Industri 2018-04-25T11:54:16+00:00

Wareneffekten

Anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.
Wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, produktionssäkerhet, minimalt underhåll och
maximal funktion.

När resultatet har högsta prioritet är Wareneffekten den effektivaste lösningen. Vätskebehandling i enlighet med svensk standard – en självklarhet för säker produktion.

Läs mer

Certifiera ditt energimedia i enlighet med Svensk standard ©

Alla energisystem som behandlas med Wareneffekten erhåller en certifiering i enlighet med Svensk standard © med garanti.

Läs mer

Matarvatten

Kvalitet på matarvatten är grunden till ett effektivt energimedia. Oavsett om det är för värme eller kyla.
xx

Läs mer

Processvatten

Processvatten har oftast hög påverkan av yttre faktorer och behöver kontinuerlig behandling för en trygg produktion.
xx

Läs mer

Bakterier

Med sjunkande framledningstemperaturer ökar riskerna för mikrobiell korrosion. Dessutom tillåts högre halter av bakterier i vårt matarvatten.

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

Kyla

Temperaturerna i kylsystem gör att väldigt små effektförluster blir väldigt kännbara, dessutom ökar risken för mikrobiell tillväxt och snabb korrosion. Man får en snabbt en försämrad effekt och beläggningarna påskyndar materialförstörelsen med resultatet att systemet fungerar allt sämre, trots ökande energianvändning.

Det är oerhört viktigt att vårda och behandla anläggningarna, produktionsbortfall på grund av ineffektiv kyla är en stor kostnad. Vi tryggar effektiviteten och säkrar er produktion.

Läs mer

Sågverk

Vi levererar rätt vätskekvalitet för varje typ av energisystem.
Regelbundna kontroller på rätt plats blir allt viktigare ju större systemen är.

Läs mer

Fjärrvärme

Kontroll, anpassning och stabilitet är tre viktiga byggstenar för en funktionseffektiv fjärrvärmedistribution.
xxx

Läs mer

Frysskyddsmedia

 

Att använda rätt typ av frysskydd i energisystem för produktion är ett krav, för att förhindra korrosion och jäsande bakterietillväxt. Frysskydd kräver rätt konstruktion för de förutsättningar det används för.

Läs mer

Anpassad industriell vätskebehandling i enlighet med Svensk standard ©

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Stallarholmsvägen 49
124 59 Bandhagen

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Fastighet

…………………………………………………………………..

Industri

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.