Läs Warens hållbarhetsrapport

Här kan du läsa vår hållbarhetsrapport! Waren har under 2017 beslutat att utveckla hållbarhetsarbetet i bolaget och rapportera sina väsentligaste hållbarhetsfrågor. Behovet av att integrera hållbarhet i affärsstrategin och tydligare visa på hur verksamheten påverkar samt påverkas av hållbarhetsdimensionerna, blir allt viktigare. En medveten, strukturerad, transparent och intressentstyrd affärsverksamhet som tar ansvar för sin omgivningspåverkan har större förutsättningar för långsiktig framgång.

Hållbarhetsrapporten utgår från de kriterier som gäller för större bolag i årsredovisningslagens 6 kapitel, som syftar till att göra det lättare att förstå företags utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av verksamheten.

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.