Ökad verkningsgrad utan byte av frysskydd!

Vi har uppnått upp till 40% förbättring av temperaturverkningsgraden utan att byta någon glykol – endast genom att anpassa och återställa vätskekvaliteten!

Verkningsgraden återger hur mycket energi som sparas för att värma upp luften i en lokal. För vår kund i ovan nämnda exempel har vi alltså minskat energibehovet för uppvärmning med 40% och därmed rejält sänkt energikostnaderna.

Vår åtgärd sker på plats, utan driftstopp och dyra glykoltransporter – miljövänligt och kostnadseffektivt. Ett effektivt VÅV-system med förbättrad verkningsgrad möjliggör stora besparingar.

Välj Wareneffekten för ökad verkningsgrad, ansvar och garanti!

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!