Sågverk 2018-04-26T08:05:15+00:00

Välfungerande virkestorkar med Wareneffekten

Waren möjliggör en effektivare produktion för sågverksindustrin. Därigenom hjälper vi våra kunder till högre lönsamhet, vilket också är en en av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet.

Vi har sedan många år haft möjligheten att detaljerat studera förbättringar inom sågverksindustrin utifrån typ av behandling. Med Wareneffekten för sågverk har vi uppnått besparingar på upp till 8 % i minskad energianvändning per kubikmeter torkat virke. Idag innehåller Wareneffekten allt från rengöring av pannor, och CIP-tvättning av torkbatterier till kontinuerlig vätskekontroll och vätskebehandling. Detta är en förutsättning för att uppnå satta resultatmål och Warencertifikat.

Genom att verka för utveckling och anpassning, kan vi möta våra kunders krav och önskemål på ett sätt som ger bättre ekonomi i verksamheten. Intelligenta lösningar som gör det möjligt att hålla en hög kvalitet och kvantitet på våra kunders virkesproduktion.

För att virkestorkar ska fungera optimalt krävs rätt vattenkvalitet. Annars uppstår lätt problem med  beläggningar, korrosion och bakterier. Detta i sin tur ger produktionsproblem som följd. Att genom anpassad behandling uppnå rätt balans i vattenmiljön är en av de viktigaste faktorerna för att hålla virkestorkar och pannor i sågverk rena och underhållsfria.

Med Wareneffekten kommer era virkestorkar alltid att ha en optimalt hög vattenkvalitet och ge en så energieffektiv tillverkning som möjligt. Vi erbjuder också utbildning och support om skötsel och den utrustning som erfordras för rätt vattenbehandling.