Wareneffekten 2018-04-25T12:16:29+00:00

Wareneffekten

Oavsett om det gäller ett fjärrvärmenät, en torkanläggning på ett sågverk, kyla på en plastindustri eller en ångpanna i livsmedelsbranschen,  gäller samma förutsättningar. Man vill ha så lite risk för produktionsstörningar som möjligt. Om detta sedan går att kombinera med en lägre energianvändning så blir det ytterligare en bonus.

Energisystem inom industrin är ännu känsligare än i många andra branscher. Ofta är systemen större, fylls på oftare och befinner sig i mer utsatta miljöer. Detta ställer större krav på det media som ska bära energin. Wareneffekten är ett arbetssätt som både analyserar och optimerar energimedia på ett sådant sätt att produktionsstörningar undviks. Vi har idag skapat standarder för alla typer av system oavsett applikation.

Vi tar den Svenska standarden ett steg längre

  • Analys i enlighet med Svensk standard ©
  • Behandling i enlighet med Svensk standard ©
  • Certifiering med Warencertifikat
  • Garanti minst 2 år efter utförd behandling

Wareneffekten är det enda koncept för vätskebehandling av energisystem som till fullo uppfyller den Svenska standarden. Med Wareneffekten har vi dessutom tagit standarden ett steg längre.

Vi har utvecklat ett unikt behandlingskoncept med specificerad vätskekvalitet för varje typ av energisystem och applikation. Detta innebär problemfri drift, minimerade underhållskostnader och förbättrad energieffektivitet. Vi kallar det för Wareneffekten. Utifrån en ingående vattenanalys kan vi utforma marknadens mest effektiva vattenbehandling för just er verksamhet – oavsett om ni har vattensystem för värme, kyla eller för tillverkningsprocess.

Wareneffekten kan inte jämföras med någon annan slags systembehandling som idag finns på marknaden. I ett samspel mellan hårdvara, mjukvara och kontinuerlig kontroll förhindras korrosion, beläggningar och mikrobiell tillväxt.  Vi utvecklar löpande tekniken för vår vätskebehandling och använder oss av den modernaste tekniken för att förbättra den specifika vätskekvalitet som finns i varje system.

Med Wareneffekten anpassas behandlingen individuellt för varje system. Detta är en förutsättning för att uppnå ett bestående resultat. Behandlingen utformas efter den specifika problematik och vätskekvalitet som varje system har. På så sätt når vi snabbt och enkelt såväl rena som optimerade system.

Få kontroll över insida och funktion i era energisystem Vi utför en kartläggning av er anläggning och redovisar sedan en projektplan, anpassad för era behov.

Om ni har ett energisystem som behöver bli effektivare, kontakta oss.