Vi lämnar alltid garanti!

Att välja Waren ger energieffektiv miljö i era energi- och klimattekniska system för lång tid framöver och är dessutom en investering i miljön. Vi är så säkra på vårt koncept att vi vågar lämna garanti på er mediekvalitet – det gör ingen annan på marknaden! För ansvar och garanti – välj Wareneffekten!

LÄS MER

Vätskeanpassning

Vätska som inte är anpassad till ett givet systems behov skadar systemet. Skadorna som uppstår orsakar i sin tur att systemet inte fungerar som beräknat. Det är alltså nödvändigt att anpassa och behandla vätskor i energi- och klimatsystem för att de ska fungera utan problem.

LÄS MER

Waren – ett helhetstänkande för miljön

Klarsynta företagare inser att företagsvärlden mer än någonsin påverkas av energi- och miljöfrågor – och det på mer än ett sätt! Att tänka energi- och miljövänligt ger en kraftig fördel i konkurrensen med andra företag som inte gör det. Utan medvetenhet om energi och miljö, riskerar man att förlora såväl kunder och affärsmöjligheter på marknaden. Med Waren vinner ni både marknadsmässiga fördelar och gör det rätta för miljön!

 

.

LÄS MER

Förstudier

För att erbjuda den mest effektiva behandlingen utför vi förstudier av er anläggning. Beroende på förstudiens resultat kan vi skapa anpassade lösningar efter era behov. Låt oss ta fram riskanalyser på era anläggningar, det ger er en bra bas för att bättre kunna prioritera var insatser behöver sättas in, men även en möjlighet att på lång sikt skapa system med problemfri drift. Dessutom får ni en klar översikt gällande underhållsbehov och kostnader i er budget.

LÄS MER

Wareneffekten

Vi erbjuder anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.
#wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, produktionssäkerhet, minimalt underhåll och minskade kostnader.
Valet är enkelt – #wareneffekten för effektiv vätskebehandling i enlighet med Svensk standard© – med garanti.

Läs mer

Warenlab

Tillgång till eget labb för produktutveckling och problemanalys har en stor roll i vår utveckling av #wareneffekten och har gett oss möjligheten att skapa lösningar långt utöver det vanliga. Vi arbetar ständigt på att förfina och utveckla vårt koncept – Warenlab utvecklar morgondagens möjligheter!

LÄS MER

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.