Kontroll dygnet runt!

Vi har sen ett par år utvecklat och använt oss av fjärrövervakade vätskebehandlingsanläggningar, vilket har fungerat fantastiskt bra. Mätning av värden, styrning av utrustning och dosering kan med dagens teknik skötas via en smartphone med internetuppkoppling. Investering i ett sånt system ger full kontroll 24/7, året runt. Utrustningen larmar när värden överskrids eller underskrids och en tekniker kan omedelbart åtgärda problemet. All historisk data finns tillgänglig, vilket är både en trygghet och hjälp om problem uppstår eller om felsökning måste ske.

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

INTRESSE FÖR WARENEFFEKTEN

Jag vill veta mer om #wareneffekten!

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av utrustning!
Jag är intresserad av legionellatest!

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!