wareneffekten som koncept.
Med den Svenska standarden fick vi en grund att bygga vårt certifikat på, dessutom har vi tagit den Svenska standarden ett steg längre.

Att välja Warencertifikat ger dig en energieffektiv miljö i dina energi- och klimattekniska system för lång tid framöver.
Dessutom är Warencertifikatet en investering i miljön.

Med Warencertifikat garanteras ni en vätskekvalitet i enlighet med Svensk standard.
Dessutom med minst 2 års garanti

LÄS MER

Waren – ett helhetstänkande för miljön

Klarsynta företagare inser att företagsvärlden mer än någonsin påverkas av energi- och miljöfrågorna och det på mer än ett sätt! När man tänker närmare på saken är ju alla produkter i grunden endera upphämtade ur underjorden, framodlade eller vildväxande på marken.

LÄS MER

xxx

Analysera först

För att vi ska kunna ge den mest effektiva behandlingen behöver vi möjligheten att utföra högkvalitativa vattenanalyser samt en kartläggning av den aktuella energianvändningen och funktionsstatus.  Beroende på vad analyserna visat, kan vi sedan skapa anpassade behandlingar efter kundens behov. Vi gör även en totalanalys tillsammans med er för att se hur ert system fungerat under ett antal år. Allt för att visa vilket förbättrat resultat vi ger er.

Vi hjälper er med provtagningen och kompletta kartläggningar för att sedan kunna ta fram en riskanalys och anpassad åtgärd för era energisystem. Att låta Waren ta fram riskanalyser på era anläggningar ger er en bra bas för att bättre kunna prioritera var insatser behöver sättas in, men även en möjlighet att på lång sikt skapa system med problemfri drift. Det ger även en bättre möjlighet att ekonomiskt planera för dessa projekt. 

Wareneffekten – effektivisering satt i system

Vi har utvecklat ett unikt behandlingskoncept för problemfri drift, minimerade kostnader för underhåll och smart energieffektivisering. Vi kallar det för Wareneffekten.

Nyckeln till resultatet av Wareneffekten är vår närvaro, med regelbundna kontroller. Så når vi det resultat, som vi tillsammans med våra kunder har planerat.

 

LÄS MER

Warenlabb

Att ha tillgång till eget labb tillsammans med hög kompetens har varit en stor del i att vi haft möjlighet att utveckla Wareneffekten. Att ha tillgång till eget labb för produktutveckling och problemanalys har gett oss möjligheten att skapa lösningar långt utöver det vanliga

Smartare miljö ger effektivare arbete.

Kontakta oss idag så berättar vi hur!

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Stallarholmsvägen 49
124 59 Bandhagen

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Fastighet

…………………………………………………………………..

Industri

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.